Sunteți pe pagina 1din 20

Plan de afaceri

SC CĂPȘUNICA S.R.L

Nume : Jalbă Andreea și Ioniță Andreia


Grupa : 1313 / Seria : B
CUPRINS
 Introducere

 Prezentarea generală a societății

 Analiză pieței

 Strc. organizatorică și managementul resurselor umane

 Diagnosticul tehnico-productiv

 Planul de marketing și comercializare

 Diagnosticul economico-financiar

 Analiza SWAT

 Bibliografie
Introducere

Scopul :
Întreprinderea SC CĂPȘUNICA S.R.L a întocmit acest plan de afaceri cu scopul creării unei
afaceri în domeniul agriculturii, şi anume cultivarea arbuştilor fructiferi, în scopul obţinerii
căpşunilor . Ne propunem să dezvoltăm întreprinderea și să creăm filiale în mai multe
localități ale municipiului . Un scop aparte este folosirea fructului prin prelucrare ecologică
pentru plasarea produselor în piețe,fabricarea ceaiurilor de fructe, și nu în ultimul rând pentru
fabricarea gemului .

Amplasare :
Iniţial această afacere se va ocupa cu cultivarea căpşunelor în sere hidroponice dar
concomitent şi plantaţia obişnuită în satele Gemenele și Movila Miresii , mun. Braila, în acest
loc amplasareaeste este satisfăcătoare.

Misiunea afacerii :
A întâmpina tendința celor mai mulți oameni de a consuma produse naturale și a răspunde
cererii în creștere la arbuștii fructiferi .

Viziunea afacerii :
De a contrinui la punerea în valoare a zonei și a comunității locale , ocupându-ne de un
domeniu nu foarte popular pe piață din acest municipiu .
CAPITOLUL I – Prezentarea generală a societății

 Fondatorii firmei
Jalbă Andreea - cu o investiţie de 7.000 de lei
Ioniță Andreia - cu o investiţie de 6.000 de lei
TOTAL INVESTIŢIE: 13.000

 Asociaţii firmei
 Liv Mar Trans (transport)
 Peny, Carrefour , Kaufland, Peny, Cora
 SC Inttech Industry S.R.L

 Capitalul subscris la începutul societăţii


Pentru începerea activității în valoare de 30.000 de lei din care 12.000 de lei vor constitui
contribuția fondatorilor . Iar încă 18.000 vor fi ceruți în împrumut cu dobândă de la un
sponsor ( Mill România) Prelucrarea terenului constituie 22.000 de lei .

 Anul înfiinţării : 2018


 Tipul societăţii : SRL (societate cu răspundere limitată)

 Număr de înregistrare : 35786165


 Număr de înmatriculare : J03/491/2018
 Domeniul de activitate (Cod CAEN) : 0125 (Cultivarea arbuştilor fructiferi)

CAPITOLUL II – Analiza pieţei


Piața de fructe și legume ocupă oportunităti enorme pentru producătorii autohtoni de
produse agricole de valoare înaltă . Brăila beneficiază de soluri fertile și de condiții climatice
prielnice pentru producerea arbuștilor fructiferi dar succesul în acest domeniu depinde de
capacitatea de a oferi livrări consistente de produse de calitate înaltă la un preț competitiv .
De cele mai multe ori căpșunele sunt cultivate pe câmp deschis , calitatea produsului final
depinde de voia naturii , iar livrările se fac doar în lunile mai-iunie , când prețul scade
vertiginos din cauza supra-producției.

Piața potențială a produsului dat constituie populația a 2 sate( Gemenele și Movila Miresii )
situate în vecinătate , care constituie aproximativ 6000 de oameni , cât și locuitori ai
municipiului Brăila care reprezintă un număr remarcabil de consumatori a produselor pur
ecologice și naturale. Produsele se pot repartiza în diverse piețe agricole sau supermarket-
uri/minimarket-uri .

 Tipurile noastre de produse/Sortiment cultivat


Soiuri timpurii 25 lei/kg

Soiuri Coacere-mijlocie 20 lei/kg

Soiuri coacere-tardivă 5 lei/kg

Alte soiuri (Gorella,Red Gauntlet,Senga Segana,Aiko ) 35 lei/kg

 Despre concurenţi : Concurenții reali ai afacerii date sunt : SC Carolaina Fruct


S.R.L și SC Strawberry S.R.L care realizează produsul la fel în piețele din Brăila și
vecinătatea ei .

 Cu ce ne deosebim de alți producători ? / Inputurile noastre


Spre deosebire de intrerpinderile menționate mai sus ne diferențiam prin prețurile
avantajoase , soiurile străine pe care le producem și tehnologia avansată a culturii (soiuri
fertile, îngrășăminte de calitate, condiții climatice mult mai favorabile , sisteme de irigații
eficiente )
 Cultivarea şi fabricarea de produse ecologice şi de înaltă calitate

 Asigurarea consumatorilor cu produsele întreprinderii tot împrejurul anului

 Numărul dublu al suprafeţei cultivabile cu căpşun

 Certificate ISO şi de exportatrea producţiei pe piaţa regional.

