Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe
Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra
terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la
Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic – Se ratifică Acordul între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe
Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor
pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17
octombrie 2018.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi


ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI

Nicolae-Liviu DRAGNEA Călin-Constantin-Anton

POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, .......
Nr. ....