Sunteți pe pagina 1din 8

Tabelul 1.1.

Succesiunea tehnologică de confecționare a rochiei din lînă pentru fetițe

Conținutul operațiilor Specialitatea Categoria Cheltuieli de Utilaj


timp, s
1 2 3 4 5
1.Primirea pachetului de croială, m 2 52 Masă
verificarea. Lansarea reperelor
în flux.Coordonarea lucrului
fluxului.
2.Însemnarea locului amplasării m 2 87 Cretă, șablon
penselor, buzunarelor, liniei de
aplicare a elasticului pe mînecă.
Total 139
Prelucrarea gulerului
3. Asamblarea feței și dosului de A 4 43 570-3
guler
4. Tăierea rezervelor pentru m 2 15 Foarfece
cusătură în colțurile gulerașelor
5. Întoarcerea gulerașelor pe față m 2 10 țepuș
6. Călcarea gulerașelor F 3 38 СУ-13
7.Fixarea gulerașelor M 2 11 8332
Textima
8.Retușarea gulerului pe linia m 1 8 Foarfece
răscroielii gîtului
Total 125
Prelucrarea mînecilor
Bordesirea mânecilor pe linia Ms 3 51 897-1
inferioara Legmas
Călcarea terminației mânecii F 2 20 СУ-13
după bordesire
Aplicarea elasticului pe Ms 2 80 335Minerva
terminația mânecii
18. Asamblarea cu surfilarea Ms 2 55 508-M
simultană a marginilor Legmas
mînecilor
19. Fixarea rezervei cusăturii pe M 2 29 8332
linia de terminației mânecii Textima
20. Întoarcerea mînecilor pe față m 1 8 Masă
Total 243
Prelucrarea fețelor
Asamblarea penselor M 2 34 8332
Textima
Călcarea penselor pectorale F 2 18 СУ-13
Surfilarea pe contur a marginii Ms 2 24 51-A
inferiaore a plătcii feței
Bordesirea răscroielii gâtului pe M 3 64 897-1
partea din față Legmas
Călcarae răscroielii gâtului F 2 20 СУ-13
bordesită
Aplicarea volanașului pe linia M 3 75 8332
superioară a feței cu formarea Textima
simultană a creților
Continuarea Tabelul 1.1.

1 2 3 4 5
Aplicarea plătcii pe față M 3 84 8332
Textima
Fixarea capetelor volănașului pe M 2 20 8332
cusăturile umerale. Textima
Total 339
Prelucrarea spatelui
24. Asamblarea penselor M 2 34 8332
Textima
25.Călcarea penselor F 2 12 СУ-13
Asamblarea spatelui pe linia de M 2 25 8332
simetrie Textima
Surfilarea cusăturilor de Ms 2 30 51-A
simetrie ale spatelui
Descăcarea cusăturilor de F 2 21 СУ-13
simetrie ale spatelui și călcarea
rezervei pentru aplicarea
fermoarului
Aplicarea fermoarului M 3 63 8332
Textima
Total 185
Total pregătire 1031
Montarea
33. Executarea cusăturilor de Ms 2 28 508-M
umăr Legmas
34.Călcarea cusăturilor de umăr F 2 13 СУ-13
35.Asamblarea rochiei pe liniile Ms 2 58 508-M
laterale Legmas
36.Montarea gulerului în M 4 48 8332
perimetrul răscroielii gîtului Textima
38.Aplicarea gulerului pe M 3 60 8332
perimetrul răscroieli gîtului Textima
40.Montarea mînecilor Ms 4 124 508-M
Legmas
41. Surfilarea terminației rochiei Ms 2 35 51-A ПМЗ
42.Tivirea terminației rochiei Ms 3 56 258mm П2-
38
43.Întoarcerea rochiei pe față m 1 11
46.Curățirea produsului m 1 25
47.Călcarea produsului gata F 4 134 Л1-СУ
50.Marcarea produsului gata m 2 23 masă
52.Completarea conform foii de m 1 11 masă
trafic
53.Ambalarea produsului gata m 2 32 masă
Total 658
Toal pe produs 1689
Tabelul 1.2 Sporirea nivelului de mecanizare și automatizare a procesului tehnologic