 Implementarea tehnologiilor avansate şi îmbunătăţirea lor.

 Linii de conservare a căpşunelor .

 Analiza furnizorilor

Vitamin Restart S.R.L Stoloni căpşuni  300 € pe 10.000 de stoloni

Liv Mar Trans S.R.L Transport marfă  2 lei/benzină,motorină

PRIMAFLORA S.R.L Îngrăşământ  12 lei/ 1 litru

Inttech Industry S.R.L Irigare 14 lei / m²

 Analiza clienţilor

Potenţiali Clienţi Vânzătorii de fructe care vor să vândă căpșuni în piețe

Grupul țintă  “Bunătăți de Topoloveni” (cumpără căpșuni pentru fabricarea


gemului)
Persoane care trăiesc în mediul urban și preferă produse
proaspete direct de la furnizor

Personal Funcție Cod COR Salar


iu
Jalbă Andreea Manager 1212 2500 l
Ioniță Andreia Director general 1311
Ursachi Alexandra Agronom 2132 2000
Stan Andreea Contabil 2411 3000
Bărbuță Alexandru Muncitor 921 500
Mardale Pavel  Muncitor 921 500
Vlăsceanu Vlad  Muncitor 921 500
Total lunar 9000 lei
Total anual 108000 lei

CAPITOLUL III – Strc. organizatorică și managementul


resurselor umane
SC CĂPȘUNICA SRL  este compusă dintr-un manager cu experiență (Jalbă Andreea) și un
director general  (Ioniță Andreia) Va angaja un agronom, muncitori (3 persoane)  , un
contabil.

Avem următoarea structură a firmei:

 Managementul resurselor umane


Managementul resurselor umane al firmei SC CĂPȘUNICA SRL este procesul în urma
căruia angajaţii obţin nivelul dorit de satisfacţie, iar organizaţiile cărora le aparţin îşi ating
scopurile propuse, prin armonizarea a patru elemente:

1. Mediul - componenta economică, componenta socială, componenta politică, componenta


tehnologică
2. Organizaţia - trebuie să asigure, prin caracteristicile sale, satisfacţia şi performanţele
angajaţilor. ( dimenstiune, structura, cultura, tehnologia )

3. Postul - reprezintă totalitatea sarcinilor şi activităţilor unui angajat. Caracteristicile postului


influenţează performanţele şi satisfacţia angajaţilor. Aceste caracteristici sunt: gradul de
dificultate,varietatea, autonomia pe care o oferă angajaţilor.

4. Angajatul - aduce în cadrul organizaţiei un set propriu de caracteristici. Bunele performanţe


ale unui angajat într-un anumit post depind de: aptitudini,cunoștințe,personalitate,valori .

În firma SC CĂPȘUNICA SRL se vor păstra denumirile de șef sau director general care vor
conduce următoarea activitate :

 Crearea posturilor; recrutarea şi selectarea;

 Formarea şi specializarea;

 Evaluarea performanţelor şi motivarea angajaţilor;

 Gestionarea carierei;

 Managementul conflictelor de muncă şi protecţia muncii.

Responsabilităţile managerilor de resurse umane cuprind însă o arie mai largă, care
presupune implicarea lor directă în:

 procesul de elaborare;

 modificare a strategiei;

 acordarea de consultanţă în probleme legate de buna gestionare a resurselor umane.

 cunoaşterea elementelor managementului strategic al organizaţiei;

 influenţarea directorului general al organizaţiei ;

 determinarea directorului general prin diferite metode pentru a cunoaşte problemele


legate de resursa umană;

Strategia pe termen lung a firmei stabileşte direcţii viitoare cum ar fi:

 creşterea veniturilor

 creşterea cotei de piaţă


 reducerea costurilor

 diversificarea într-un alt domeniu de activitate

CAPITOLUL IV – Diagnosticul tehnico-productiv


 Structura producției

Înfiinţarea
plantaţiilor

Curăţirea Răsădirea
terenului capşunului

Cultura
Lucrări de
protejată a
îngrijire
căpşunului

Lucrari
Recoltarea
dupa
căpşunului
recoltare
 Necesarul producției
Denumire Producător Preţ (lei)
Seră de producere Agrosera 15 000
Lăzi pentru strângerea Magazin agricol 1000
roadei
Cântar Emag 100
Procurarea materialelor Magazin agricol 700
de lucru
TOTAL 16 800 LEI

 Capacitatea maximă de producție


Producția va depinde de caracteristicile soiului, astfel, în medie, o plantație de căpșuni
poate produce peste 20-25 tone de fructe la hectar, iar costul cu înființarea şi întreținerea
unui hectar este în jur de 8.900 euro, din care aproximativ 5.300 euro este investiția în
stoloni de calitate. La o producție minimă 20 tone și cu un preț de valorificare de numai 5
lei/kg dorim să obţinem un venit de 22.000 euro pe hectar. Scăzând cheltuielile efectuate,

la un hectar cultivat cu căpșuni obținem un profit minim de 10.000 euro.

