Sunteți pe pagina 1din 1

YAMAKA SUTRA.

Orice formă, senzație, cogniție, coeficient sau inteligență,


trecută, viitoare ori prezentă, internă sau externă, grosieră sau subtilă,
inferioară sau
superioară, îndepărtată sau apropiată, nu este a mea, nu este substanța mea, nu
sunt eu - astfel ar trebui văzute acestea, prin înțelegere corectă, așa cum sunt!
Când discipolul vede lucrurile în acest fel, el se satură de forme, senzații,
cogniții, coeficienți și inteligențe. Săturându-se, se detașează de ele, iar prin
detașare, se eliberează de fermenții ignoranței. Atunci
când este eliberat, el înțelege că renașterile sale au luat sfârșit și că nu mai
poate fi înșelat de aparențe!. DECI.
Există forme, senzații, cogniții, coeficienți mentali și inteligențe momentane,
curgând împreună într-un flux cauzal. DAR nu
există nici-o persoană independentă care să le conțină, să le controleze și să le
coordoneze. În cazul Arhat-ului, ceea ce este trecător
și neplăcut este "ținut la distanță", adică nu este apropriat, nu mai există
identificare și atașament față de el, căci "și-a atins scopul". Omul obișnuit se
agață de fenomenele trecute, nu realizează că acestea și-au împlinit scopul, că stă
în natura lor să apară și să dispară, să treacă. Nu realizează
că, neputând lăsa în urmă experiențele, obiectele și persoanele trecutului, el este
propriul său călău, creându-și neplăceri și suferințe.
Omul obișnuit, deși percepe forme, nu le înțelege așa cum sunt: trecătoare,
neplăcute, nesubstanțiale, coefectuate, ucigașe. Coefectuate e caracteristica lor
de a fi efectele sau rezultatele unei mulțimi de cauze și condiții. Ele sunt
ucigașe în măsura în care provoacă suferința noastră, atunci când nu le percepem
așa cum sunt ele în realitate, adică atunci când le luăm drept ceea ce nu sunt. La
fel se întâmplă și cu senzațiile, cognițiile, coeficienții mentali și
inteligențele.
Omul obișnuit crede că forma este substanțială, vine din sine, sau că sinele are
formă
(trup), că forma se află în sine sau sinele se află în formă. Asemenea și pentru
senzație, cogniție, coeficienți sau inteligență.
Omul ignorant, se "apropie" de forme, senzații, cogniții, coeficienți mentali și
inteligențe, le apropriază și se bazează pe faptul că acestea sunt sinele său,
substanța sa, identitatea sa. Atunci când procedează astfel,
aceste fenomene de care se apropie și pe care le ia drept "prieteni", nu fac decât
să producă necazuri, neplăceri și suferințe pentru multă vreme, (
atât lui, cât și celor din jur. Nu există o persoană care are sau experimentează
necazuri și neplăceri, ci doar procese care "curg" și se transformă în funcție de
circumstanțe. Discipolul înțelept nu crede că forma este substanțială sau că
sinele are formă (trup), că forma se află în sine sau sinele se află în formă.
Asemenea și pentru senzație, cogniție, coeficienți sau inteligență. Spre deosebire
de cel ignorant, el înțelege că cele cinci grupuri ale personalității sunt
trecătoare, neplăcute, nesubstanțiale, coefectuate, ucigașe.
De aceea, el nu se apropie de ele, nu le apropriază, nu se bazează pe faptul că ele
sunt sinele său, substanța sa, identitatea sa, nu le ia drept "prieteni". Pentru un
asemenea om, aceste cinci elemente produc bunăstare, plăcere și fericire.
Calea Purificării:
Nu există agent al acțiunii, nici experimentator al coacerii roadelor
(beneficiar).
Numai principiile purced. Cu adevărat, aceasta este viziunea corectă.