Sunteți pe pagina 1din 4

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, Sect. 1, Bucureşti;


Telefon: 021.312.63.34, Fax: 021.312.16.80
Cod fiscal: 7221327, e-mail: fsia@rdsmail.ro
Membră a Confederaţiei Generale a Muncii
Afiliată Internaţional: IUF şi EFFAT
Adresa de corespondență:București, str. Prof.Dr. Ion Athanasiu, nr. 24, sect. 5.

COMUNICAT

 Mari discriminări sociale create de prevederile Ordonanţei nr.


32/2020, cu privie la indemnizaţia de şomaj;
 Ministrul Muncii şi Preşedintele ANOFM, deşi cunoşteau
situaţia şi au promis îndreptarea ei, nu au modificat Ordonanţa;
 Demisia de onoare a celor doi înalti demnitari se justifică în
condiţiile în care sume de bani din bugetul statului sunt irosite
cu bună ştiinţă, probabil pentru functionarii de rang înalt sau în
scopul protejării membrilor de partid.
 În acest timp, milioane de romani, inclusiv pensionarii, îşi
drămuiesc banii de la o zi la alta.

În timp ce milioane de români sunt afectaţi de criza economică, bâlbele


unui guvern incapabil să înţeleagă realitatea, amplifică efectele ei prin
măsuri luate fără consultări, dictate doar de propriul interes.
Acelaşi guvern ne demonstrează că solidaritatea socială pe care o invocă
cu orice prilej, este doar o mascaradă. Ultimul exemplu în acest sens a
fost oferit de ministrul Finantelor şi Primul ministru, în disputa legată de
solidaritatea angajaţiilor statului cu cei din mediul privat.
Aducem în atenţia opiniei publice şi a instituţiilor statului cu drept de
decizie că bugetul pierde sume mari de bani, inclusiv din plata şomajului
tehnic, odată cu emiterea Ordonanţei 30/2020, care ulterior, a fost
modificata prin Ordonanţa 32/2020. Printre modificările şi completările
aduse s-au stabilit şi criteriile care să permită unei persoane să
beneficieze de şomajul tehnic, în condiţiile în care aceasta are mai multe
contracte de muncă cu timp partial. Spre surprindere, există mulţi
angajaţi care primesc atât salariu, cât şi indemnizaţia de somaj tehnic,
aceasta fiind în majoritatea situaţiilor calculata la nivelul salariului mediu
pe economie.
Astfel, articolul XI, alineatul (2) se modifică şi are următorul cuprins:
"(2) De prevederile alin.1 (şomaj tehnic) beneficiază salariaţii
angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial
ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe
perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria
răspundere a angajatorului."
Tot la articolul XI, după alineatul (8) se introduc cinci noi alineate,
alineatele (9) - (13). Subliniem alin (9) si (10) care au următorul
cuprins:
"(9) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte
individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă
întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu
beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1).
(10) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte
individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării
de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1)
aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai
avantajoase.
Astfel, conf. alin (9), este exclus din cauza numai angajatul care are
un contract de munca cu norma intreaga; acesta nu primeste
indemnizatia de somaj tehnic. Angajatii cu mai multe contracte de
muncă cu timp parţial, pot beneficia de ajutor de şomaj tehnic, daca
unul dintre ele a fost suspendat. Astfel persoana în cauză poate să
încaseze un venit substantial rezultat din indemnizatia de somaj si
salariile aferente celorlalte contracte cu timp partial, ramase in
vigoare.
In aceste conditii, consideram că situaţia este creată cu bună ştiinţă,
favorizând evident, unele categorii de angajaţi şi în special, pe cei ai
statului, mulţi dintre funcţionarii de rang înalt, care pe lângă funcţia de
bază pentru care sunt remuneraţi, au indemnizatii din diverse Consilii de
Administraţie sau din proiecte derulate pe fonduri europene, având
contracte cu timp partial, sumele încasate fiind consistente.
Situaţia a fost adusă la cunoştinţă de către mine, în calitate de preşedinte
al Federaţiei Sindicatelor din Industria Alimentară-
SINDALIMENTA atât doamnei ministru al Muncii, Violeta Alexandru ,
cât şi preşedintelui ANOFM în urmă cu mai bine de două săptămâni, dar
cu toate promisiunile ambilor privind modificarea, ordonanţa a rămas
neschimbată.
În urma discuţiei telefonice pe care am avut-o cu ambii decidenţi
mentionaţi, şi în care le-am explicat grava eroare comisă, d-na ministru
Violeta Alexandru a recunoscut greşeala şi a promis că va îndrepta rapid
lucrurile, fapt confirmat şi de preşedinele ANOFM.
Totul s-a rezumat numai la promisiuni pentru că legislaţia nu a fost
modificată nici acum, dupa ce au trecut şi 2-3 şedinţe de Guvern în
care s-au luat decizii importante.
În tot acest timp, angajatii din industria alimentară sau dintr-o alta ramură
privată din economia românească, care sunt nevoiţi să lucreze la foc
continu, fiind expuşi inclusiv riscului de îmbolnăvire, încasează pe lună
1.700-1.800 lei. Din pacate pentru ei guvernul nu are ochi.
Este o risipă mare de bani şi o lipsa de respect şi solidaritate, iar
lipsa de reacţie a doamnei ministru Violeta Alexandru, după ce şi-a
recunoscut greşeala, ne face să credem că se doreşte protejarea unei
categorii de angajaţi apropiati partidului din care face parte. O
categorie de personal angajat pe criterii politice, pile, relaţii şi
cunoştinţe, lipită de sacul cu bani, care de cele mai multe ori
înseamnă bugetul de stat.
Având în vedere refuzul de a modifica legislaţia pentru a instaura
dreptatea sociala de care cu toţii avem nevoie în aceste momente, în
numele Federaţiei Sindicatelor din Industria Alimentară -
SINDALIMENTA şi al românilor care în aceste momente suferă, vă
solicit doamna ministru, dumneavoastră şi preşedintelui ANOFM,
DEMISIILE DE ONOARE.
Speram ca măcar de această dată să nu-i dezamăgiţi pe românii care
în procent de 70% trăiesc din salariul minim pe economie, pe
pensionarii care întotdeauna reprezintă categoria sacrificată în
favoarea celor cu pensii nesimţite, sau pe toţi cei transformaţi în
sclavii ţărilor în care i-aţi trimis la muncă fără a vă asigura că acolo
beneficiaza de o protecţie reală, atât medicală, cât şi socială. Ei sunt
acei români cărora toate guvernele, inclusiv cel din care
dumneavoastră faceti parte, le-au cerut să facă sacrificii, spunându-
le că ’’altfel nu se poate’’.

PREŞEDINTE SINDALIMENTA
Dragoş Frumosu