Sunteți pe pagina 1din 3

Consilierea carierei

Formarea profesională reprezinta un punct de sprijin important în dezvoltarea şi evoluţia


profesională, mai ales în perspectiva ultimilor ani ai evoluţiei macroeconomice şi sociale.
Schimbările tot mai dese obligă la o adaptare rapidă la situaţii profesionale tot mai diverse şi mai
provocatoare. Astfel, fiecare persoană activă profesional trebuie să se specializeze cât mai mult
şi, acolo unde este posibil, pe mai multe arii din domeniul său de activitate.

O lungă perioadă, prin carieră se înţelegea ascensiunea unei persoane în cadrul structurii
ierarhice a organizaţiei din care făcea parte. Mai precis, despre carieră se putea vorbi în cazul
unui număr redus de persoane, şi aceasta numai după începerea activităţii lor profesionale.
Cariera profesională reprezintă parcursul profesional format din ocupaţii succesive asumate de
un individ în termenii aceleiaşi ocupaţii de bază. Pregătirea pentru carieră se face obligatoriu pe
căi formale (şcolarizare, formare continuă), dar şi informale (studiu individual, experienţă de
muncă în alt domeniu sau pe altă poziţie ierarhică). Conceptul cu semnificaţie pentru zona
profesională trebuie delimitat de cel peiorativ din expresia “a face carieră”.

Angajarea este un moment foarte important din viaţa unei persoane. Obţinerea unui loc de muncă
presupune schimbarea stilului de viaţă, a programului zilnic, prioritizarea activităţilor, asumarea
responsabilităţii.

Succesul profesional reprezintă obiectivul multora dintre noi. Percepţia succesului profesional al
unei persoane în carieră poate fi atât de natură subiectivă, cât şi obiectivă, dacă aceasta evaluează
succesul prin statutul câştigat ori prin salariul obţinut.

Unii oameni pot fi mai preocupaţi de cât de eficient pot împăca viaţa profesională cu viaţa
personală, dacât de o avansare în post. Totul depinde de obiectivele de carieră ale fiecăruia, ele
fiind diferite de la o persoană la alta.  Atunci cand nu stim ce pasi trebuie sa urmam pentru a ne
atinge obiectivele profesionale, putem apela la o persoana specializata, consultantul in cariera.
Consilierul carierei îşi poate desfăşura activitatea în domeniul educaţional: a) la nivel
preuniversitar (cabinete de asistenţă psihopedagogică / cabinete OSP); b) la nivel universitar
(cabinetele de informare şi consiliere din universităţi), în cadrul oficiilor de forţă de muncă şi
şomaj (consilier pentru îndrumare şi orientarea profesională), în instituţii private sau alte
instituţii de stat de profil.
Grupurile ţintă vizate prin acest proces includ: elevi, studenţi, tineri, adulţi / şomeri,
persoane defavorizate socio-cultural, persoane cu deficienţe etc. şi care întâmpină dificultăţi în
luarea şi punerea în practică a deciziilor cu privire la opţiunile de viitor şi integrarea socio-
profesională.
Un program de consiliere în carieră cuprinde, în principal, următoarele etape:evaluarea
vocaţională (pe baza analizei abilităţilor, intereselor, valorilor, personalităţii clientului),
explorarea opţiunilor de carieră (identificând şi evaluând oportunităţile existente pe piaţa
muncii),stabilirea obiectivelor de carieră (prin îmbinarea informaţiilor obţinute în primele două
etape),elaborarea unui plan de acţiune pentru atingerea acestor obiective. Acest program nu
trebuie văzut ca un plan pentru întreaga viaţa, ci mai degrabă ca un proces aflat în continuă
ajustare a scopurilor de carieră. Acestea se pot modifica, în funcţie de caracteristicile personale,
de nevoile profesionale, de oferta educaţională/ocupaţională, care se află într-o continuă
schimbare.

cordarea de servicii de dezvoltare în carieră a devenit tot mai complexă în lumina schimbărilor
rapide de pe piaţa muncii, din educaţie şi formare. Se aşteaptă de la consultanţii în carieră să
furnizeze sugestii precise şi actuale, informaţii despre locurile de muncă, oportunităţi de educaţie
şi formare adecvate cerinţelor pieţei muncii, pliate pe nevoile fiecăruia.

Dezvoltarea abilităţilor de management al carierei trebuie să înceapă încă din copilărie,


continuată în perioada adolescenţei, a tinereţii, dar şi în perioada adultă, pe tot parcursul vieţii
profesionale.

Pentru tinerii aflaţi în căutarea unui drum în carieră există o serie de programe puse la dispoziţie
de centre universitare şi organizaţii neguvernamentale. Acestea se bazează, în general, pe o
abordare psihologică, concentrându-se pe identificarea domeniilor şi a tipurilor de activităţi
potrivite pentru persoana respectivă, beneficiind, uneori, şi de implicarea unor persoane cu
experienţă în domeniile vizate.

Consultantul în carieră poate oferi sprijin dacă:

– vrei să devii conştient de potenţialul, aptitudinile şi trăsăturile care te definesc;

– doreşti să îţi dezvolţi abilităţile, să înveţi cum să relaţionezi mai bine sau cum să îţi organizezi
timpul;

– îţi cauţi un loc de muncă;

– vrei să te pregăteşti pentru un interviu de angajare sau să îţi redactezi documentele necesare
angajării (CV, scrisoare de intenţie, scrisoare de mulţumire);

– nu ştii ce profesie ţi se potriveşte cel mai bine;

– vrei să afli ce instituţie de învăţământ trebuie să urmezi, pentru a putea profesa în domeniul
dorit;

– simţi nevoia unei schimbări în carieră;


In concluzie, dezvoltarea carierei este un proces de învăţare şi adaptare la diferite roluri
exercitate de către o persoană pe parcursul vieţii, include diferite stadii, aflate în succesiune
cronologică şi presupune medierea între factorii de personalitate şi cerinţele sociale, în beneficiul
individului. Acest proces cuprinde totalitatea factorilor psihologici, sociologici, educaţionali,
fizici, economici care combinaţi influenţează natura şi importanţa muncii pe parcursul întregii
vieţi a unei persoane.

S-ar putea să vă placă și