Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. PRYSMIAN S.R.L. Pag.

 1

OBIECTIV: 37. Investitie: REŢEA CANALIZARE PLUVIALĂ-


OBIECTUL: 37.2. Obiect nr.2: DRENURI COLECTARE APE FREATICE.
STADIUL FIZIC: 37.2.1. Deviz nr. 2: CONDUCTE şi CĂMINE PENTRU DREN.

LISTA
- Lei - cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5b 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a
1 TSA04D1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc  280,0000
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 Material:
m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare Manopera:
manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in
Utilaj:
pamant cu umiditate naturala adancimea
Transport:
sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare

2 TSA04G1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc  224,0000


limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 Material:
m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare Manopera:
manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in
Utilaj:
pamant cu umiditate naturala adancimea
Transport:
sapaturii 1,5-3 teren foarte tare

3 TSA04G2 Sapatura manuala de pamant in spatii mc  55,6000


limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 Material:
m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare Manopera:
manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in
Utilaj:
pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii
Transport:
1,5-3 m teren foarte tare
S.C. PRYSMIAN Pag.  2

STADIUL FIZIC: Deviz nr. 2: CONDUCTE şi CĂMINE PENTRU DREN.


0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5b 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a
4 TSF01B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati mp  932,0000
orizontal,la sapaturi executate in spatii Material:
limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre Manopera:
maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre
Utilaj:
dulapi 0.21-0.60 m
Transport:
5 TSF01D1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati mp  479,0000
orizontal,la sapaturi executate in spatii Material:
limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre Manopera:
maluri...adancimea sapaturii de 2.01-4m,intre
Utilaj:
dulapi 0.21-0.60 m
Transport:
6 TSA12D1 Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 mc  9,4200
m adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau Material:
circulara,avand latimea sau diametrul cercului Manopera:
de pana la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu
Utilaj:
evacuare manuala,in fundatii,puturi etc...in
Transport:
pamant cu umiditate naturala

7 TSA12G1 Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 mc  7,6000


m adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau Material:
circulara,avand latimea sau diametrul cercului Manopera:
de pana la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu
Utilaj:
evacuare manuala,in fundatii,puturi etc...in
Transport:
pamant cu umiditate naturala

8 TSA12G2 Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 mc  1,9000


m adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau Material:
circulara,avand latimea sau diametrul cercului Manopera:
de pana la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu
Utilaj:
evacuare manuala,in fundatii,puturi etc...in
Transport:
pamant imbibat cu apa adancim
S.C. PRYSMIAN Pag.  3

STADIUL FIZIC: Deviz nr. 2: CONDUCTE şi CĂMINE PENTRU DREN.


0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5b 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a
9 TSA12J2 Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 mc  2,0000
m adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau Material:
circulara,avand latimea sau diametrul cercului Manopera:
de pana la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu
Utilaj:
evacuare manuala,in fundatii,puturi etc...in
Transport:
pamant imbibat cu apa adancim

10 TSA14D1 Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m mc  3,4100


adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau Material:
circulara,avand latimea sau diametrul cercului Manopera:
de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare
Utilaj:
manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc...in
Transport:
pamant cu umiditate natur

11 TSA14G1 Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m mc  2,7300


adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau Material:
circulara,avand latimea sau diametrul cercului Manopera:
de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare
Utilaj:
manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc...in
Transport:
pamant cu umiditate natur

12 TSA12G2 Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 mc  0,6900


m adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau Material:
circulara,avand latimea sau diametrul cercului Manopera:
de pana la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu
Utilaj:
evacuare manuala,in fundatii,puturi etc...in
Transport:
pamant imbibat cu apa adancim

13 TSA14J2 Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m mc  0,7100


adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau Material:
circulara,avand latimea sau diametrul cercului Manopera:
de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare
Utilaj:
manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc...in
Transport:
pamant imbibat cu apa ada
S.C. PRYSMIAN
S.C.. PRYSMIAN Pag.  4
 5

STADIUL FIZIC: Deviz nr. 2: CONDUCTE şi CĂMINE PENTRU DREN.


