Sunteți pe pagina 1din 3

Dama Antañona

Francisco de Paula Aguirre


Ejido 14,03,06 Vals venezolano Arreglo Daniel Marchán


j œ j œ™ j
# 3 ‰ œ #œ #œ œ œ ‰ œ œ™ œ ™ ‰ #œ œ œ ™ œ œ œ ‰ œj #œœn#œœ œœ œ
CII

j œ œ
q=120

& 4 J # œn œ œ œ œ œœ ™ œ œ™
CV
3

œ œœ œ
1 4 1

‰ œ
0 1 4 0 1 2 0 2 4 1 4 4 4

Ϫ
œJ œ J œ J ˙™
œ™ œJ
0 0

˙
2 1
0 3

j œ œ™ j ™ œj œ
CIX


V CII

œ œ™ œ œ ˙™ Œ œ j
CV

# œœ œ œ œ œ
6
‰œ J œ œ œ
4


& #œ œ œ ‰œ ™ œJ ‰ œ œ ‰ œ œ œ
2 4 3 4 4

J ‰
4 3 4 4

œ œ
Ϫ
J # œ
2 1 2

œ
0

J J J
0 0
1 3 0 1 2
1 0 2 1 1

# œ‰ #œ œ™ œj œ œ #œ #œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ #œ ™ #œj œ œ ™ #œj
CII CII
II
11

& œ ‰œ #œ ‰ J # œn œ œ œ œ œ ‰ # œ œ ‰ ‰ #œJ œ ‰ œ œJ#œ


4 4 1 3 1 4 4 1 4 0 1 1
1 2 2
0 1

œ J J ˙™ J J ˙
2 4 0 3
0
3 2 1

1.CII 2. CII
œœ œ™j U j
# #˙ ™ ™#œ œnœ
j
™ œ ‰™ œ ™ œ œ œ
Π#
CX

j œ œ
™ ™ J œœ
œ œ ‰ œ œ™
16

‰̇ œ #œ #œ #˙
4 4 13 34

œ
& ‰ ‰ œœ œ # # œn œ œ#œ œJ œ œ œ ˙™
2

œ œ™ œJ œ ˙™ œ
1 0 3
3 0
2 2 3 1 3 1
1 1 1 0

j ˙ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# œœœ™™
22
œ
& œ œ œ™ nœ œ œœ ™ œ#œ œœ œ ™
œ

‰œ œœ œ
œ œ œ œ œ™ œ œ
œ œ
0
1

J
0 1

œ J
3 1 2
4
2

# œ œ ‰ œj nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ
27

& œ #œ œ œ œ̇ ‰˙ œ œ ‰̇ œJ œ œ
œJ œ œJ n œ œ œ
œ™ J œ œJ

# œ™ œj
™ ‰ ‰
& œ œ œ #œ œ
œ

CV CIII
œ œœœ œj ˙
# œœ œ œ bœœ œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ‰ œ™ œ œ ˙ œj ™™
& œ ™ #œ ™ œ œ œJ ˙ ™™
CIII
32
œ
1

™ ™ ‰ œ œJ ‰
Ϫ
2 2

Ϫ Ϫ
4 3 1 0

#œ œJ

˙™
œ œ œ œ œ™ œj ˙™ œ™ œj
& ˙˙œ™™™
#
37

‰œ œ œ nœ œ ‰œ ™ œ œ œ ‰˙™ œJ œ œ œ œ ‰ œ œœJ œœœ


œJ œ J J œJ ˙

# ˙™ œ ™bœ œj ˙ ™ œ
CIII--------------------------------------------------------

˙™
42 1.

& ‰ œJ œ œ œ œ ‰̇ œ œJ œ ‰˙ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ nœœ œ
™J
2


4 4

J
3 2

œ J J
2 0 3
3
0 3
0
1 1

Œ œ ™ œj ˙™ œ ™ œj
V

# œ œ™ j ˙™
II CII

œ œ œ ‰œ ™ œJ œœ ™™
47

& œœ‰ œœœ œ œœœ ‰œ™ œ 4

œ ‰ #œ J œœ
4
1

J œ œ œJ J 2
0 3 3
1
2
1
3
œ nœ œ
CVIII CX

j ‰ œj œ œ nœ œ œ œ
# œ™ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ ‰ nœœ
& ‰ œ ™™
4 4 4
52
#œœ œœ œ ‰œ œ ‰ œ nœ œJ œ œ œ œ J œ J
‰ œ ‰ b œ nœ J
4 3

œ
4 4 4 4 4 2
1

J œ œ J
œ œ œœ
3
1
2
0 0 0 1
2 1 0 3 1
1


CV CX------------------------------------ CVIII

œ œ œ nœ ˙ œ jœ œ œ œ
œ ‰ nœœ
4

# nœœ œœ œ‰ ‰ œ
4 4
57 4

& ‰ œ™ #œ œ œ ™ œ œJ œ J ‰ œ œ œ ‰ œœJ ‰̇˙ œ œ œ œ œ œ œ ‰ bœœ ™™


4 1
4


4 1 1

J œ
0 2 3
1 4
0 3 0 3 2 3
2 1
1

œ

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ nœ
# #œ œ
62
œ ‰ œ œ œœ
& œJ œJ œ ˙ ‰ œJ ˙ œ œJ œ œœ nœ
œJ œ œ™ J
Ϫ Ϫ 0 3

j
# nœœ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œœ œ œœ œ b œ˙ œ œ œ œ ‰ œj œœ#œ œœ œ
67

& œ #œ œœ œœœ ™™™ b œ œ œœ bœœ


œ
˙ œ nœ œ ™
œ œ œ™ œ
J Ϫ

œœ œ
# Ϫ
œ œ œ ‰ #œj #œ œ œ #œ ˙™
‰ œœœ ™#œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj #œœ ™™
72
ΠOOO
& ‰ œ™ ™ œœ ™ Œ ˙
˙
œ ™ œ™ œ™ ™
œ œO
œJ œ œ œ œ œJ œ œ™ œJ # œ œ