Sunteți pe pagina 1din 4

Predicatul

clasa a VIII -a
Fișă de lucru

1) Subliniază predicatele verbale din enunţurile de mai jos şi precizează partea de vorbire prin
care se exprimă:
 Şi-a adus aminte de serbare..........................................................................................................
 El vrea să meargă la concert cu prietenii săi...............................................................................
 Copilul ţuşti!afară din casă..........................................................................................................
 Bineînţeles că vom merge la bunici...............................................................................................
 Fără doar şi poate că a exagerat atunci......................................................................................
 Ei au alergat să-i întâmpine pe invitaţii lor.................................................................................
 Căţelul a fost hrănit de stăpân....................................................................................................
 Plouă de câteva zile........................................................................................................................

2) Identifică predicatele nominale din enunţurile de mai jos şi completează în spaţiile punctate
numele părţii de vorbire prin care sunt exprimate numele predicative:
 Vărul meu este acela.........................................................................................................................
 Toţi au fost împotriva primului..........................................................................................................
 Cadourile sunt de la tuscinci..............................................................................................................
 Gândul său este de a merge la un liceu bun.......................................................................................
 A reuşi înseamnă a munci zilnic............................................................................................................
 Ideea lui era de a o lua la sănătoasa...................................................................................................
 Este rău că nu participaţi la concurs..................................................................................................
 E vai de cine nu învaţă.........................................................................................................................
 Nu ştiu pentru cine este floarea...........................................................................................................
 George n-a ajuns nimic.......................................................................................................................
 Radu a rămas neschimbat..................................................................................................................

3) Precizează felul predicatelor din enunţurile următoare (atenţie la diatezele verbului):


 Prăjitura a fost arsă şi fără gust........................................................................................................
 Mâncarea a fost arsă din neatenţie....................................................................................................
 Copilul este citit şi inteligent................................................................................................................
 Romanul este citit cu drag la orice vârstă..........................................................................................
 Concurenta era pregătită pentru cursă..............................................................................................
 Concurenta era pregătită de nouă ani de aceeaşi antrenoare..............................................................
4) Construieşte enunţuri în care să ai predicate exprimate prin:
 Verb predicativ la modul condiţional-optativ:
.................................................................................................................................................................
 Adverb predicativ:
....................................................................................................................................................................
 Verb predicativ la perfect simplu:
....................................................................................................................................................................
 Locuţiune verbală:
..................................................................................................................................................................
 Verb copulativ plus numeral ordinal, în dativ:
..................................................................................................................................................................
 Interjecţie predicativă:
..................................................................................................................................................................
 Verb copulativ plus pronume posesiv, în genitiv:
....................................................................................................................................................................
 Verb copulativ plus locuţiune adverbială de mod:
5) Subliniază predicatele din textul de mai jos. Precizează felul acestora şi analizează-le:

Jocul este viaţa copilului. Copilul se dezvoltă prin joc, acesta fiind primul stadiu de învăţare şi de
activitate creatoare.........jocul este considerat principala activitate cu rol în dezvoltarea şi educarea
copilului şi are de asemenea un rol pozitiv în relaxarea acestuia.
Jocul este crucial în dezvoltarea normală a copilului, acesta incluzând dezvoltarea socială,
emoţională, psihică şi cognitivă a acestuia. (www.copilul.ro)

6) Stabileşte valorile verbului a fi (impersonal, predicativ, copulativ, auxiliar) din enunţurile:


- Era să pierdem trenul..................................................
- Ar fi fost mai bine să ne vedem în parc.....................
- Mărul este delicios....................................................
- Gardul este vopsit de bunicul.....................................

7) Alcătuieşte cinci enunţuri în care verbul a fi să aibă cinci sensuri diferite :


A exista _________________________________________________________
A se fla____________________________________________________________
A se petrece___________________________________________________________-
A data_________________________________________________________________
A costa___________________________________________________________________

8) Demonstrează, construind trei enunţuri ,valorile morfologice diferite ale verbului a însemna
-a)verb impersonal :
b) verb predicativ :
c) verb copulativ:
PREDICATUL - Evaluare formativă
clasa a VII a - VIII -a,
1. Completează enunţurile de mai jos cu informaţiile corecte.
a) Predicatul verbal este exprimat prin: verb predicativ, ___________________,
________________,___________________, _________________,
b) Verbul cu funcţia de predicat verbal se acordă în _______________,
şi______________________ cu subiectul.

2. Alege varianta corectă de răspuns:


 În enunţul Care este premiul tău? verbul a fi are valoare
a ) copulativă b) predicativă c) auxiliară
 În enunţul Casa a fost construită anul trecut de bunicii lui, predicatul este:
a )verbal,exprimat prin verb la diateza reflexivă;
b) verbal,exprimat prin verb la diateza pasivă.
3. Analizează predicatele verbale din enunţul de mai jos:
Uite ce frumos ninge!

4. Construieşte enunţuri în care predicatele să fie exprimate prin:


 verb predicativ,modul indicativ,timpul perfectul compus,diateza activă,persoana I,plural

 adverb predicativ

5. Alcătuieşte enunţuri în care verbele să aibă,pe rînd,următoarele valori:


 a însemna
-predicativ-

- copulativ-

 a rămîne
-predicativ-

-copulativ-

6. Realizează acordul predicatului cu subiectul în enunţurile următoare :


 Trei milioane este/ sunt o sumă mare.

 Este oprit /oprită staţionarea maşinilor în această zonă.

7. Realizează expansiunea numelor predicative în propoziţii predicative


 Mama părea foarte obosită.
Ion a devenit medic.
 Plăcerea lor era de a citi foarte mult.
Peisajul era de neuitat
8 Analizează predicatele verbale din enunţurile de mai jos:
Lectura cărţii a fost făcută chiar de autor,iar spectatorii s-au bucurat nespus.

9. Construieşte enunţuri în care predicatele să fie exprimate prin:


 verb predicativ,modul conjunctiv,timpul prezent,diateza activă, persoana
III,singular
 interjecţie predicativă
Nota _____________