Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

SUBSEMNATA BARBU MARIA ALEXANDRA, STUDENTA LA FACULTATEA TPP, SPECIALIZAREA


PPP, AN IV, GRUPA 30111 FARA TAXA, CU DOMICILUL STABIL IN LOCALITATEA I.L. CARAGIALE,
JUD. DAMBOVITA, STRADA BRANISTE, NR. 504, POSESOR AL ACTULUI DE IDENTITATE, SERIA DD,
NR. 796990, CNP 2970725152492, VA ROG SA IMI APROBATI CEREREA DE REDUCERE A REGIEI
DE CAMIN DEOARECE PE PERIOADA STARII DE URGENTA DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE CA
NU VOI STA IN CAMIN.
MENTIONEZ FAPTUL CA SUNT CAZATA IN CAMINUL 6, CAMERA 402.

DATA:26.03.2020