Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIA

1. Ardelean, A., Dobrescu, E.M., Pisoschi, A. Evaluarea activităţii de cercetare


ştiinţifică. - Bucureşti: Ed. C.H.BECK, 2006.
2. Constantinescu, N. Probleme ale metodologiei de cercetare în ştiinţa economică. –
Bucureşti: Ed.Economica, 1998
3. Comes, C. A., Popescu-Spineni, S. Metodologia cercetării ştiinţifice.- Bucureşti: Ed.
Cermaprint, 2005.
4. Duţă, A Elemente de metodologie a cercetării ştiinţifice în economie. Note de curs. -
Timişioarea, UV, 2008. - 216 p.
5. Enăchescu, C. Tratat de teoria cercetării ştiinţifice. - Iași: Ed. Polirom, 2005.
6. Feuras E Metodologia cercetam economice. - Ch.: Ed. ASEM, 2008. - 304 p.
7. Iliescu, V., Gherghinescu, O. Managementul Proiectelor.- Bucureşti: Ed. Didactică şi
Pedagogică, R.A. 2005.
8. Moldovanu, D. Doctrine şi economişti celebri. - Ed. a 2-a. - Ch.: Arc 2007 - 432 p.
9. Movileanu, P. Epistemologie economică (teoria știinţei economice). - Ch.: UASM,
2011, 210 p.
10. Panaitescu I., Cooperare şi competiţie în cercetarea ştiinţifică fundamentală. –
Bucureşti: Ed. Expert, 2002.
11. Popescu C., Ciucur D., Răboacă G., Iovan D., Metodologia cercetării ştiinţifice
economice. – Bucureşti: Ed.ASE, 2006.
12. Rădulescu, M. Metodologia cercetării ştiinţifice: elaborarea lucrărilor de licenţă,
masterat, doctorat. - Buc: Ed. Didactică şi Pedagogică, 2011, 224 p.
13. Ristea, A., loan-Franc, V. Metodică în cercetarea ştiinţifica. – Buc.: Expert, 2009.
-230 p.
14. Țapoc, V. Teoria și metodologia științei contemporane. - Ch.: CEP USM, 2005. - 314
p.
15. Ustian, .I. Laureaţii Premiului Nobel în Economie. – Ch.: Ed. Uniuni Scriitorilor,
1999. - 256 p.
16. Zaiţ D., Spalanzani A., Cercetarea în economie şi management. Repere epistemologice
şi metodologice. – Bucureşti: Ed. Economica, 2006.
17. Aндреев Г., Смирнов С. Основы научной работы и оформления результатов
научной деятельности. - Москва: Финансы и статистика, 2004.
18. Орехов, А.М. Методы экономических исследований: Учеб пособие. -
М.:ИНФРА, 2009. - 392 р.
19. Орехов, А. Методы экономических исследований. – Москва: Инфра-М, 2006.
20. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. –
Москва: ГУ-ВШЭ-Инфра-М, 2001.
21. Сандерс М, Льюис Ф., Торнхилл Э., Методы проведения экономических
исследований. – Москва: ЭКСМО, 2006.
22. Academia de Științe a Moldovei - www.asm.md
23. Institutul Național de Cercetări Economice - www.ince.md
24. Ministerul Economie al Republicii Moldova - www.mec.gov.md
25. Departamentul Național de Statistică - www.statistica.md
26. Agenția pentru Protecția Proprietățiii Intelectuale -www.agepi.md
27. Agenția de Inovare și Transfer Tehnologie - www.aitt.md
28. Agenția pentru Protecția Consumatorilor - www.consumator.gov.md
29. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor - www.ansa.gov.md
30. Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - www.odimm.md
31. Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător - www.dcfta.md
32. Camera de Comerț și Industrie - www.cci.md