Sunteți pe pagina 1din 5

Nume şi prenume: A. B.

Varsta : 30 ani
Domiciliu: Galati ;
Naţionalitatea: românǎ;
Ocupaţia: casnicǎ;
Starea civilǎ: cǎsǎtoritǎ;
Religia: ortodoxǎ;
Fumat: Nu
Alcool: Nu
Droguri: Nu
Puls:70bpm
TA:140/87 mmhg
Respiratii: 17/min
Grupa sanguinǎ şi Rh-ul:A2+;
Alergii: nu prezintǎ alergii la niciun medicament;
Diagnostic la internare: IG IP, sarcinǎ 36 sǎptǎmâni, fǎt viu, membrane
rupte din 12.11.2019 , fara contractii ;
Diagnostic la 72 ore: naştere spontanǎ asistatǎ;
Data internǎrii: 12.11.2019 ;
Motivul internǎrii:Sarcina 36 saptamani ;
Greutate: 81 kg;
Înalţime: 156 cm;
Examenul obiectiv: ritm cardiac normal, tegumente normal colorate;
Pacientǎ orientatǎ temporo-spaţial.
CUD şi BCF monitorizate.
La inspecţie: abdomen destines de volum ocupat de uterul gravid;
Sarcina luata in evident
Nastere: Op. Cezariana
Terapie cu oxigen
Saturatia O2: 100%
Antecedente personale:
N= 0
A=0
Expulzia fǎtului in data de 12.11.2019;
Greutate: 3100 grame;
Sex:F
Medicatie:
- Cefort
- Gentamicina
- Tramadol
- Algocalmin
- Perfalgan
- Acupan
- Fraxiparina
- Debridat
- Nifedipin
- Oxiton
- Ser fiziologic
- Arnetin

Analizaşiinterpretareadatelor:

Nevoia Problema Cauza Manifestǎri de dependenţǎ


fundamental
ǎ afectatǎ
1. Nevoia de Eliminare Uterul gravid Polakiurie
a elimina inadecvatǎ care preseazǎ
pe vezica
urinarǎ
2. Nevoia de Pericol de Operatia Stare de agitaţie, nelinişte,
a evita epuizare fizicǎ cezariana obosealǎ.
pericolele
3. Nevoia de Anxietate Cunoştinţe Cerere de informaţii.
a învǎţa insuficiente

1
Rolulasistenteimedicale

A) General:
- preia pacienta nou internatǎ , verificǎ identitatea , toaleta personal , ţinuta
de spital şi o repartizeazǎ în salon, dupǎ informarea prealabilǎ a structurii
secţiei şi drepturile ce îi revin ca pacientǎ;
- prezintǎ medicului pacienta pentru examinare şi dǎ informaţii asupra stǎrii
şi a simptomelor manifestate de aceasta , rezultatul monitorizǎrii.
- identificǎ problemele de îngrijire a pacientei , monitorizeazǎ funcţiile vitale
, stabileşte prioritǎţile pentru planul de îngrijire, evalueazǎ rezultatele
obţinute pe care le înregistreazǎ îndosarul de îngrijiri;
- pregǎteşte pacienta pentru tehnici specifice, pentru investigaţii special sau
chirurgicale;
- administreazǎ medicaţia prescrisǎ de medic, recolteazǎ probe biologice
pentru examene de laborator;
- pregǎteşte instrumentarul şi materialele în vederea sterilizǎrii;
- pregǎteşte echipamentul , instrumentarul şi materialele sterile necesare
intervenţiei;
- efectueazǎ în scris şi verbal preluarea-predarea fiecǎrei paciente şi a
activitǎţii desfǎşurate în timpul serviciului , în cadrul raportului de turǎ;
- respect reglementǎrile privind prevenirea, controlul şi combaterea
infecţiilor nosocomiale, a condiţiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare;
- organizeazǎ şi desfǎşoarǎ programe de educaţie pentru sǎnǎtate;
- participǎ şi / sau iniţiazǎ activitǎţi de cercetare în domeniul medical şi al
îngrijirilor pentru sǎnǎtate;

B) Specific:

2
1) În travaliu:
- asistent amedicalǎ stǎ lângǎ gravid asigurându-I confortul psiho-afectiv,
oferindu-I si guranţǎ;
- urmǎreşte TA, BCF-urile şi în general evoluţia travaliului;
- executǎ examenul general sumar şi obstetrical în lipsa medicului
(exceptând tuşeul vaginal);
- urmǎreşte cu precizie dinamica uterinǎ, notând ritmul, durata şi intensitatea
contracţiilor uterine dureroase;
- între contracţii ascultǎ BCF-urile;
- semnaleazǎ imediat medicului anomaliile de dinamicǎ uterinǎ sau
modificǎrile BCF-urilor;

2) Înperioada de expulzie:
- când prezentaţia începe sǎ întindǎ perineul, asistenta medical aşeazǎ gravid
pe masa ginecologicǎ;
- pregǎteşte câmpul operator dupǎ ce face o dezinfecţie largǎ supra-pubianǎ,
vulvoperinealǎ şi a feţelor postero-interne ale coapselor cu soluţie de alcool
iodat;
- aşeazǎ câmpurile sterile, izolând regiunea vulvo-perinealǎ;
- explicǎ gravidei modul de execuţie a efortului susţinut;
- ajutǎ medicul la naşterea pe care o asistǎ;
- dacǎ i se va încredinţa sǎ asiste o naştere, va respecta în tocmai regulile de
asepsie
3) În delivrenţa placentei:
- în momentul când aşteaptǎ dezlipirea placentei, supraveghezǎ atent
parturienta urmǎrind starea generalǎ, cantitatea de sânge pierdut( maxim 300
ml), fiind pregatitǎ pentru o extracţie manualǎ a placentei;
- verificǎ dacǎ uterul este bine contractat;
- verificǎ dacǎ s-a dezlipit placenta prin apǎsare cu mâna deasupra simfizei
pubiene (manevra KUSTNER);
- extracţia placentei se face numai dupǎ ce avem certitudinea decolǎrii
placentei (prin tracţiune uşoarǎ).

4) În consolidarea hemostazei:
- urmǎreşte integritateacolului, vaginului, perineului;
- se face toaleta externǎ a lehuzei;
- pune pansament vulvar steril şi ţine lehuza 2-4 ore însalǎ;
- administreazǎ , la indicaţia medicului hemostatice;
- în cazul unei hemoragii prezente se anunţǎ medical imediat.

3
5) În lehuzia imediatǎ:
- supravegheazǎ funcţiile vitale: puls, TA;
- palpeazǎ şi inspecteazǎ uterul pentru a aprecia forma şi consistenţa sa;
- inspecteazǎ pansamentul vulvar observând astfel cantitatea de sânge
eliminatǎ la nivelul cǎilor genitale;
- informeazǎ pacienta cǎ nu are voie sǎ doarmǎ în aceste ore (2-4) deoarece
este pericol de hemoragie prin vasodilataţie.

S-ar putea să vă placă și