0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5b 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a
14
20 TSF04A1
TRI1AA01C3 Incarcarea
Sprijiniri de materialelor,
maluri,cu dulapi
grupadea-grele
fag verticali tona
mp  101,0000
 399,0000
ascutiti la iun capat
si...marunte,prin aruncare
si cadrerampa
de lemn,cu
sau teren- Material:
interspatii
auto categ.3
intre dulapi de maximum 0.05 m,la Manopera:
sapaturi de fundatie,in teren usor sau
Utilaj:
mijlociu ...latimea intre maluri sub 2.50 m
Transport:
adancimea suprafetei sprijinite de 0
21 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona  399,0000
15 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor metalice de m  496,0000
cu autobasculanta dist.= 5 km Material:
inventar la santuri pentru...conducte Material:
Manopera:
Manopera:
Utilaj:
Utilaj:
Transport:
Transport:
22 TRA01A10 Transportul rutier tona  329,0000
16 ACE08A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si mc  18,7000
al...materialelor,semifabricatelor cu Material:
canalizare cu: nisip Material:
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera:
Manopera:
Utilaj:
Utilaj:
Transport:
Transport:
23 RpDB35A% Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra mp  113,0000
17 ACE08B1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si mc  46,6000
bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta Material:
canalizare cu: pietris margarit. in jurul tub. Material:
sau bolovani, calupuri, pavele normale sau Manopera:
drenaj Manopera:
pavele abnorme orice format....asezate pe nisip
Utilaj:
(pavaje din piatra, bolovani sau alicarie); Utilaj:
Transport:
Transport:
18
24 ACE08E1
DB02A1 Umplutura in...sant
Amorsarea suprafetelor
la cond.
straturilor
de alim.
decu
baza
apasau
si 100
mc  113,0000
 46,6000
canalizare
a imbracamintilor
cu balast
existente in ...vederea mp Material:
aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera:
asfaltica, executata cu:suspensie de bitum
Utilaj:
filerizat la straturile din beton de ciment sau
Transport:
mixturi asfaltice
19 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc  93,2000
25 TSD01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc  411,0000
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material:
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. Material:
antigeliva si anticapilara, cu Manopera:
teren...teren foarte tare Manopera:
asternere...manuala;
Utilaj:
Utilaj:
Transport:
Transport:
S.C. PRYSMIAN Pag.  6

STADIUL FIZIC: Deviz nr. 2: CONDUCTE şi CĂMINE PENTRU DREN.


0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5b 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a
26 TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor mc  354,0000
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la Material:
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in Manopera:
parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv
Utilaj:
Transport:
27 AcE115B1+ Camin de inspectie Wavin Tegra 600, avind buc  8,0000
racorduri cu D= 250mm...baza camin cu doua Material:
racorduri, coloane cu tub telescopic si inel de Manopera:
beton
Utilaj:
Transport:
28 ACD09P1 Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785- buc  1,0000
2...d1 1,5 m. h 3,0 m. cu apa subterana Material:
necarosabil Manopera:
Utilaj:
Transport:
29 ACD07D1 Elemente la camine stas cu h>2 m  4,5000
m...cuprinzind:aducerea la cota din beton Material:
simplu monolit Manopera:
Utilaj:
Transport:
30 ACE17A1 Placa indicatoare montata la camine rezerv. buc  9,0000
sau alte...constructii pentru alimentari cu apa si Material:
canaliz. Manopera:
Utilaj:
Transport:
31 ACA16C1 Montare tuburi din mat. plastice armate cu m  227,0000
fibră de sticlă şi inserţie de nisip, in pamant, Material:
cu inel de cauciuc, avand dn 300 Manopera:
Utilaj:
Transport:
S.C. PRYSMIAN Pag.  7

STADIUL FIZIC: Deviz nr. 2: CONDUCTE şi CĂMINE PENTRU DREN.


0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5b 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a
32 AcD27C4+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si m  12,0000
garnituri, pentru instalatii de canalizare Material:
exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=300- Manopera:
400 mm , lungime tronson teava 6m
Utilaj:
Transport:
33 + 6716953 Banda avertizoare inscriptionata din PVC kg  67,2000
250mm latime
34 ACE09H1 Procurare si montarea armaturilor cu actionare buc  2,0000
manuala sau mecanica pt. alimentari cu Material:
apa(robinet vane ventile clap. compens. etc. ) Manopera:
dn:...250
Utilaj:
Transport:
35 IFF33A1 Filtru din material textil netesut sintetic mp  233,0000
filtrant:...la drenuri cu sau fara sprijiniri, Material:
adancime 7 m Manopera:
Utilaj:
Transport:
36 TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in ora  61,0000
teren cu infiltratii puternice de apa,executate Material:
cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP) Manopera:
Utilaj:
Transport:
37 CFMGM1328 Gaurirea cu masina portabila manuala...cu buc  932,0000
adancimea gaurii de 20-25 mm si diametrul Material:
gaurii de 10-14 mm pentru 10 buc Manopera:
Utilaj:
Transport:
38 ACD01H1 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine...cu buc  9,0000
piesa suport necarosabil tip ii a Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
39 + 7344829 Burghiu cu cap widia d10 mm buc  233,0000
S.C. PRYSMIAN Pag.  8

STADIUL FIZIC: Deviz nr. 2: CONDUCTE şi CĂMINE PENTRU DREN.


0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5b 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a
Total manopera ore  6.172,5521
Total greutate materiale tone  509,3705
Procent Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe


CAS
Sanatate
Somaj
Fond de risc
Camera de munca
Total Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL:

Incheiere

Raportul generat cu programul WinDoc 3.8 SP36. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407050