Sunteți pe pagina 1din 1

Analizaţi comparativ verbele „a preda” şi „a transmite”, identificând asemănări şi

deosebiri între acţiunile de predare şi cele de transmitere de informaţii.

A PREDA A TRANSMITE
Predarea reprezintă acţiunea cadrului didactic Obiectivul fundamental este însuşirea de
de transmitere a cunoştinţelor la nivelul unui cunoştinţe (şi pe baza acestora, dezvoltarea
model de comunicare unidirecţional, dar aflat unor capacităţi şi atitudini intelectuale), dar
în concordanţă cu anumite cerinţe prezintă o structură mixtă, îndeosebi la
metodologice, care acţionează învăţarea, în clasele mici.
general, învăţarea şcolară.

Etape ale lecţiei de predare/transmitere de cunoştinţe:


- pregătirea clasei pentru lecţie;
- verificarea temei: cantitativ, calitativ, corectarea;
- reactualizarea cunoştinţelor;
- captarea atenţiei/sensibilizarea/discuţie întroductivă;
- comunicarea temei şi a obiectivelor;
- predarea noului conţinut;
- fixarea cunoştinţelor;
- tema pentru acasă;
- concluzii, aprecieri.