Sunteți pe pagina 1din 2

Despre relatii publice

Profesorul american R. Harlow, afirmă: “relațiile publice reprezintă o funcție managerială


distinctă care ajută la stabilirea și menținerea unor linii comune de funcționare, înțelegere,
acceptare și cooperare între o organizație și publicul său; contribuie prin managementul
problemelor și al datelor acestora la informarea factorilor de decizie asupra opiniei publice și
la stabilirea responsabilității acestora față de ea; definesc și accentuează responsabilitatea
managementului de a servi interesului public; ajută managementul să-și dea seama de
schimbări și să le folosească, servind ca un sistem de alarmă avansat, gata să anticipeze
tendințele; folosește, ca unelte principale, cercetarea și comunicarea etică”.

Institutul Britanic de Relații Publice: “relațiile publice reprezintă efortul planificat să


influențeze opinia publică prin bună reputație și performanță responsabilă, bazat pe acte
satisfăcătoare de comunicare bidirecțională”.

International Public Relations Association - (IPRA): “Relațiile publice sunt funcția


managerială care evaluează atitudinea publicurilor, identifică politicile și procedurile unui
individ sau ale unei organizații față de interesul public, elaborează și execută un program
pentru a dobândi înțelegerea și acceptarea publicului.”

Scoot Cutlip, A. Center și G. Broom au definit relațiile publice ca fiind "funcția de


management care identifică, stabilește și menține relații reciproc avantajoase între o
organizație și diferite categorii de public, relații de care depind succesul sau nereușita
acesteia".

Conceptul modern de relații publice este de origine americană, noțiunea de relații publice
fiind folosită pentru prima dată la sfârșitul secolului trecut. Cât privește definirea conceptului
de relații publice, aceasta s-a dovedit deosebit de dificilă; astfel, în anul 1975, Fundația pentru
Cercetarea Relațiilor Publice a înregistrat un număr de 472 de definiții, provenind de la primii
65 lideri din domeniul relațiilor publice.

TEHNICI DE RELAȚII PUBLICE

Tehnicile de relații publice se impart în 3 mari categorii:

1. Tehnici de primire

2. Tehnicile utilizate în relațiile cu mass media

3. Tehnicile legate de evocarea unor evenimente speciale

1. Tehnici de primire: vizează asigurarea condițiilor de organizare și desfășurare a unor


manifestări interne sau internaționale (congrese, conferințe, seminarii, simpozioane, colocvii,
concursuri), în cadrul cărora, pe lângă evocarea, transmiterea și vehicularea de informații cu
privire la întreprindere, la produsele și serviciile pe care le oferă, se urmărește și stabilirea de
contacte între specialiștii din sectoarele de producție și comercializare, cu reprezentanți ai
mass media.

2. Tehnici utilizate în relațiile cu mass - media: grupează atât modalitățile de stabilire și


întreținere a contactelor cu mijloacele de comunicație în masă, cât și pe cele de elaborare și
difuzare a diferitelor forme de comunicare prin intermediul acestora. În cadrul acestor relații
se urmărește crearea unui climat favorabil între întreprindere și diferitele categorii de public,
sensibilizarea publicului (consumatorilor potențiali) față de întreprindere și oferta sa,
promovarea imaginii și a prestigiului său pe piață.

3. Tehnici legate de evocarea unor evenimente speciale: au rolul de a cultiva și promova, pe


multiple planuri, contactele umane. Ele pot fi naturale sau create anume de întreprindere. Un
eveniment natural îl constituie de pildă, aniversarea înființării întreprinderii sau inaugurarea
unui obiectiv economic (comercial, turistic, etc.) prilej cu care se pot organiza manifestări
care să reliefeze succesul și prestigiul întreprinderii, produsele și serviciile sale, relațiile pe
diverse piețe, etc., în prezența publicului, a mass mediei, a unor reprezentanți ai firmelor
partenere cu care se colaborează în producție sau în activități comerciale.