Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 8. Inflația și procese inflaționiste.

Problema 1.

ANUL PIBnom., PIBreal, IGP, % Rata Rata Rata


Mil. u.m. Mil.u.m. dobânzii, % inflației,% reală a
dobânzii
0 22 000 - 100 15 - -
1 24 700 23 750 104 17 4 13
2 26 500 23 873,9 111 18 6,73 11,27
3 29 000 22 307,7 130 22 17,12 4,88

1. Rata inflației pentru fiecare an.


IGPn−IGP ( n−1 )
π=
IGP ( n−1 )
* 100%
104−100
1) π ₁= * 100% = 4%
100
111−104
2) π ₂= * 100% = 6,73%
104
130−111
3) π ₃= * 100% = 17,12%
111

2. PIB real

PIBnom
P IB r eal=
IGP * 100%
24 700
1) P IB r eal ₁= 104 * 100% = 23 750 mil.u.m.
2 6 500
2) P IB r eal ₂=
111 * 100% = 23 873,9 mil.u.m.
29 000
3) PIBreal ₃=
130 * 100% = 22 307,7 mil.u.m

3. Rata reală a dobânzii , utilizez formula


r =i−π , unde r – rata reală a dobânzii, i – rata nominală a dobânzii.
1) r ₁=17 %−4 % = 13%
2) r 2=18 %−6,73% = 11,27%
3) r 3=22%−17,12 % = 4,88%
Toate răspunsurile la problemă sunt prezentate în tabel.
Problema 2.

ANUL IPC π
2010 107,4 -
2011 107,6 0,19
2012 104,6 -2,79
2013 104,6 0

Rata inflației o voi calcula cu ajutorul următoarei formule


IPC n−IPC ( n−1 )
π=
IPC ( n−1 )
* 100%
IPC ₂₀₁₁−IPC ₂₀₁₀ 107 ,6−107,4
1) π ₂₀₁₁= * 100% = * 100% = 0,19%
IPC ₂₀₁₀ 107,4
IPC ₂₀₁₂−IPC ₂₀₁₁ 104,6−107,6
2) π ₂₀₁₂= * 100% = * 100% = -2,79%
IPC ₂₀₁₁ 107,6
IPC ₂₀₁₃−IPC ₂₀₁ ₂ 104,6−104,6
3) π ₂₀₁₃= * 100% = * 100% = 0%
IPC ₂₀₁₂ 104,6

Problema 3.

Categoriile de Cheltuieli ( u.m.) Indicele prețurilor ( % Ponderea


cheltuieli ) cheltuielilor
Produse alimentare 620 140 0,16
Servicii comunale 400 160 0,105
Articole vestimentare 220 200 0,06
Servicii medicale și 400 110 0,105
cosmetologice
Studii și educație 140 120 0,04
Servicii de transport 240 170 0,062
Altele 1800 130 0,47
∑3820 - -

1. Pentru calcularea ponderii cheltuielilor pentru fiecare produs în totalul cheltuielilor de


consum, e necesar de împărțit cheltuieli pe categorie/cheltuieli total. Rezultatele
calculelor le-am indicat în tabel.
2. Indicele prețului de consum
IPC = Chelt. 1 * P1 + Chelt. 2 * P2 + Chelt. 3 * P3 + (..) +Chelt.7 * P7 =
= 140 * 0.16 + 160 * 0.105 + 200 * 0.06 + (...) + 130 * 0.47 = 139.19 %
3. Rata inflației în anul current față de anul precedent. Ținând cont că IPC ai perioadei
precedente constituie 100%.
π= IPC – IPC precedent = 139,19% - 100% = 39,19%
Problema 4.

Bunuri și Cantitatea Prețul, anul Prețul, în Cheltuieli, Cheltuieli,


servicii u.m. de bază anul curent anul de bază anul curent
Lapte 100 10,5 11,3 1050 1130
Hrișcă 20 15,40 17,4 308 348
Servicii 500 2 3 1000 1500
transport
Încălțăminte 2 1000 1050 2000 2100
Total - - - 4358 5078

1. Cheltuielile totale pentru fiecare produs , înmulțim cantitatea unității de măsură cu


prețul ei pe perioadă.
În perioada de bază – Chelt.1 = 100 * 10,5 = 1050
În perioada curentă – Chelt.2 = 100 * 11,3 = 1130
2. Costul total de consum este suma cheltuielilor într-o perioadă de timp.
Consumul anului de bază – 1050 + 308 + 1000 + 2000 = 4358
Consumul anului curent – 1130 + 348 + 1500 + 2100 = 5078
3. Indicile prețului de consum
IPC = 5078/4358 * 100% = 116,52 %
4. Rata inflației. Considerăm indicile de consum 100% pentru ca avem doar doua
perioade.
π = 116,52 % - 100 % = 16,52 %