Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Ştiinţe Economice
Departamentul Finanţe şi Bănci

Lucru individual
La disciplina Planificarea și previziunea financiară
„Elaborarea bugetului operațional și financiar
(Master budget)”

Nume Prenume
Grupa
Coordonator ştiinţific
Rusu Elena
Drd., asist.univ.

Chişinău, 2020