Sunteți pe pagina 1din 2

Tehnici comerciale

Delimitarea domeniului tehnologiei comerciale reprezinta un demers stiintific care


consta in delimitarea tuturor aspectelor de ordin teoretic si practic impuse de
aceasta.
Abordarea este de ordin sistemic si priveste intreaga retea comerciala, activitatile
specifice fluxului de vanzare fiind proiectate si organizate in relatie directa cu
clientii dar si cu partenerii din cadrul canalului de distribuire care asigura
aprovizionarea cu marfuri si prestarea unor servicii performante.
Tehnologia reprezinta un sistem de cunostiinte stiintifice si tehnice materializate
In documentatie privind procedee, proceduri si programe de lucru , echipamente
utilizate de oameni pentru realizarea uneia sau a mai multor categorii de activitati
utile cu o anumita finalitate materiala sau imateriala.
Rezumand, vom admite ca tehnologia este modalitatea concreta de a realiza o
anumita activitate sau ca notiunea de tehnologie abordata in sens larg cuprinde
metodele de lucru, oamenii si echipamentele fara de care activitatile respective nu
pot deveni operative.
Conceptul de tehnologie aplicata in sfera comertului interior cuprinde ansamblul
proceselor, metodelor, conditiilor tehnice si organizatorice care concura la
obtinerea produsului comercial respectiv la comercializarea marfurilor catre
consumator.
Tehnologia comerciala evolueaza in mod permanent chiar daca schimbarile sunt
mai lente si de mai mica amploare decat in alte ramuri.

Tendinte in evolutia tehnologiei comerciale=


-simplificarea tehnologiei comerciale, realizata prin eliminarea sau transferul in afara comertului a unor
operatii ale tehnologiei clasice

-reducerea nr verigilor intermediare

-preluarea de catre industrie, total sau partial a unor operatiuni efectuate traditional in comert , (Ex.
Preambalarea, cantarirea, etc),

-centralizarea si industrializarea productiei de preparate culinare,


-extinderea formelor moderne de vanzare in deosebi a autoservirii pe mari suprafete comerciale.

Rationalizarea tehnologiei comerciale care presupune o mai judicioasa asezare in flux a componentelor
sale, evitarea blocarii activitatilor, folosirea intr-o proportie cat mai mare a capacitatii de lucru, a
spatiilor comerciale, a utilajelor si lucratorilor.

O tehnologie rationala trebuie sa asigure productivitatea munctii si conditii optime de lucru pentru
personalul comercial si in acelasi timp, sa ofere posibilitatea efectuarii cumparaturilor intr-un timp
minim, defapt solutiile rationalizarii tehnologiei comerciale a unui magazin vizeaza pe prim plan
indeplinirea sarcinii de aprovizionare a populatiei si crearea de conditii comode si placute pt cumparare.

Tehnologia unui punct de vanzare se refera la mijloacele si procedeele cu ajutorul carora se desfasoara
miscarea marfurilor, vanzarea si incasarea contravalorilor, prin urmare procesul tehnologic comercial
este format din totalitatea operatiilor concomitente sau succesive necesare asigurarii obtinerii
produsului comercial.

In procesul tehnologic comercial se creaza relatii de interconditionare intre forta de munca (lucratorii
comerciali) obiectele muncii, marfuri si mijloacele de munca (utilaje comerciale).

Obiectele muncii in comert pot fi obiecte singulare, un asortiment de produse sau unitati de stocare.

Comerciantii trebuie sa dispuna de numeroase cunostiinte, informatii despre obiectele muncii si inter
relatii din cadrul proceselor tehnologice comerciale.

Mijlocele de munca sunt acele elemente materiale pe care omul le interpune intre el si obiectele lungi.
Mijloacele de munca sunt utilizate datorita proprietatilor lor (mecanice, estetice, economice) inclusiv ca
mijloc de actiune asupra obiectelor muncii cu un scop precis.

In categoria mijloacelor de munca sunt incluse:

-cladirile sau orice fel de amenajari destinate activitatii de comert (inchise/deschise)

-echipamente comerciale

-alte dotari tehnice

Fluxul tehnologic comercial reprezinta succesiunea logica a operatiilor care compun un proces
tehnologic , bine individualizat in spatiu si timp.