Operații tehnologice Dotarea tehnică a Proruneri privind Utilaje, dispozitive


efectuate manual sau locului de muncă mecanizarea sau
la fier de călcat automatizarea
operațiilor
1 2 3 4
Primirea pachetului de Masă - -
croială, verificarea.
Lansarea reperelor în
flux.Coordonarea lucrului
fluxului
Însemnarea locului Cretă,sablon - -
amplasării penselor,
buzunarelor, liniei de
aplicare a elasticului pe
mînecă.
Tăierea rezervelor pentru Foarfece - -
cusătură în colțurile
gulerașelor
Întoarcerea gulerașelor pe Țepuș - -
față
Călcarea gulerașelor Fier СУ-13 Presarea gulerașelor Presă Texi Apollo 68,
1600W
Calcarea manșetelor Fier СУ-13 Presarea manșetelor Presă Texi Apollo 68,
1600W
Întoarcerea mînecilor pe Masă - -
față
Călcarea cusăturilor de Fier СУ-13 Călcarea cusăturilor de Fier Lelit, 2300 w, 31 x
aplicare ale plătcilor aplicare ale plătcilor 42 x 39 cm
Călcarea penselor Fier СУ-13 Călcarea penselor Fier Lelit, 2300 w, 31 x
42 x 39 cm
Călcarea fentelor Fier СУ-13 Călcarea fentelor Fier Lelit, 2300 w, 31 x
sistemului de închidere sistemului de închidere 42 x 39 cm
Călcarea cusăturilor de Fier СУ-13 Călcarea cusăturilor de Fier Lelit, 2300 w, 31 x
umăr umăr 42 x 39 cm
Tăierea surplusului de Foarfece - -
țesătură în colțurile
sistemului de închidere,
întoarcerea și corectarea
Întoarcerea rochiei pe față - - -
Însemnarea locului Masă,cretă,șablon - -
amplasări butonierei pe
sistemul de închidere al
spatelui
Curățirea produsului - - -
Însemnarea locului Masă,cretă,șablon - -
amplasării nasturilor
3 pe sistemul de închidere
al spatelui
2 pe mașete
Marcarea produsului gata Masă - -
Încheierea nasturilor Masă - -
Completarea conform foii Masă - -
de trafic
Ambalarea produsului gata Masă - -
Tabelul 1.3 Aprecierea nivelului de progresivitate a utilajului folosit în procesul tehnologic

Operații efectuate Varianta actuală a utilajului Varianta propusă a utilajului


la utilajul
învechit Clasa, Caracteristica Clasa, Caracteristica
producătorul tehnică(turații) producătorul tehnică(turații)
1 2 3 4 5
Asamblarea feței și A 570-3 2700 Juki 4000
dosului de guler DLU-5492N-7
Fixarea gulerașelor M 8332 Textima 4500 BROTHER 5000
S7100A-403/ PFL

Surfilarea marginilor MS 51-A SIRUBA 757K- 7500 cpm


superioară și 3500 516M2-55
inferioară ale
buzunarului
Asamblarea M 8332 Textima 4500 BROTHER 5000
capetelor manșetelor S7100A-403/ PFL

Surfilarea marginii MS 51-A 3500 SIRUBA 757K- 7500 cpm


șlițului plasat în 516M2-55
cusătură mînecii
Tighelirea marginii M 8332 Textima 4500 BROTHER 5000
surfilate a rezervei S7100A-403/ PFL
pentru prelucrarea
părții inferioare a
șlițului mînecii
Aplicarea M 8332 Textima 4500 BROTHER 5000
manșetelor pe mm 3-84 S7100A-403/ PFL
terminația mînecii
cu formarea
simultană a creților
Aplicarea M 8332 Textima 4500 BROTHER 5000
manșetelor S7100A-403/ PFL

Asamblarea cu 508-M Legmas 5000 SIRUBA 757K- 7500cpm


surfilarea simultană 516M2-55
a marginilor
mînecilor
Fixarea slițului în M 8332 Textima 4500 BROTHER 5000
partea superioară S7100A-403/ PFL

