Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

CALENDARUL
concursului de ocupare a două posturi de execuție vacante prin încadrare
directă - agent II (analist programator ajutor) la Serviciul Comunicații și Informatică
din cadrul I.P.J. Bihor

10.01. – 19.01.2018 – Perioada de înscriere la concurs (Pe data de 19.01.2018 înscrierea


candidaților se va realiza până la orele 12:00).

20.01 - 07.02.2018 – Evaluarea psihologică a candidaților.

Până în 08.02.2018 – Postarea pe internet a Listei candidaţilor declaraţi „apt” psihologic.

09.02 – 07.03.2018 inclusiv, dar numai în zile lucrătoare – Activitatea de evaluare medicală
și completarea dosarelor de recrutare cu fișa medicală-tip.

Până în 09.03.2018 – Activitatea de validare/invalidare a candidaturilor.

13.03.2018 – Publicarea anunţului de validare/invalidare a candidaturilor.

17.03.2018 – Desfășurarea probei scrise.

17.03.2018 – Publicarea rezultatelor la proba scrisă. În anunț se va menționa ora afișării, de


la care curge termenul de 24 de ore de contestare, precum și locul unde se pot depune
contestații.
18.03.2018 – Depunerea contestațiilor la proba scrisă.

19.03. - 20.03.2018 – Rezolvarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale. În caz de


egalitate, se va proceda la organizarea interviului pe subiecte profesionale, caz în care
comisiile centrale/comisiile de concurs vor preciza data și programul activităților aferente
acestei probe.