Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare la Limba și literatura română

Clasa a VI-a

Timp de lucru: 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Citește, cu atenție, textul următor apoi rezolvă cerințele:


Au trecut câţiva ani. Londra data atunci de cincisprezece secole. Era un oraş mare pentru această
epocă. Număra o sută de mii de locuitori, alţii spun îndoit. Străzile erau foarte strâmte, întortocheate şi
murdare,
mai ales în cartierul unde locuia Tom Canty, nu departe de Podul Londrei. Casele erau de lemn, etajul al
doilea atârnând peste primul, pe când al treilea îşi proiecta unghiurile pe deasupra celui de al doilea. Cu cât
casele câştigau în înălţime cu atât se întindeau către temelie, pe suprafaţă mai mare. Scheletele lor erau
construite din bârne puternice în cruce între care se îngrămădeau materiale solide, tencuială de ipsos. Bârnele
erau vopsite cu roşu, cu albastru sau cu negru, după gustul proprietarului, ceea ce dădea caselor un aspect
foarte pitoresc. Ferestrele erau joase, despărţite în mici pătrăţele tăiate pieziş şi se deschideau în afară, pe
ţâţâni, ca uşile. Casa unde locuia tatăl lui Tom se găsea într-un adânc de fundătură numită Offal Court, lângă
Pudding Lane. Era mică, dărăpănată, rahitică şi suprapopulată de sărmane familii mizere.
[…]De cealaltă parte a grilajului, era un băiat drăguţ, pârlit de soare, înnegrit de sporturi şi de
exerciţii în aer liber. Veşmintele lui de mătase şi şaten, erau împodobite cu obiecte scânteietoare; purta la şold
o săbioară şi un pumnal, încrustate cu pietre preţioase; era încălţat cu ghete cu tocul roşu; pe cap avea o
căciulită elegantă, stacojie, împodobită cu pene ce atârnau în jos, prinse într-o piatră mare de preţ. Mai mulţi
curteni, ameţitori prin ţinuta lor, probabil oamenii lui personali, şedeau în jurul său. O! Era un prinţ,, un prinţ
adevărat, un prinţ viu, fără nici o îndoială, aşa că rugăciunea sărmanului copiL fusese, în sfârşit, ascultată. De
emoţie, suflarea lui Tom devenise rapidă şi scurtă, iar ochii i se măriră de uimire şi de bucurie, îndată, în el, se
născu dorinţa de a fi cu totul aproape de prinţ, de a putea să-1 privească bine în faţă. Fără să ştie cum se făcu,
faţa lui se găsi lipită de grilaj, în momentul acela, chiar, un soldat îl înlătură cu bruscheţe şi îl azvârli în
mijlocul mulţimii aiurite de ţărani şi de trândavi ai Londrei strigând:
— Cară-te, caraghiosule!
Mulţimea aplaudase şi izbucnise în râs; dar tânărul prinţ izbucni de mânie. Cu sângele la cap, cu ochii
strălucitori de indignare, strigă:
— Cum îndrăzneşti să maltratezi, astfel, în prezenţa mea, pe acest micuţ sărman! Cum îndrăzneşti să ridici
mâna asupra unui supus al Regelui, tatăl meu, fie acela cât de mic? Să se deschidă poarta şi să intre. Atunci se

1
văzu cât de nestatornică e mulţimea. •Pălării şi şepci, zburară în aer... Din toate piepturile izbucni strigătul:
„Trăiască Prinţul de Galles!"
(Prinț și cerșetor de Mark Twain)
A. Înțelegerea textului.
1. Precizează sinonimele potrivite pentru următoarele cuvinte din text: scânteietoare, suflarea, rahitică,
bruschețe, îl azvârli. 5 p.
2. Precizează antonimele cuvintelor: să intre, se măriră, aproape, lipită, ședeau.
5 p.
3. Ce personaje apar în fragmentul dat? 4 p.
4. Transcrie două structuri ce fac referire la portretul prințului. 4 p.
5. Precizează ce moduri de expunere se regăsesc în text. 5 p.
6. Transcrie câte un cuvânt/ structură care să facă referire la timpul și spațiul acțiunii prezentate în text. 2
p.
7. Răspunde cu Adevărat sau Fals: 5
p.
a) Tom Canty provine dintr-o familie bogată.
b) Londra era un oraș mic, cu străzi largi și curate.
c) Prințul de Galles i-a luat apărarea lui Tom Canty.
d) Tom nu este impresionat de apariția unui prinț adevărat în fața sa.
e) Tom Canty locuia departe de Podul Londrei.

8. Prezintă, în 3-5 rânduri, sentimentele lui Tom cu privire la apariția Prințului de Galles. 2 p.

B. Gramatică
1. Transcrie, din text, două substantive în cazul nominativ, două substantive în cazul acuzativ și un substantiv în
cazul vocativ; 10
p.
2. Precizează felul pronumelor din următoarele structuri: se deschideau, ochii i se măriră
10 p.
3. Desparte în silabe următoarele cuvinte: deschideau, mulțimea, izbucni, bucurie.
8 p.
4. Analizează sintactic și morfologic cuvintele subliniate în fragmentul de mai sus: 10
p.
5. Precizează forma de plural pentru următoarele substantive: oraș, proprietar, emoție, strigăt, fundătură. 10
p.

2
C. Realizează, în 5-7 rânduri, o caracterizare a prințului.
10p.