Sunteți pe pagina 1din 4

Nume, prenume:......................................................

Data:

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


SEMESTRUL I – CLASA A V-A

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

1. Literatură/ Înțelegerea textului 32 de puncte

Citește cu atenție fragmentul dat și răspunde cerințelor formulate mai jos:

,, Peste drum era magazinul de jucării „Scufiţa roşie”, pe care îl visam şi noaptea. Era pentru mine
un loc feeric. Cum ajungeam la Obor, o târam pe mama înăuntru. Intram într-o încăpere lungă şi
scundă, mirosind îngrozitor a petrosin. Podelele erau cafenii-stacojii şi lumina care se strecura prin
vitrine era cu totul insuficientă. Abia când înaintai adânc în spaţiul acela gol, dădeai de tejghea şi de
rafturile cu jucării. Mă uitam pierdută la păpuşile de toate mărimile îmbrăcate în bucăţi grosolane de
pânză. Cele mai multe erau din cârpă, doar cu capetele dintr-un fel de ipsos care se ciobea foarte
repede şi cu părul de ață neagră, galbenă sau cafenie. Erau totuşi şi păpuşi din cauciuc, înfăţişând
nişte negrese cârlionţate. Erau căluţi albi, cu şa de pânză lăcuită, roşie ca flacăra, urşi galbeni şi
cafenii, păsări mecanice de tablă. Mereu se aflau pe tejghea cinci-şase jucării care ţopăiau, săreau,
băteau toba, maşinuţe care înaintau prin frecare, rachete care scoteau scântei din coadă. Mama îmi
cumpăra de obicei jocuri ieftine, ca acela în care trebuia să reconstitui scene din „Albă-ca-zăpada”,
„Cenuşăreasa”, „Crăiasa zăpezilor”, îmbinând bucăţele de carton de forme ciudate. Mă plictiseam
repede de ele pentru că învăţasem să refac dreptunghiurile acelea şi pe dos, fără să mai ţin seama de
desene, doar după formele cartonaşelor. Îmi mai lua şi cartonaşe pentru cusut, desenate în culori şi
găurite. Nu aveai decât să treci cu acul cu aţa prin găurelele alea, aţă maro, albastră, galbenă sau roşie.
Conturam astfel ciobănaşul cu oiţa sa, tractorul, băiatul şi fata ţinându-se de mână, stilizaţi frumos,
fluturele. Mereu ieşeam plângând de la „Scufiţa roşie”.
(Mircea Cărtărescu, REM)

1. Transcrie un indice spaţial din fragmentul dat. (4 puncte)

…………………………………………………………………………………………………………………….

1
2. Precizează tema textului. (4 puncte)

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Extrage două cuvinte-cheie din fragmentul dat. (4 puncte)

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

4. Formulează o idee principală și două idei secundare pe baza textului-suport. (6 puncte)

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
5. Alege varianta corectă: (8 puncte:4x2p)
A F Magazinul de jucării „Scufiţa roşie” era visat de către fetiță şi noaptea.
A F Jucăriile stăteau nemișcate toată ziua.
A F Mama îi cumpăra de obicei cele mai scumpe jucării.
A F Cartonașele erau pentru lipit.
6. Explică în 5-6 rânduri cum se simțea fetița după ce mergea la magazinul de jucării, prezentând exemple din
textul dat. (6 puncte)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

II. Limba română 34 de puncte

1. Precizează un sinonim pentru cuvântul ”încăpere” și un antonim pentru cuvântul ”intram”. (4 puncte)
.....................................................................................................................................................................

2
2. Transcrie, din text, patru cuvinte care aparțin aceluiași câmp lexical. Precizează-l. (10 puncte:5x2p)
......................................................................................................................................................................
3. Stabilește numărul de litere și de sunete pentru cuvintele: ”ajungeam”, ” tejghea”. (4 puncte)
......................................................................................................................................................................
4. Desparte în silabe următoarele cuvinte: ”mirosind”, ”băteau”, ”mașinuțe”, ”plictiseam”. (4 puncte)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. Extrage din textul dat trei verbe aflate la timpul imperfect și un verb la timpul mai mult ca perfect.
(4 puncte)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
6. Construieşte două enunţuri în care verbul „a fi” să aibă, pe rând, valori morfologice diferite, respectiv,
valoare predicativă și valoare copulativă. (4 puncte)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
7. Analizează verbul subliniat (mod, timp, persoană, număr, funcție sintactică).
(4 puncte)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

III. Redactare 14 puncte


Redactează o compunere narativă de minim 10 rânduri, în care să prezinți o întâmplare imaginară
petrecută în Țara poveștilor.
În compunerea ta trebuie:
- să ai indici spațiali și temporali;
- să relatezi o întâmplare respectând succesiunea logică a faptelor;
- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
- să respecți limita de spațiu cerută.
(Se acordă 14 p pentru conţinut şi 6 p pentru redactare. Punctajul pentru redactare se acorda numai
dacă a fost respectată limita de rânduri ).

Vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2p; coerenţa textului – 2p;
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p; ortografia – 3p; punctuaţia – 3p;
aşezarea corectă în pagină – 1p, lizibilitatea – 1p)

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

3
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și