CAPITOLUL V – Planul de marketing și comercializare

 Consumatorii :
 populaţia autohtonă din regiunea amplasării gospodării ţărăneşti – procură în
cantităţi mici pentru necesităţi curente la preţul de piaţă

 pieţele agricole regionale şi en-gros – la aceste pieţe se pot comercializează


cantităţi maimari, însă preţul de vânzare scade cu 20-30%
 fabricile producătoare de sucuri, gemuri,ceaiuri (Alfa-Nistru, Orhei Vit,
Coşerniţa) şi fabricile de conserve. Încheim contracte de colaborare pentru
cantităţi mari

 exportatorii de fructe congelate – unul din exportatori de fructe congelate din


republicăeste întreprinderea de conserve, care procură fructe proaspete pentru
congelarea lor ulterioară în cantităţi mari şi la preţ negociat.

 Cei 4 “P”

PRODUSUL de baza este capsunul de cultură . Vom alege 2-3 soiuri (timpurii/târzii) .
Pentru a diversifică oferta , precum și pentru a acoperi o parte din cheltuielile de întreținere
până la intrarea capsunului pe rod, vom cultivă și soiuri străine .

PREȚUL mediu actual la căpșuni de cultură este de 5 euro/kg . În extrasezon prețul va fi


mai mare, deci putem crește veniturile și implicit productivitatea . Conform studiului pieței ,
la căpșuni, anul acesta prețul a rămas destul de ridicat 1,5 - 2,5 euro/kg

PLASAREA ( distribuția ) Clientul trebuie găsit cu mult timp înainte de a începe perioada
recoltării, eventual încheiem contracte pentru un preț un preț minim garantat , recoltăm în
ambalajele proprii sau ambalajele trimise de clienți în funcție de cerințele acestuia iar livrarea
se face de pe plantație la firma de transport . În câteva ore caserolele trebuie să ajungă într-un
spațiu frigorific.

PROMOVAREA se va face :
 printr-un site profesionist realizat în limba română, și engleză sau franceză, intenția
fiind de a găși distribuitori în țările U.E

 promoții la magazine de fructe și legume , afișe la piețele de desfacere sau


supermaket-uri, pliante privind tehnologia abordată în așa fel încât să putem atrage
clienții

 contractare fabrici de sucuri sau de cosmetic


 Strategia de marketing abordată

 îmbunătățirea rețelei de distribuție

 participarea la târguri și expoziții de produse Agricole

 colaborarea cu o nouă linie de produse

 Canalele de distribuție ale firmei SC CĂPȘUNICA SRL se


împart în :

Canal indirect scurt – lanţuri de super/hipermarket-uri: Metro, Selgros, Kaufland, Billa,


Profi, Cora, Carrefour
Canal indirect lung – distribuitori în toate judeţele dar mai ales Brăila - Bucureşti

Ambalarea

Ambalarea se va face în funcție de cerințele cumpărătorilor. Firma LivMar Trans transportă

căpșunile în autocamioane, autodube sau vagoane frigorifice .


Autocamioane : lădiţele cu fructe se stivuiesc cât mai etanş cu putinţă, astfel ca lungimea lor
să fie paralelă cu direcţia de înaintare. Obloanele vor fi înălţate, ancorate strâns, iar deasupra
se va întinde prelata, pentru a feri fructele de praf, de soare sau de ploaie.

Autodube : lădiţele cu fructe se aşază atât sub grătarul orizontal, cât şi deasupra lui.
Lungimea trebuie să fie paralelă cu direcţia de înaintare a autodubei. În spaţiul de sub grătarul
orizontal, lădiţele se vor aşeza începând de lângă peretele din faţă, pe lăţimea autodubei, toate
rândurile de lădiţe având aceeaşi înălţime. Deasupra grătarului, stivuirea lădiţelor începe de la
agregatul frigorific, prin aranjarea lor în trepte, astfel ca sub acesta să rămână un spaţiu liber
care să permită aspirarea aerului.

Vagoane frigorifice : butoaie în interiorul cărora se introduce un bloc de gheaţă de 20


kilograme pentru a menţine o temperatură scăzută. Se vor aşeza pe două rânduri, astfel încât
capacitatea de transport a vagoanelor să fie folosită cât mai eficient. Într-un vagon se
transportă 8-9 tone de marfă.

