Sunteți pe pagina 1din 9

Zid de sprijin monolit de greutate

Ltronson= 5.00 m Lungimea unui tronson

Dimensiuni fundatie 5.00


b1= 0.00 m
h1= 1.00 m 4.50
b2= 3.50 m
4.00
h2= 0.00 m
b3= 0.00 m
3.50
h3= 1.00 m
b4= 0.00 m 3.00
h4= 0.00 m
2.50
Y (m)

Dimensiuni elevatie Column D


Column D
b5= 3.50 m 2.00
b6= 0.00 m
b7= -0.25 m 1.50
h7= 3.75 m
b8= -0.40 m
1.00
h8= 0.00 m
b9= 0.00 m
0.50
h9= -3.75 m
b10= -0.50 m
h10= 0.00 m 0.00
b11= 0.00 m 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

h11= 0.00 m X (m)

Caracteristicile materialelor
gbet= 24.00 KN/m3 greutatea volumica a betonului
gdr= 0.00 KN/m 3
greutatea materialului drenant
gpam= 18.00 KN/m 3
greutatea umpluturii de pamant din spatele zidului
f= 30.00 deg unghiul de frecare interna a umpluturii din spatele zidului
d= 20.00 deg unghiul de frecare intre teren si suprafata zidului
b= 20.00 deg unghiul pe care il face suprafata terenului cu orizontala
n= 0.40 coeficientul de frecare pe talpa fundatiei
emax= 0.40 indicele porilor in starea cea mai afanata
emin= 0.32 indicele porilor in starea cea mai indesata
e= 0.35 indicele porilor in stare naturala

Suprasarcina
q= 0.00 KN/m2

Coeficienti de calcul
mh= 0.80 coeficient al conditiilor de lucru pentru verificarea la lunecare pe talpa
mr= 0.80 coeficient al conditiilor de lucru pentru verificarea la rasturnare
Coordonate puncte fundatie
x1= 0.00 y1= 1.00 5.00
x2= 0.00 y2= 0.00
x3= 3.50 y3= 0.00
x4= 3.50 y4= 1.00 4.50
x5= 3.50 y5= 1.00
x1= 0.00 y6= 1.00
aref= 0.0000 4.00
af= 0.0000

Coordonate puncte elevatie 3.50


x7= 0.00 y7= 1.00
x8= 3.50 y8= 1.00
x9= 3.25 y9= 4.75
3.00
x10= 2.85 y10= 4.75
x11= 2.85 y11= 1.00
x12= 2.35 y12= 1.00

Y (m)
2.50
x13= 2.35 y13= 1.00
x7= 0.00 y7= 1.00

Determinarea centrului de greutate al fundatiei 2.00


Determinarea mijloacelor laturilor
xc12= 0 yc12= 0.50
xc15= 1.75 yc15= 1.00 1.50
xc25= 1.75 yc25= 0.50
xc24= 1.75 yc24= 0.50
xc45= 3.5 yc45= 1.00 1.00
xc23= 1.75 yc23= 0.00
xc34= 3.5 yc34= 0.50
0.50

Ecuatia dreptelor mediane mi(ax+by+c=0)


A B C
0.00
dr m1 -0.50 -1.75 1.75
0.00 0.50 1.00 1.50 2.0
dr m2 1.00 -1.75 0.00
dr m3 -0.50 3.50 -1.75
X (m
Determinarea centrului de greutate al fundatiei

am1= 29.7449 am2= 15.9454 am3= 8.1301


XG1= 1.17 XG2= 2.33 XG3= 2.33
YG1= 0.67 Yg2= 0.67 YG3= 0.33
AF= 3.50 m2 Aria fundatiei
XGF= 1.75 Coordonatele centrului de
YGF= 0.50 greutate al fundatiei

Determinarea centrului de greutate al elevatiei

Determinarea mijloacelor laturilor

xc78= 1.75 yc78= 1.00


xc89= 3.38 yc89= 2.88
xc9_10= 3.05 yc9_10= 4.75
xc10_11= 2.85 yc10_11= 2.88
xc11_12= 2.60 yc11_12= 1.00
xc12_13= 2.35 yc12_13= 1.00
xc13_7= 1.18 yc13_7= 1.00

Determinarea centrului de greutate al elevatiei

am4= 0.0000 am5= 74.3578 am6= 86.9471 am7= 0.0000 am8=


XG4= 3.58 XG5= 3.20 XG6= 2.98 XG7= 2.52 XG8=
YG4= 1.00 YG5= 2.25 YG6= 3.50 YG7= 1.00 YG8=
At4= 0.00 At5= 1.22 At6= 0.75 At7= 0.00 At8=

AE= 1.97 m2 Aria elevatiei


XGE= 3.34 Coordonatele centrului de
YGE= 2.79 greutate al elevatiei

Determinarea centrului de greutate al materialului drenant


Xgdren= 2.60
Ygdren= 2.88
Column D
Column D
0.67
0.67
0.33
0.50
Column D
1.00
2.25
3.50
1.00
1.00
2.79

0 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

X (m)
0.0000
1.73
1.00
0.00
1.97
Determinarea impingerii active a pamantului pe inaltimea elevatiei
He= 3.75 m
F= 90.0000 deg

Determinarea coeficientului impingerii active a pamantului


sin(F-d) sin(F+d) sin(F+f) sin(f+d) sin(f-b) sin(F-d) sin(F+b) sinF
0.94 0.94 0.87 0.77 0.17 0.94 0.94 1.00

Ka= 0.41

Determinarea inaltimii echivalente de pamant


Hech= 0.00 m

Pae= 52.42 KN/m -110.84


pa1= 0.00 KN/m2
pa2= 29.75 KN/m2
yae= 2.25 m

Determinarea impingerii active a pamantului pe inaltimea fundatiei


Hf= 1.00 m
Paf= 29.75 KN/m

Ge= 47.25 KN/m -75.36


Gf= 84.00 KN/m 0
Gdr= 0.00 KN/m 0
yaf= 0.50 m

Verificarea la lunecare pe talpa


af= 0.0000
N= 131.25 KN/m
H= 82.18 KN/m

Nxnxmh>H Conditia de verificare la lunecare pe talpa

Nxnxmh= 42.00 KN/m


H= 82.18 KN/m

Fs_al= 0.51 Factorul de siguranta la lunecare pe talpa

Verificarea la rasturnare

Msxmr>Mr Conditia de verificare la rasturnare


Ms= 154.33 KNm/ml
Mr= 132.83 KNm/ml

Fs_r= 0.93 Factorul de siguranta la rasturnare


Verificarea presiunilor pe talpa fundatiei

Nf= 796.78 KN
Mf= -614.7990 KNm
Af= 17.5 mp
W= 10.21 m3
pmax= -14.69 KN/m2
pmin= 105.76 KN/m2
Caracteristici geometrice ale sectiunii transversale

G/ml Coordonate centru de greutate


Arie (m2)
(KN/m) x y
Fundatie 3.50 84.00 1.75 0.50
Elevatie 1.97 47.25 3.34 2.79

Valorile rezultante ale impingerii active a pamantului (ipoteza Coulomb)

Pae (KN/m)= 52.42 Valoarea totala a impingerii active a pamantului pe elevatie


Paf (KNm)= 29.75 Valoarea totala a impingerii active a pamantului pe fundatie

Valorile factorilor de siguranta la alunecare pe talpa fundatiei si la rasturnare

Fs_al= 0.51
Fs_r= 0.93

Valorile presiunilor efective pe talpa fundatiei

pmin(KN/m2)= 105.76
pmax(KN/m2)= -14.69