Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a V-a

Fișă 1 - Adjectivul

1.Precizaţi câte forme flexionare au adjectivele “mic” şi “lung”.

Mic=.............................................................................................................................................................
lung =...........................................................................................................................................................

2.Treceţi adjectivul “frumos” la toate gradele de comparaţie.Precizaţi-le!

1....................................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................................

4....................................................................................................................................................................

5....................................................................................................................................................................

6....................................................................................................................................................................

7....................................................................................................................................................................

8....................................................................................................................................................................

3.Daţi exemple de două adjective variabile şi două invariabile.

Variabile:....................................................................................................................................................
Invariabile:.................................................................................................................................................

5. Daţi exemple de două adjective fără grade de comparaţie.

......................................................................................................................................................................

6.Analizaţi adjectivele din textul următor precizând tipul adjectivului, variabil/invariabil, genul ,
numarul, gradul de comparaţie şi funcţia sintactică/partea de propoziţie :

Păsările cenuşii s-au aşezat pe creanga ruptă de vântul puternic.

Ruptă=.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Puternic=.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Clasa a V-a