Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte Microunde – seria E

1. Liniile de transmisiune în regim permanent sinusoidal


a. Modelul cu elemente concentrate al liniei de transmisiune
b. Soluțiile ecuațiilor liniei de transmisiune
c. Coeficientul de reflexie în tensiune
2. Linia de transmisiune fără pierderi (soluțiile ecuațiilor liniei, impedanță caracteristică,
viteză de fază, viteză de grup, etc.)
3. Linia de transmisiune cu pierderi mici și linia de transmisiune fără distorsiuni
4. Distribuția tensiunii și a curentului în lungul liniilor fără pierderi
a. Determinarea poziției maximelor/minimelor de tensiune/curent
b. Distribuția amplitudinii tensiunii și a curentului pentru câteva sarcini particulare
5. Impedanța de intrare a unei linii de transmisiune
a. Deducerea expresiei generale
b. Particularizări pentru diferite tipuri de sarcini și diferite lungimi ale liniei
6. Linia de transmisiune ca element de circuit
a. Elemente reactive de circuit obținute cu linii de transmisiune
b. Circuite rezonante obținute cu linii de transmisiune
7. Puterea transmisă pe o linie de transmisiune
a. Calculul puterii transmise pe linie
b. Parametrii care influențează pierderile în dielectricul și conductoarele liniei de
transmisiune
c. Randamentul liniilor de transmisiune
d. Puterea maximă transmisibilă pe o linie
8. Unda plană uniformă în medii fără pierderi.
a. Deducerea ecuației undei
b. Soluțiile ecuației undei (E și H) în cazul unei unde plane ce se propagă după axa
Oz (+ viteză de fază, lungime de undă, impedanță de undă).
9. Unda plană într-un mediu cu pierderi și propagarea undei plane într-un mediu bun
conductor.
10. Deducerea ecuației membranei
11. Unde TM, unde TE și unde TEM
a. deducerea relațiilor de legătură între componentele axiale și componentele
tranversale;
b. cazuri particulare ale ecuațiilor de legătură între componentele transversale și
componentele longitudinale.
12. Parametrii caracteristici propagării în ghiduri ideale uniforme (constantă de propagare,
frecvență critică, constantă de defazare, lungime de undă, viteză de fază, viteză de grup,
impedanță de undă).

13. Unda E (TM) în ghidul metalic uniform de secțiune dreptunghiulară - deducerea


componentelor de câmp, frecvențe critice, număr de undă critic, particularizare,
reprezentare grafică.

14. Unda H (TE) în ghidul metalic uniform de secțiune dreptunghiulară


a. Deducerea componentelor de câmp, frecvențe critice, număr de undă critic,
particularizare, reprezentare grafică.
b. Determinarea puterii transmise prin secțiunea transversală a ghidului
dreptunghiular pentru modul H1,0

15. Ghidul coaxial


a. Deducerea parametrilor caracteristici propagării și a componentelor de câmp
b. Calculul puterii transmise prin ghidul coaxial.

16. Calculul constantei de atenuare în lungul unui ghid cu pierderi mici. Particularizare pentru
ghidul coaxial.