Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU (ADJECTIVUL)

– CL. A VI-A

1. Scrie antonimele următoarelor adjective:


capabil ............................... ♣ înfrunzit..........................................

2. Completează spaţiile libere cu formele corespunzătoare ale articolului demonstrativ:


Mircea ……………. Bătrân, fata …………….. frumoasă, copacii ………….. batrâni,
zmeoaicele ……… batrâne

3. Construieşte câte un enunţ în care adjectivul uriaș să îndeplinească, pe rând, funcţiile


sintactice de atribut adjectival şi nume predicativ.

4. Scrie adjective sinonime cu expresiile de mai jos şi precizează gradul lor de


comparaţie:
♦ tufă de Veneția .................................... ..................................................
♦ într-o ureche ..................................... .................................................

5. Subliniază cu o linie adjectivele fără grade de comparaţie din seria următoare:


●înalt, cuminte, principal, enorm, inferior, mort, voioasă, gri, acvatic, viu, mort, modern.

6. Pune forma adjectivului blând la toate gradele de comparaţie învăţate.

7. Analizează adjectivele subliniate în enunţurile de mai jos:


Am întalnit un copil isteț.
Irina este cea mai frumoasă.