Sunteți pe pagina 1din 1

PEDAGOGIE II

TEME PENTRU PORTOFOLIUL STUDENTILOR


1. Analiza constituienţilor competenţei de predare(+organigrama);
2. Proiect de interviu al unui elev în vederea completării fişei sale psihopedagogice;
3. Trei exemple de obiective operaţionale ale unor lecţii (ştiinţe economice), la alegere
(+argumentarea caracterului lor operaţional);
4. Test de cunoştinţe pentru o disciplină şcolara (ştiinţe economice), la alegere, care să
evalueze capacităţi intelectuale (clase taxonomice) diferite (+precizarea clasei
taxonomice vizate de fiecare întrebare);
5. Chestionar de atitudini care să evidenţieze niveluri taxonomice diferite ale atitudinii
cercetate (+precizarea clasei taxonomice vizate de fiecare întrebare);
6. Plan în 10 puncte cu ceea ce profesorul poate face pentru a le crea elevilor motivaţia
optimă de învăţare a disciplinei şcolare pe care o predă;
7. 10 sfaturi care pot fi date elevilor pentru a-i ajuta să înveţe eficient;
8. Raspunsuri la întrebările despre crearea în clasă a unui climat optim de învăţare (In ce
situaţii se produc gălăgie si neatenţie în sala de clasă? (identificaţi cat mai multe);Cum
putem crea o atmosferă de lucru care să nu fie resimţită ca apasătoare?;La ce ar trebui
să se refere regulile de comportare în clasă, stabilite cu elevii de la început? In ce
manieră ar trebui sa fie formulate?;Ce poate face un profesor pentru a le crea elevilor
sentimentul apartenenţei la grupul clasei?; Care credeti că sunt cele mai bune metode
de supraveghere si de atenţionare a elevilor?)
9. Proiect educativ pentru combaterea unui fenomen care ameninţă sănătatea si siguranţa
elevilor (la alegere)/ Proiect educativ pentru educaţia financiară a elevilor în
învăţământul de cultura generală;
10. Eseu (1 pagină) despre „filozofia personala” cu privire la predarea unei discipline
economice (la alegere)