Sunteți pe pagina 1din 4

http://matematica.noads.

biz

ro
Exerciţii rezolvate cu polinoame
Enunţuri
Ex.1.

e.
at
Variante M2 bac 2009
Ex.2.

-m
Variante M2 bac 2009
Ex.3.

e
nt
Variante M2 bac 2009
ria

Ex.4.
Se consideră a   7 şi polinomul f  X 6  aX  5̂  7 [ X ]
va

Variante M1 bac 2009


Ex.5.
://
tp

Variante M2 bac 2009


ht
http://matematica.noads.biz
Ex.6.

ro
e.
Variante M2 bac 2009

at
-me
nt
ria
va
://
tp
ht
http://matematica.noads.biz
Rezolvări:

ro
Ex.1.
a) h  X 4  4 X 2  2 X 3  8 X  24 X 2  96  X 4  2 X 3  28 X 2  8 X  96 este forma algebrică a polinomului h.
b)Prin identificarea coeficienţilor obţinem că polinoamele f şi h sunt egale pentru a  2 şi b  8 .
c)Ecuaţia dată se scrie sub forma  2 x   2   2 x   28   2 x   8  2 x  96  0
4 3 2

e.
Facem substituţia 2 x  y şi obţinem ecuaţia y 4  2 y 3  28 y 2  8 y  96  0
Folosind punctual b) obţinem  y 2  2 y  24 y 2  4   0 .
y 2  2 y  24  0 are soluţiile y1  4 şi y2  6
y 2  4  0 are soluţiile y3  2 şi y4  2 .

at
Revenind la notaţia făcută avem x1  2 şi x2  1 .
Ex.2.
a) f  g  f ( 3) ˆ  0ˆ  f (2)ˆ  0ˆ  3ˆ  4ˆ a  2ˆ  1ˆ  0ˆ

-m
4ˆ a  1ˆ  0ˆ  4ˆ a  1ˆ  4ˆ a  4ˆ  a  1ˆ .
b) f  X 3  X 2  X  1̂
ˆ X 2  1)
( X  1)( ˆ  X 3  X 2  X  1ˆ c.c.t.d.
c) f ( x )  0ˆ  ( x  1)(
ˆ x 2  1)
ˆ  0ˆ
x  1ˆ  0ˆ  x  1ˆ  x  4ˆ

x  3̂ . e
Pentru ecuaţia x 2  1ˆ  0ˆ se incearcă toate elementele mulţimii  5  {0,1,2,3,4}
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ şi se mai obţin soluţiile x  2̂ şi
nt
In concluzie ecuaţia dată are soluţiile x  2̂ , x  3̂ şi x  4̂ .
Ex.3.
a)Polinoamele f şi g sunt egale dacă şi numai dacă avem:
 3ˆ a  3ˆ b  2ˆ ˆ a  b)  2ˆ
3( a  b  4ˆ 2ˆ a  4ˆ
    a  b  2̂ .
ria


2ˆ a  3ˆ b  3ˆ a  2ˆ b  a  b  a  b  a  b
b)Pentru a  b  2̂ avem f  2ˆ X 2  2ˆ X .
ˆ  0ˆ
f (0)
ˆ  4ˆ
f (1)
va

ˆ  2ˆ
f (2)
ˆ  4ˆ
f (3)
ˆ  0ˆ
f (4)
ˆ  f (1)
f (0) ˆ  f (2)
ˆ  f (3)ˆ  f (4)
ˆ  0ˆ  4ˆ  2ˆ  4ˆ  0ˆ  0ˆ .
://

c)Deoarece f (0)ˆ  0ˆ şi f (4)


ˆ  0ˆ rezultă că rădăcinile ecuaţiei f ( x )  0ˆ sunt x  0̂ şi x  4̂ .
Ex.4.

ˆ ˆ 2,...,6
a)  7  0,1, ˆ 
ˆ este mulţime finită deci le putem verifica pe toate:
tp
ht
http://matematica.noads.biz

6
1ˆ  1ˆ

ro
 2ˆ   1ˆ
6

 3ˆ   1ˆ
6

 4ˆ   1ˆ

e.
6

5̂  1ˆ
6

 6ˆ   1ˆ
6

at
b)  x  4ˆ  x
3 3

 4ˆ  x 6  2ˆ  x 6  5,
ˆ x 
7

c)Fie a   7 , a  0ˆ .Tripletul   7 , ,  este corp comutativ (deoarece 7 este prim) deci există a 1   7 , a 1  0ˆ .
f (a 1 )   a 1   a  a 1  5ˆ  1ˆ  1ˆ  5ˆ  0ˆ deci f este divizibil prin X  a 1 adică f este reductibil in  7 [ X ] .
6

-m
  
Pentru a  0̂ avem f  x 6  5̂  x 3  4ˆ x 3  4ˆ deci f este reductibil şi in acest caz.
Ex.5.
a)  
f 1ˆ  g 0ˆ  2ˆ  0ˆ  0.
ˆ
ˆ X  3)
ˆ  g  2ˆ X  2ˆ  (3ˆ X  3)(
ˆ X 2  2ˆ X )  2ˆ X  2ˆ  f .
b) (3
c) Din b) rezultă că f ( x )  ( x  1)(3
e
ˆ ˆ g  2)
ˆ  ( x  1)(3
ˆ ˆ x  x  2)
ˆ  0ˆ
2

ˆ  0ˆ cu soluţia x  4̂ şi 3ˆ x 2  x  2ˆ  0ˆ care nu are soluţii în Z .


de unde x  1
nt
5

În concluzie,polinomul f are o singură soluţie în Z 5 şi anume x  4̂ .


Ex.6.
a) Aplicăm relațiile lui Viete pentru cele două polinoame: S  3, S  2  S  S  5.
' '
ria

b) Folosim teorema împărțirii cu rest și obținem câtul q  X  5 și restul r  12 X  4.


g sunt y1  y2  1 . Rezultă f ( y1 )  f ( y2 )   f (1)   64
2
c) Rădăcinile y1 , y2 ale polinomului
va
://
tp
ht