Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC „GEORGE POP DE BĂSEŞTI” ULMENI

Profesor: POP ANA MIHAELA Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

PLAN DE MĂSURI REMEDIALE DESTINATE SPORIRII CALITĂŢII PERFORMANŢELOR


ŞCOLARE ALE ELEVILOR
DIN CLASELE A XI-A ŞI A XII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014

Cauze Măsuri
Indicatori Termen Responsabilităţi Evaluare Monitorizare
identificate remediale
Analiza Graficul de
Cadrele didactice
Discuţii purtate rezultatelor şedinţe cu
Lacune în de specialitate şi
la nivelul clasei obţinute de elevi Perioada părinţii
aprofundarea diriginţii vor realiza
de elevi la simularea aprilie – iunie -
disciplinei de o analiză/elev, pe
Şedinţe/lectorate bacalaureatului 2014 Conducerea
studiu care o va discuta cu
cu părinţii sesiunea – martie unităţii de
elevii şi părinţii
2014 învăţământ
Teme
suplimentare, Conducerea
Cadrele didactice
sarcini de lucru unităţii de
de specialitate vor
Interesul diferenţiate Pregătirea Perioada învăţământ
urmări gradul de
diminuat pentru suplimentară şi aprilie – iunie
implicare al Simulare a
pentru acasă diferenţiată a 2014 Monitorizarea
elevilor, în bacalaureatului
aprofundarea şi Urmărirea elevilor cu programului
pregătirea
asimilarea frecvenţei pondere scăzută 26 martie individual alocat
individuală
cunoştinţelor elevilor cu la simulare 2014 studiului
probleme la disciplinelor de
Meditaţii cu elevii
pregătirea bacalaureat/elev
suplimentară
Repartizarea
Conducerea
unor subiecte
Neacordarea unităţii de
suplimentare
unui timp Evaluarea continuă învăţământ
elevilor cu Perioada
suficient/pe a elevilor, de către
dificultăţi aprilie – iunie
disciplina de Formarea cadrele didactice de Portofoliile Monitorizarea
Analiza în clasă 2014
studiu, în competenţelor specialitate elevilor programului
sau
vederea individual alocat
individuală a Aprilie 2014
obţinerii Meditaţii cu elevii studiului
greşelilor
performanţelor disciplinelor de
Teste de
bacalaureat/elev
autoevaluare
Bibliografie
Conducerea
suplimentară
Nestabilirea unităţii de
Dezbaterea Stimularea
priorităţilor Evaluarea continuă învăţământ
Utilizarea creativităţii şi a Perioada
instructiv- a elevilor, de către
dialogului spiritului critic, aprilie – iunie Simulare
educative de cadrele didactice de Monitorizarea
frontal formarea 2014 naţională a
către elevi, specialitate programului
/individual la competenţelor de bacalaureatului
privind individual alocat
clasă exprimare Mai 2014
gestionarea Meditaţii cu elevii studiului
Discutarea corectă, scris/oral
timpului liber disciplinelor de
temelor
bacalaureat/elev
suplimentare
Conducerea
Gradul de
Stimularea şi unităţii de
implicare
motivarea Evaluarea continuă învăţământ
inechitabil al Perioada
Fişe de lucru elevilor pentru a elevilor, de către
tuturor aprilie – iunie
Portofoliul formarea cadrele didactice de Portofoliile Monitorizarea
beneficiarilor 2014
Teste de competenţelor de specialitate elevilor programului
actului
autoevaluare studiu individual alocat
educaţional Iunie 2014
individual şi Meditaţii cu elevii studiului
(profesor –
autoevaluare disciplinelor de
elev - părinte)
bacalaureat/elev