Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Teoria și metodologia evaluării didactice - 2 masteranzi


Teme
1. Conceptul de instruire

2.Teoria și psihologia educației - 2 masteranzi


Teme
1. Consideraţii introductive cu privire la psihologia educaţiei ca
ramură ştiinţifică
2. Psihologia educaţiei şi rolul ei în formarea viitorului profesor -
model integrativ
3.Fundamentele și istoria pedagogiei - 2 masteranzi
Teme
1.Funcţiile educaţiei
2. Finalităţile educaţiei. Ideal, scop şi obiective educaţionale

4. Deontologie profesională în cadrul serviciilor educaționale - 9


masteranzi
Tema

1.Codul deontologic al profesiei de psiholog

2. Codul de etica si deontologie profesionala

5. Psihologia vârstelor și a etapelor educației - 9 masteranzi


Tema
1. Stadialitatea si evolutia umana.
2. Perioada anteprescolara(prima copilarie)
3. Perioada scolara mica
6. Teoria generală a educației - 9 masteranzi
Tema
1. Obiectul de studiu al pedagogiei
2. Etapele şi fazele dezvoltării pedagogice
7. Domeniile aplicate ale psihologiei sociale - 7 masteranzi
Tema
1. Obiectul psihologiei sociale

2. Istoricul psihologiei sociale


8. Psihologia socială a grupului, proceselor intra și intergrupale –
7 masteranzi
Teme
1. Principalele t i p u r i d e f o r m a ţ i u n i s o c i a l e
2. Caracteristicile generale ale grupurilor.
3. Funcţiile comunicării în cadrul grupurilor sociale.
4. Cauzele cele mai frecvente ale conflictelor din interiorul
microgrupurilor.

9. Istoria teoriilor psihosociale - 7 masteranzi


Teme
1. Teoria asocierilor diferentiale
2. Teoria conflictelor de culture
3. Teoria interactionalismului social

10. Stagiu în teren: asistența psihologică în sistemul de drept –


1 masterand
Teme
1. Care sunt cele mai importante probleme care stau în atenţia
psihologiei judiciare

11. Practica managerială în serviciile de asistență socială - masterand


Teme
1. Definiţia asistenţei sociale; nivelele şi dimensiunile sale
2. Strategii metodologice ale asistenţei sociale

12. Practica managerială în serviciile de asistență socială și medicale - 2


masteranzi
Teme
1. Metode si tehnici in asistenta sociala

13. Elemente de economie socio-sanitară - 2 masteranzi


Teme
1. Elemente de economie sanitara(Obiective educationale)

14. Intervenția în situațiile de criză: violență, dezastre, etc. - 2 masteranzi


Teme
1. Integrarea consilierii în activitatea asistentului social
2. Probleme generale privind consilierea
15. Istoria și epistemologia psihologiei - 3 masteranzi
Teme
1. Cine şi când au utilizat pentru prima dată conceptul de psihologie
2. Naşterea psihologiei moderne

16. Metodologia cercetării și realizarea tezei în domeniul psihologiei


clinice - 18 masteranzi

Teme
1. Cum sa redactaza o lucrare de dizertatie