Sunteți pe pagina 1din 4

Data ..................................... Numele ......................................................................

TEST FINAL
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Clasa a II-a

CALIFICATIV: .........................................

1. Citiți cu atenție textul următor:

Într-o zi, doi prieteni treceau printr-o pădure.


Dintr-o dată, s-au trezit în cale cu un urs. El sărise dintr-un tufiș des.
Unul dintre ei s-a urcat repede într-un copac. Celălalt, rămas singur, s-a prefăcut mort. Ursul văzând că nu
suflă, l-a lăsat în pace. După ce a plecat ursul, călătorul din copac îl întrebă pe celălalt:
- Ursul ce ți-a zis la ureche, frate? sau nu vrei a spune.
- Mi-a spus să nu mai călătoresc altă dată cu prieteni care mă părăsesc la nevoie.
(Doi prieteni după Anton Pann)

2. Completați spațiile punctate:

Titlul textului este ...................................................., iar autorul este..................................................... .


Textul este format din .............. alineate.
Personajele textului sunt: ............................................................................................ .
Întâmplarea se petrece .................................................................... .

3. Care este învățătura desprinsă din acest text?

....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

4. Transcrie din text o propoziție enunțiativă și o propoziție interogativă.

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

5. Formulează enunțuri cu ajutorul ortogramelor: sa, s-a, sau, s-au.

sa..................................................................................................................................................................

s-a.....................................................................................................................................................................

sau...................................................................................................................................................................

s-au ...................................................................................................................................................................
6. Completează textul cu semnele de punctuație potrivite:

Anca..........Dana.........Mihai și Cosmin au venit să-l felicite pe George de ziua lui onomastică...........


.......... La mulți ani.......George...........au strigat cu toți în cor.............
.......... Mulțumesc........... Ce mă bucur ca ați venit la ziua mea
.......... Ți-am adus aceste cadouri........ Sperăm să îți placă..........
...........O.......ce frumoase sunt...........

7. Completează spațiile cu răspunsurile corecte:

Primul cuvânt dintr-o propoziție se scrie cu ............................................................

La sfârșitul propoziției se poate pune semnele de punctuație: .............................................................................

..............................................................................

8. Desparte cuvintele în silabe, apoi precizează numărul de vocale și de consoane:

călătoresc .................................. ....... vocale .......... consoane

ureche ..................................... ......... vocale .......... consoane

8. Scrie un bilet adresat mamei prin care o anunți că vei întârzia la cină.

..........................................

........................................................

............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................
Data ..................................... Numele ......................................................................

TEST FINAL
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
Clasa a II-a

CALIFICATIV: .........................................

1. Calculați:

453 + 339 = 746 – 394 = 81 : 9 = 4x2x9=


700 – 327 = 87 + 558 = 42 : 7 = 6x8=
477 + 189 = 802 – 368 = 9x4= 12 : 4 x 6 =
49 + 177 = 202 – 141 = 28 : 7 = 35: 7 x 4 =

2. La triplul numărului 124 adăugați sfertul numărului 40.

3. Măriți de 9 ori diferența numerelor 204 și 197.

4. Din suma numerelor 616 și 175 scădeți dublul numărului 55.

5. Efectuați:

622 – 24 : 4 + 3 x 9 = 717 + 6 x 9 – 45 : 9 =

6. Aflați numărul necunoscut:

307 + x = 818 y - 99 = 581 674 – z = 315


7. Un teren agricol are forma unui dreptunghi cu lungimea de 470 m, iar lățimea cu 204 m mai mică.
Câți metri de gard sunt necesari pentru a împrejmui acest teren?

8. Un fermier a plantat 7 rânduri a câte 8 peri și 9 rânduri a câte 7 cireși.


Câți pomi fructiferi mai trebuie să planteze fermierul pentru a avea 303?