Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”

REŞIŢA

DIRECTOR,
Prof. Pristavu Lavinia Carina
Şef catedră,
Prof. Lorand BALOGH-REMELEI

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Filiera: Vocaţională
Profil: Artistic
Specializare/calificare: MUZICA Secția instrumentală și Canto
Disciplina: ARMONIE
Anul şcolar: 2019-2020
Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa
Clasa: a XII-a
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor: Todea Cornel

Competenţe specifice:
1.1 Construirea de acorduri în stare directă şi răsturnări, conform cifrajelor (utilizând trepte principale, în
tonalităţi cu 1-2 alteraţii).
1.2 Recunoaşterea auditivă a trisonurilor în stare directă şi răsturnări, în toate distribuţiile.
1.3 Interpretarea funcţională a acordurilor.
Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

1.4 Identificarea auditivă a funcţiunii acordurilor dintr-un text redat la pian.


1.5 Intonarea vocală, în grup la 4 voci, a temelor realizate în clasă.
1.6 Intonarea vocală, în grup la 4 voci, a unor fragmente din coralele de Bach.
1.7 Descifrarea instrumentală (la pian) a unui fragment armonic dat.
2.1 Cifrarea fragmentelor armonice, respectând scriitura muzicală dată .
2.2 Redarea în scris, cu fidelitate, a unor fragmente armonice reproduse la pian.
2.3 Analizarea fragmentelor armonice scrise după dicteu.
2.4 Armonizarea de bas (cifrat) şi sopran‚ utilizând treptele principale, în stare directă şi răsturnări.
2.5 Corelarea planului armonic cu cel melodic în temele realizate (mersul melodiei-mersul armonic, transferul
discursului muzical la diverse voci etc.).

Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

Nr. De
Unitatea de Competenţe
Conţinuturi ore Săptămâna Observa
învăţare specifice
alocate ţii
Răsturnările trisonului 8 09.09-
Funcţiuni în tonalitate. 01.11.19
Cadenţe armonice.
1.1, 1.2, 1.3,
Înlănţuiri armonice: acorduri pe trepte
1. Acordul de 1.4, 1.5,
principale; înlănţuirea liberă – renunţarea
trei sunete în 1.6,1.7, 2.1,
la nota comună, la mersul treptat,
stare directă. 2.2, 2.3, 2.4,
dublarea/omiterea cvintei, nerezolvarea
2.5;
sensibilei în cadenţa finală.
Evaluare. 1 04-08.11.19
Armonizarea anacruzei. 2 11-22.11.19
Sextacord propriu – zis. 4 25.11-
Sextacord prin note melodice aparent 20.12.19
disonante.
1.1, 1.2, 1.3,
Sextacord prin note de schimb, pasaj,
1.4, 1.5,
întârziere.
2. Sextacordul. 1.6,1.7, 2.1,
SEMESTRUL II 13.01-
2.2, 2.3, 2.4,
Înlănţuiri de sextacorduri. 6 21.02.20
2.5;
Armonizări cu trepte principale în stare
directă şi în sextacord.
Evaluare. 1 24-28.02.20
Cvartsextacordul de arpegiu. 8 02.03-
Cvartsextacordul de pasaj. 08.05.20
1.1, 1.2, 1.3,
Cvartsextacordul de schimb.
1.4, 1.5,
3. Poştal
Cvart- Cvartsextacordul de întârziere.
Str. Herculane nr. 3,Cod :320154 1.6,1.7, 2.1, str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA sextacord. 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
2.2, 2.3, 2.4,
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Evaluare. 1 57 0611-15.05.20
Tel +40 (0)21 405
E-mail: licdearta@yahoo.com 2.5; Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
Armonizări de acorduri în stare directă, în
18-29.05.20
sextacord şi cvartsextacord. 2
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

DIRECTOR,
Prof. Pristavu Lavinia Carina
Şef catedră,
Prof. Lorand BALOGH-REMELEI

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Filiera: Vocaţională
Profil: Artistic
Specializare/calificare: MUZICA Secția TEORETICĂ
Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

Disciplina: ARMONIE
Anul şcolar: 2019-2020
Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa
Clasa: a XII-a
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor: Todea Cornel

Competenţe specifice:
1.1 Construirea de acorduri în stare directă şi răsturnări, conform cifrajelor.
1.2 Recunoaşterea auditivă a acordurilor în stare directă şi răsturnări, în toate distribuţiile.
1.3 Interpretarea funcţională a acordurilor.
1.4 Identificarea auditivă a funcţiunii acordurilor dintr-un text redat la pian.
1.5 Intonarea vocală, în grup la 4 voci, a temelor realizate în clasă.
1.6 Intonarea vocală, în grup la 4 voci, a unor fragmente din coralele de Bach.
1.7 Descifrarea instrumentală (la pian) a unui fragment armonic dat.
2.1 Cifrarea fragmentelor armonice, respectând scriitura muzicală dată .
2.2 Redarea în scris, cu fidelitate, a unor fragmente armonice reproduse la pian.
2.3 Analizarea fragmentelor armonice scrise după dicteu.
2.4 Armonizarea de bas (cifrat) şi sopran‚ utilizând treptele principale şi secundare, în stare directă şi
răsturnări.
2.5 Corelarea planului armonic cu cel melodic în temele realizate (mersul melodiei-mersul armonic, transferul
discursului muzical la diverse voci etc.).

Unitatea
Competenţe Nr. De ore
de Conţinuturi Săptămâna Observaţi
specifice alocate
învăţare i
1. Trepte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Treapta a III a în major; în minor; în 10 09.09-
Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

sextacord; cu septimă; în răsturnări. 11.11.19


Funcţiuni în tonalitate.
Cifrajul acordului.
Armonizări

1.5,1.6, 1.7, 2.1, Evaluare. 2 14-


secundare.
2.2, 2.3, 2.4, 2.5; 18.10.19
Treapta a VII a în stare directă; în sextacord; 10 21.11-
cu septimă; în răsturnări.
Funcţiuni în tonalitate.
Cifrajul acordului.
Armonizări.
Treapta I cu septimă în major. 10 12-16
Treapta a IV a cu septimă în major.
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Funcţiuni în tonalitate.
2. Trepte
1.5,1.6, 1.7, 2.1, Cifrajul acordurilor.
principale.
2.2, 2.3, 2.4, 2.5; Evaluare. 2 17
Răsturnări. 6 18-20
Armonizări.
Minorul natural şi melodic. 8 21-24
3. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
Majorul armonic şi melodic.
Variantele 1.5,1.6, 1.7, 2.1,
Evaluare. 2 25
gamelor. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5;
Secvenţele armonice. 4 26-27
4. note 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Întârziere, anticipaţie, apogiatura, nota de 6 28-30
melodice 1.5,1.6, 1.7, 2.1, pasaj, nota de schimb, echapee, pedala.
efectiv 2.2, 2.3, 2.4, 2.5; Întârzierea pregătită şi semipregătită.
disonante. Cifraj.
Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

Rezolvări excepţionale.
Evaluare. 2 31
Armonizări. 6 32-34

Prof. Cornel TODEA

Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro