Sunteți pe pagina 1din 7

ANALIZA SWOT A COMPANIEI „SAMSUNG”

 Urmează a fi realizată analiza SWOT a Samsung, matricele MEFI și MEFE,


reprezentarea grafică , identificarea cadranului și elaborarea recomandărilor.

1. Puncte forte a Samsung


1. Rezultate financiare mari, la sfârșitul lui 2005, Samsung avea o rețea ce valora
77.6 miliarde de dolari.
2. Gama largă de produse ( îmbrăcaminte, produse chimice, produse electronice
de larg consum, componente electronice , echipamente medicale,
semiconductori, DRAM, nave, echipament de telecomunicații) și servicii
( publicitate, construcții, divertisment, servicii financiare, ospitalitate,
tehnologia informației și a comunicațiilor. servicii medicale și de îngrijire a
sănătății, construcții navale).
3. Personal calificat, prezența studiilor superioare de calificare, în anul 2014 s-a
ajuns la cifra de 489.000 de angajați.
4. Amplasarea fabricilor într-o singură locație, care oferă avantajul de rezolvare a
problemelor rapid și ca un tot întreg, precum și livrarea mărfii și uneltelor
necesare într-un singur punct.
5. Utilizarea unor tehnologii de ultimă generație, care permit realizarea calitativa a
tuturor proceselor și scopurilor propuse.
6. Licențierea tehnologiilor, pentru a demonstra calitatea tuturor produselor.
7. Eficientizarea producției și reducerea rebuturilor.
8. Capacitatea sistemului tehnic de a funcționa fără defecțiuni într-un interval de
timp și condiții prestabilite.

2. Puncte slabe a Samsung


9. Reducerea prețurilor ca urmare a creșterii capacității de producție în industrie și
a perioadei ciclice de regres.
10. Avantajele de cost ale concurenților.
11. Piața pe care activează compania nu este accesibilă oricărui consumator.

1
3. Oportunități a companiei Samsung
1. Industria semiconductoarelor a crescut ca importanță.
2. Concurenții pierd autoritatea în detrimetrul Samsung.
3. Extinderea rapidă a comertului mondial, prin urmare, tarife mai mici pentru
importuri și rezerve de profit în creștere. Acive totale a companiei 529.5mlrd
US$ înregistrate in 2014 și venit de 305 mlrd US$.
4. Detronează mai mulți concurenți mari.
5. Nu există produse de înlocuire mai eficiente.

4. Riscurile companiei Samsung

6. Intensificarea concurenței. Samsung este unul dintre lideri care trebuie să


facă față și cu concurenții “vechi” pe piață dar și cu cei tineri care se
dezvoltă rapid.
7. Fluctuații de cus valutar, din cauza căruia se înregistrează variații de preț.
8. Tehnologii avansate ale altor concurenți noi pe piață, acest risc poate duce la
scăderea interesului față de produsele oferite de Samsung, și acordarea
atenției consumatorilor spre alte produse noi.
9. Numarul furnizorilor scade.

2
FACTORI (1-4) NOTA GRAD DE PUNCTAJ
IMPORTANȚĂ PONDERAT
1 4 0,2 0,8
2 4 0,1 0,4
3 3 0,1 0,3
4 3 0,1 0,3
5 4 0,05 0,2
6 3 0,025 0,075
7 4 0,025 0,1
8 4 0,1 0,4
9 2 0,025 0,05
10 1 0,025 0,025
11 2 0,25 0,5
TOTAL 1 3,15
Tab 1. MEFI
Tab. 2. MEFE

FACTORI (1-4) NOTA GRAD DE PUNCATJ


IMPORTANȚ PONDERAT
Ă
1 3 0,1 0,3
2 4 0,2 0,8
3 3 0,1 0,3
4 4 0,2 0,8
5 4 0,1 0,4
6 1 0,1 0,1
7 2 0,05 0,1
8 2 0,1 0,2
3
9 1 0,05 0,05
TOTAL 1 3,05

3.5 MEFE
3

2.5

2 I Strategiile
II Strategiile de
1.5
ofensive
reorientare
1

0.5

0
III Strategii
IV Strategii de
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
defensive
diversificare

MEFI

Graficul 1.
Intersectarea MEFE și MEFI are loc în cadranul numarul 1, numit
Strategiile ofensive ( de creștere ).
Strategiile ofensive tipice sunt:
1. Schimbarea politicii de preturi;
2. Folosirea de noi canale de distributie;
3. Gasirea de noi puncte de distributie;
4. Intrarea pe noi piete geografice;
5. Intrarea pe noi sectoare de industrie.

4
Situația actuală a companiei Samsung.

 Samsung urmărește o creștere durabilă pe întregul lanț de aprovizionare și


producere, dar și în relația pe care o construiește cu furnizorii. „Continuăm
să ne consolidăm managementul sistematic al sustenabilității și lucrăm cu
comunitățile locale, precum și cu părțile interesate în întreaga lume pentru a
valorifica poziția noastră în dezvoltarea societății”, reiterează reprezentanții
companiei.
 În 2020 se împlinesc 51 de ani de la fondarea Samsung Electronics, care de-
a lungul activității sale a venit cu soluții inovatoare ce i-au permis companiei
să devină lider mondial. În fieare oră, compania vinde peste 42 de mii de
smartphone-uri și circa 5000 de televizoare.
 Anual, Samsung prezintă produse și servicii noi, creând tendințe
tehnologice. În prezent,compania a trecut la un nou nivel și își utilizează
poziția de lider în industrie pentru a implementa conceptual de „stil de viață
în rețea” Connected Living.
 În 2020 se împlinesc 51 de ani de la fondarea Samsung Electronics, care de-
a lungul activității sale a venit cu soluții inovatoare ce i-au permis companiei
să devină lider mondial.
 În fieare oră, compania vinde peste 42 de mii de smartphone-uri și circa
5000 de televizoare. Anual, Samsung prezintă produse și servicii noi, creând
tendințe tehnologice.
 În prezent,compania a trecut la un nou nivel și își utilizează poziția de lider
în industrie pentru a implementa conceptual de „stil de viață în rețea”
Connected Living.

5
Concluzii și propuneri
 Samsung este considerată o marcă internațională pentru oamenii moderni,
având și un ambalaj atractiv.
 Consumatorii consideră că Samsung are un raport bun calitate/preț.
 Calitatea constantă a produselor îi face pe consumatori să revină la această
marcă și în viitor.
 Per ansamblu marca Samsung este percepută de către persoanele chestionate ca
fiind o marcă de încredere.
 Marca Samsung este foarte cunoscută în rândul celor chestionați, dintre aceștia
81,6% dețin un produs Samsung.
 Prezența în magazine, printr-un sistem de merchandising de foarte bună calitate,
au contribuit la menținerea și promovarea imaginii de produs de lux. Pe lângă
acestea, sistemul de distribuție ales special a fi unul selectiv, contribuie la
menținerea acestei imagini.
 Sponsorizările de evenimente pot fi o alternativă pentru creșterea brandului,
fiind în centrul atenției prin mediatizări de evenimente pe care le poate
sponsoriza, Samsung va fi mereu proaspăt în atenția consumatorilor săi.
 Lansarea de noi produse la intervale mici, ajută marca în mod evident. Pe piața
produselor electronice și electrocasnice consumatorii trebuie să fie în
permanență surprinși de ceva nou, astfel incât ei să fie fideli mărcii Samsung.

În principiu strategia de marketing a Samsung trebuie sa fie foarte mult orientate


spre consumatori, spre noutați, spre organizarea de evenimente care să plaseze
marca în centrul atenției.

6
Această analiză SWOT a fost elaborată de către:

Donos Ana Maria, Munteanu Valeria, Corina Scutaru, Adriana Babei

Proiectul a fost elaborat totalmente prin lucru în echipă, punctele forte, slabe, oportunitățile și
riscurile discutate și exemplificate împreună. La tabele s-a lucrat la fel în echipă, la cercetarea
informației despre situația actuală și la prezentarea concluziei cât și strategiilor la fel fiecare în
parte își are meritul de contribuire.