Sunteți pe pagina 1din 4

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar 2019 – 2020- Ianuarie 2020


Probă scrisă la Limba şi literatura română
Simulare pentru clasa a VIII-a

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I 40 de puncte
Citeşte următorul text:
Crivăţul ieşi odată la plimbare; dar era nebunatic, Doamne fereşte! Pe unde trecea făcea o mulţime de
neorânduieli.
Întâi intră într-o grădiniţă, şi cum intră, se apucă să scuture toţi trandafirii cei frumoşi, să ofilească
florile, să frângă crinii cu dulce miros. Rostogoli pe jos merele, prunele şi rupse în dreapta şi în stânga crengile
pomilor încărcaţi cu frunze şi fructe. La câmp făcu şi mai multe rele. Ici culcă la pământ grâul şi-i zdrobi
spicele, de-i risipi toate boabele, colo doborî clăile de fân şi le luă vârtej pe sus. Dar ce e şi mai groaznic,
dezrădăcină din pădure câţiva copaci bătrâni şi-i răsturnă cu rădăcinile în sus. Apoi, dând peste o turmă de oi ce
păştea în tihnă, le împrăştie în toate părţile şi le ameţi, învârtindu-le. În câteva ceasuri strică totul pe unde
trecuse. Oamenii se jeluiră de toate relele pe care le-a făcut Crivăţul pe pământ numai într-o zi.
– E un vânt pustiitor, strigară unii.
– Dacă va sufla mereu, are să ne lase săraci şi flămânzi! Ne-a stricat tot!
Îndată Împăratul Vânturilor chemă Crivăţul de faţă şi-i ceru să răspundă dacă e adevărat zvonul ce se aude în
lume despre năzdrăvăniile lui.
Crivăţul nu putu să zică ba, căci firea toată îl da de gol. Dar el se apără, zicând numai:
– Eu, vai de mine, n-am avut de gând să fac rău nimănui; am vrut numai să mă joc cu florile, holdele şi cu oile.
Vina e a lor că nu ştiu de glumă!
– Aşa glumă întrece măsura, fătul meu! îi răspunse Împăratul Vânturilor. Să faci rău altuia, nici în glumă nu este
iertat, căci, deşi glumă, nu este bună! Ca să te înveţi minte, eu nu ţi-oi mai da drumul vara. Numai iarna vei ieşi
din închisoare. Atunci ai să te poţi juca cu gheţa şi cu zăpada, căci lor n-ai ce stricăciuni să le faci.
De atunci, Crivăţul nu mai suflă decât iarna, pe pământul înţepenit de ger, bătut de viscol şi înăbuşit sub
troienele de zăpadă. După dânsul aleargă lupii urlând şi zboară corbii flămânzi.

1
El vine la noi dinspre miazănoapte și răsărit, trecând peste câmpuri pustii și peste mări furtunoase.
(Legenda Crivățului, în Legende populare românești,

ediție îngrijită de Octav Păun și Silviu Angelescu)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.


1. Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: neorânduieli, miros . 4
puncte
2. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin derivare și a unui cuvânt obținut prin compunere din
ultimul alineat al textului dat. 4 puncte
3. Scrie numărul de litere și numărul de sunete din cuvintele: închisoare, gheață. 4
puncte
4. Prezintă rolul virgulei din enunțul: E un vânt pustiitor, strigară unii. 4
puncte
5. Transformă din vorbire directă în vorbire indirectă replica Crivățului. 4
puncte
6. Precizează, într-un enunț, cum este pedepsit Crivățul de către Împăratul vânturilor. 4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la genul epic a
textului Legenda Crivățului. 16
puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi patru trăsături ale genului epic;
– să prezinți detaliat două trăsături ale genului epic, valorificând textul dat;
‒ să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
‒ să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.

SUBIECTUL al II-lea 36 de
puncte
Citeşte următorul text:
Conform tradiției populare între 1 și 9 martie sunt Babele sau zilele Babei Dochia, cele mai capricioase și
schimbătoare zile de peste an. Babele reprezintă, în plan simbolic, confruntarea dintre anul vechi și anul nou,
dintre iarnă și vară, dintre frig și cald.
Se spune că în aceste zile, Baba Dochia își împlinește destinul urcând muntele cu turma ei de oi, iar zilele
sunt pe atât de afurisite și înșelătoare, precum și caracterul acesteia. În jurul acestor zile, ale babelor, s-au creat
atât obiceiuri, cât și superstiții cu privire la anul ce va urma. Astfel, fiecare dintre noi, trebuie să-și aleagă o
babă și, în funcție de cum va fi vremea în ziua respectivă, așa va fi și viața noastră în cursul anului. Dacă în ziua
babei alese e timp frumos, atunci viitorul va fi unul vesel, cu noroc, cu bucurii și împliniri, iar dacă e timp
posomorât, atunci viitorul va fi unul trist, fără noroc, cu lacrimi și încercări grele. Unele persoane își aleg babele
în funcție de ziua de naștere, altele nu țin cont, însă, de această regulă și își aleg baba la întâmplare. Se
obișnuiește, mai nou, să se aleagă 3 babe, una pentru trecut, una pentru prezent și una pentru viitor.
(https://www.traditii-superstitii.ro/zilele-babei-superstitii-si-obiceiuri/)
2
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– ce simbolizează babele;
– luna din an la care se referă superstiția/ tradiția prezentată în fragmentul dat. 4
puncte
2. Precizează, într-un enunț, modificarea adusă, în ultimul timp, tradiției Babelor. 4
puncte
3. Menţionează genul și cazul substantivelor subliniate în textul dat. 4
puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se exprimă:
Unele persoane își aleg babele în funcție de ziua de naștere, altele nu țin cont, însă, de această regulă și își
aleg baba la întâmplare.
4 puncte
5. Transcrie două propoziții subordonate din fraza următoare, precizând felul acestora: Se spune că în aceste
zile, Baba Dochia își împlinește destinul urcând muntele cu turma ei de oi, iar zilele sunt pe atât de afurisite și
înșelătoare, precum și caracterul acesteia. 4
puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să existe o propoziţie subordonată predicativă,
introdusă prin adverbul relativ când. 4
puncte

B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută într-un
muzeu. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa textului – 2
puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte; respectarea normelor de
ortografie – 3 puncte; respectarea normelor de punctuaţie – 3 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină – 1
punct; lizibilitatea – 1 punct).

3
.

S-ar putea să vă placă și