Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECȚIE

CLASA a Va
Aria curriculara: Limbă şi comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea de învătare: Galeria eroilor
Subiectul: Cuza-Vodă, poveste populară
Tipul lectiei: Consolidare de cunoștințe
Scopul lectiei: Alcătuirea portretului domnitorului Alexandru Ioan-Cuza
Competente generale:
1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral.
2.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orala.
3.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris.
4.Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisa.

Competente specifice:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
-să indice cuvinte cu același sens pentru cuvintele date;
-să utilizeze forma actuală a cuvintelor ”vechi” din text;
-să indice trăsăturile morale ce se potrivesc domnitorului;
-să facă analiza gramaticală (morfologică) a unor cuvinte date;
STRATEGII DIDACTICE:
1. Resurse procedurale:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, explozia stelară, metoda
cadranelor, cvintetul, munca independentă, munca în echipă.
2.Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală
3.Resurse materiale: fişe de lucru, text suport, laptop
4. Forme şi tehnici de evaluare: observaţia sistematică, probă scrisă
5. Resurse temporale: 50 de minute
6.Resurse umane: 25 elevi
BIBLIOGRAFIE:
Magia poveștilor, Antologie de texte literare, editura Ars Libri,2006
Limba și literature română în gimnaziu,Structuri didactice deschise,Alina Pamfil, ed. Pralela45,2003
Limba si literature română, manual pentru clasa a V-a, CD, Cătălina Popa,Onorica Tofan, ed
Intuitext,2017
https://www.youtube.com/watch?v=b866hggVLqQ
http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/povesti-populare/cuza-voda-povestire-populara/

SCENARIU DIDACTIC
Etapele Conţinutul ştiinţific Strategii Tipuri si Obs.
lectiei tehnici de
evaluare
1. Moment Elevii pregătesc caietele de limba română, Conversația
organizatoric eliminând alte preocupări.
2.Reactualizarea Se verifică tema pentru acasă. Conversația Pe grupe
cunoștințelor și Se realizează un exercițiu de spargere a
captarea atenției gheței prin metoda exploziei stelare. Explozia Individual
(ANEXA 1) stelară
3.Anunţarea temei Astăzi vom face câteva exerciții care ne vor
şi a obiectivelor ajuta în final să conturăm portretul Conversația
domnitorului Alexandru Ioan-Cuza.
4.Dirijarea Pe tablă scriu câteva informații despre ceea observatia
învăţării înseamnă un portret literar.Se împart elevii Explicaţia
în patru grupe. Elevii își notează în caiete
informațiile scrise pe tablă. Prin metoda Metoda
cadranelor(ANEXA 2), fiecare grupă va cadranelor
primi câte o fișă de lucru cu una din
următoarele cerințe:
Grupa I
a.Indică cuvinte cu același sens pentru: Pe grupe
strașnic=
sfială=
s-a mirat=
Exerciţiul Fișe de
b.Scrie forma literară a cuvintelor: lucru
asta= Conversatia
îngenunche= Evaluare
neturburat=
Grupa II
Precizează și analizează părțile de vorbire
subliniate din fragmentul următor.
"Când s-a dus, cică la împăratul turcesc, ca
să-i ceară învoirea de a domni neturburat
peste amândouă țările, a făcut lucruri așa
minunate, că a pus pe gânduri pe turci! "

Grupa III
Redactează în 5 propoziții o știre despre
Mica Unire, care să apară în Revista școlii.
Grupa IV- Cvintetul

5.Asigurarea Pe tablă se scriu cerințele grupelor. După


retenției și a rezolvarea acestora se va scrie pe tablă
transferului răspunsurile de către elevi.

6. Obţinerea Elevii vor trebui să extragă din câteva citate Text support
performanţei dint text care sunt trăsăturile morale Frontal
(sufletești) care se potrivesc domnitorului.
"Umbla așa ca noi și, de multe ori, ca să
prindă pe mulți slujbași cu ocaua mică, își Exercițiul
schimba fața și hainele, să nu-l cunoască Individual
nimeni."

" -Asta n-oi face eu niciodată! a strigat


Cuza supărat. Și dacă îi vorba așa, mă duc
de unde-am venit!"

" Așa m-a trimis pe mine Țara! a răspuns


Cuza cu așa mândrie și așa curaj, că s-a
mirat și împăratul."
7. Încheierea Apreciez la modul general comportamentul,
activităţii conduita elevilor din timpul orei. conversatia stimulente
Se notează tema pentru acasă .
Elevii vor realiza o compunere de 10-15
rânduri cu titlul Alexandru Ioan Cuza –
simbol al unității naționale
ANEXA 2

Grupa I Grupa II
I. Indică cuvinte cu același sens pentru următoarele
cuvinte: Precizează și analizează părțile de vorbire subliniate din fragmentul
următor:
strașnic=
sfială= "Când s-a dus, cică la împăratul turcesc, ca sa-i ceară învoirea de a
s-a mirat= domni neturburat peste amândouă țările, a făcut lucruri așa minunate,
că a pus pe gânduri pe turci! "
II. Scrie forma literară a cuvintelor:
asta=
îngenunche=
neturburat=

Grupa III Grupa IV Completează cvintetul


Scrie două adjective potrivite descrierii domnitorului.
Redactează în câteva propoziții o știre despre Mica Unire, Scrie trei verbe care arată acțiuni ale personajului.
care să apară în Revista școlii. Alcătuiește o propoziție din patru cuvinte despre subiectul dat.
Scrie un cuvânt care sintetizează cuvântul cheie.

CUZA

Anexa 1 - ,,Explozia stelară


Când?

Unde? Cine?

Cum?
Ce?

1. Când se petrece acțiunea?


2. Unde se petrece acțiunea?
3. Cine participă la acțiune?
4. Ce i-a silit Cuza-Vodă pe ciocoi?
5. Cum s-a prezentat domnitorul în fața împăratului turcesc?