Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ


Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2020.04.21 08:17:12 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 207222370 din 21.04.2020


Aţi depus un formular tip F1102 rectificativ(ă) cu numărul de înregistrare INTERNT-207222370-2020
din data de 21.04.2020 pentru perioada de raportare 3 2020 pentru CIF: 29050562

Nu există erori de validare.

MESAJE:
Declaratia a fost depusa pentru sectorul bugetar: 01