 Analiza pieței de căpșuni

Anul Vânzări tone Vânzări mii euro Pondere în vânzări


2016 11,5 2800 10 %
2017 15,5 3773 19%
CAPITOLUL VI – Diagnosticul economico-financiar

 Volumul vânzărilor anuale


Pentru calculul venitului anual s-a folosit recolta medie la hectar 15000 kg de
fructe,recolta data este caracteristică chiar pentru primul an de vegetaţie. Fructul de
căpşun este un produs uşor alterabil şi pe parcursul recoltării apar pierderi şi rebuturi care
trebuie luat în calcul circa 20% din volumul recoltei (15000 kg).

Produsul Suprafaţa,ha Cantitatea,kg Costul Total,Mdl


unitar ,Lei

Fructe de 0,5 15.000 20 300 000


căpșun

Pierderi 0,5 3.000 20 60 000


/rebuturi

TOTAL 240 000

 Schema tehnologică pentru creşterea plantaţiei de căpşun în


primul an de rod

Unit Unit/ha Preţ/Lei TOTAL


A. VÂNZĂRI NETE 240 000
Fructe de căpşun kg 15000 20 240 000
B.Costul materialelor 5 000
Stoloni buc 0 0 0
Îngrăşăminte organice tone 40 100 4 000
Îngrăşăminte minerale
K - potasice kg 200 1,8 360
P - fosfatice kg 200 3,1 620
Azotat de amoniu kg 75 1,6 120
C.Operaţiuni 850
Mecanizate
Arătură de plantare ha 1 400 400
Discuirea ha 1 150 150
Cultivarea ha 1 150 150
Fertilizarea ha 1 150 150
D.Operaţiuni 3 300
Manuale
Plantarea om/zi 40 30 1 200
Prăşitul om/zi 10 30 300
Curăţitul om/zi 10 30 300
Culesul om/zi 10 30 300
Paza om/lună 3 400 1 200
E.Alte cheltuieli şi 3 425
cheltuieli neprevăzute
F. Impozite şi taxe 1 040
Impozitul funciar 110 110
Fondul social 130 130
Plata la lumină 200 800
G.TOTAL 13 615
(A+B+C+D+E+F)
MARJA BRUTĂ (A-G) 226 385
AN
Nr. crt Activitate
 

1 Intrari de numerar din activitatea curenta

1.1 Venituri din vanzare de capsuni 240 000

2.0 Cheltuieli de infiintare a firmei 30 000


2.1 Cheltuieli cu materiile prime 5 000

2.2 Costul mărfurilor/serviciilor vandute 20 950

2.3 Costuri salariale 108 000

2.4 Costuri de chirii şi utilităţi 1 040

2.5 Alte cheltuieli de exploatare 3 425

2.6 Cheltuieli investiţionale 13 000

Total cheltuieli 181 415

Flux brut de numerar din activitatea


3 58 585
curenta (1-2)
4 Impozite şi taxe de plată 7 200

5 Flux de numerar net (3 – 4) 51 385

CAPITOLUL VII – Analiza SWOT

 Puncte tari
-propria experienţă în îndrumarea şidezvoltarea unei afaceri

-motivaţia: nu doresc ca pământurilesă rămână în paragină, pe când elesunt fertile;

-deţin suprafaţa necesară

-am cunoştinţe în domeniul culturii de căpşun


 Puncte slabe
-lipsa studiilor de specialitate;

-prudenţă excesivă;-

-suprafaţa se află pe un teren care este supus cu un risc mic inundaţiei

 Oportunităţi
-Solul şi clima favorabilă;

- Sursă de apă pe proprietate;

- Cerere de fructe pe piaţă înaltă

- Costuri de întreţinere mici

 Ameninţări
- Produse uşor perisabile;

- Dăunători( fluturi, păsări, răzătoare, fluturide plante)

- Inundaţii;

- grindină

Avantajul competitiv al societății noastre are un scop aparte, acesta fiind folosirea fructului
prin prelucrare ecologică pentru copii mici, la fabricara medicamentelor, la fabricarea
ceaiurilor din fructe, pentru cremuri de maini, și nu în ultimul rand pentru sucuri, terci pentru
copii, etc
BIBLIOGRAFIE

 https://www.agrimedia.ro/articole/valorificarea-capsunilor-pentru-
consum-in-stare-proaspata

 http://www.capsun.flora.ro/home.php?c1=3&c2=1&c3=1

 https://www.gazetadeagricultura.info/pomicultura/463-arbusti-
fructiferi/capsuni/2730-infiintarea-unei-plantatii-de-capsuni.html
 https://www.slideshare.net/GyaMe/proiect-afine

 https://conspecte.com/Management/managementul-resurselor-
umane.html

 http://bcomm.ro/elgg/file/download/334

Lenuța Chira - Cultură arbuștilor fructiferi

*
* *

S-ar putea să vă placă și