Sunteți pe pagina 1din 2

Fişa de documentare

Corespondenţa de ofertare

Circularele sunt scrisori prin care un agent economic îşi informează clienţii cu privire la:
 evoluţia afacerilor sale;
 schimbări importante în acxtivitatea desfăşurată.
Corespondenţa
Exemplu: Corespondenţa
de ofertare
 crearea unei noi societăţi/ filiale/punct de lucru; de ofertare

 extinderea/reorganizarea activităţii/unui compartiment;


 schimbarea adresei;
 participarea la un târg/congres de specialitate;
Oferta este formulată ca:
 răspuns al unui vânzător la cererea de informaţii a unui client referitoare la articolele/
serviciile pe care le oferă;
 scrisoare trimisă de vânzător unui client obişnuit/potenţial în care promovează
vânzarea unor produse în anumite condiţii.
Scrisoarea conţine amănunte referitoare la:
 preţuri;
 modalităţi/ termene de plată;
 tipul de ambalaj;
 alte condiţii de vânzare.
Fisa de lucru
Denumirea activită ţii: Comunicarea scrisă în negociere – Redactarea corespondenţei de ofertare
Denumirea modulului şi orice alte referenţe administrative: Negociere în afaceri
Timpul alocat efectuării activităţii: 30 minute/activ.
Obiectivul activităţii: Să aleagă tipuri de comunicare verbală adecvate în negociere
Numele elevului:
Data:
Pe baza fişei de documentare prezentate întocmiţi următoarele tipuri de corespondenţă:
 Ofertă generală de produse;
 Invitaţie la Târgul Firmelor de exerciţiu desfăşurat la voi în şcoală;
 Schimbarea sediului Firmei de exerciţiu.
Pentru redactarea acestora ţineţi cont de:
 Adresa exactă a firmei de exerciţiu;
 Obiectul de activitate al firmei de exerciţiu;
 Calitatea ofertei de mărfuri/servicii;
 Intenţia pentru care se redactează;
 Scopul redactării;
 Încheierea protocolară;
 Anexe.