Asamblarea penselor M 8332 Textima 4500 BROTHER 5000


S7100A-403/ PFL

Surfilarea fentelor MS 51-A 3500 SIRUBA 757K- 7500 cpm


pe linia interioară a 516M2-55
sistemului de
închidere
Aplicarea fentelor pe M 8332 Textima 4500 BROTHER
marginea sistemului S7100A-403/ PFL 5000
de închidere
Aplicarea M 8332 Textima 4500 BROTHER 5000
buzunarului pe S7100A-403/ PFL
clinul central al feței
Continuarea tabelului 1.3

Aplicarea dantelei M 8332 Textima BROTHER 5000


pe marginea 4500 S7100A-403/ PFL
inferioară a
buzunarului
Asamblarea clinului MS 508-M 5000 BROTHER 5000
central si clinului Legmas S7100A-403/ PFL
lateral al feței
Asamblarea feței și a MS 508-M 5000 BROTHER 5000
spatelui pe linia Legmas S7100A-403/ PFL
laterală a fustei
Executarea MS 508-M 5000 BROTHER 5000
cusăturilor de umăr Legmas S7100A-403/ PFL

Asamblarea stanului MS 508-M 5000 BROTHER 5000


pe liniile laterale Legmas S7100A-403/ PFL

Montarea gulerului M 8332 Textima 4500 Pfaff 337 2.100


în perimetrul
răscroielii gîtului
Aplicarea gulerului M 8332 Textima 4500 Pfaff 337 2.100
pe perimetrul
răscroieli gîtului
Asamblarea stanului MS 508-M 5000 BROTHER 5000
cu fusta Legmas S7100A-403/ PFL

Montarea mînecilor MS 508-M 5000 Pfaff 337 2.100


Legmas
Surfilarea MS 51-A ПМЗ 3500 SIRUBA 757K- 7000
terminației rochiei 516M2-55

Tivirea terminației MS 258mm П2- 3000 BROTHER 5000


rochiei 38 S7100A-403/ PFL
6.4mm P814-NF
1/4

Surfilarea SA 811 Minerva 3000 JACK JK-T781


butonierelor mm П-2-38
3 pe sistemul de
3600
închidere al spatelui
2 pe manște
Coaserea nasturilor SA 1595 ПМЗ 1500 JACK JK- 1500
3 pe sistemul de T1377E
închidere al spatelui
2 pe mașete
Pe rezerva de
țesătură
Tabelul 1.4 Aprecierea nivelului de progresivitate a metodelor de prelucare a produsului

Operații Utilaj Înlocuire Utilaj


efectuate propusă cu
prin metode metode paralele
Clasa, Caracteristica Clasa, Caracteristica
consecutive sau consecutiv
producatorul producatorul
paralele
1 2 3 4 5 6
Surfilarea
fentelor pe Surfilarea
linia interioară 51-A 3500 concomitentă cu
a sistemului asamblarea SIRUBA 757K-
de închidere
Aplicarea
fentelor pe 516M2-55 7000
fentelor pe marginea
marginea 8332 Textima 4500 sistemului de
sistemului de închidere
închidere
Aplicarea
manșetelor pe BROTHER
terminația
Aplicarea S7100A-403/
mînecii cu 8332 Textima 4500 PFL 5000
formarea manșetelor
simultană a concomintent cu
creților formarea creților
Aplicarea
Picioruș
manșetelor 8332 Textima 4500 -
delimitator

Tabelul 1.5 Aprecierea nivelului de progresivitate a metodelor de asamblare a elementelor


de produs

Operații de Utilaj Înlocuire Utilaj


asamblare propusă cu alte
efectuate cu Clasa, Caracteristica metode de Clasa, Caracteristica
ață producatorul asamblare producatorul
1 2 3 4 5 6
Tivirea MS 258mm 3000 Lipirea Fier Lelit 31 x 2300 w
terminației П2-38 terminației 42 x 39 cm
rochiei produsului cu
pînză adezivă

Concluzii:

S-a efectuat lucrarea de laborator nr. 1 în care s-a studiat succesiunea tehnologică a rochiei din lînă pentru fetițe. În
urma studierii s-a determinat norma de mecanizare a fluxului Nmec=75,05 %, fiind o norma destul de înaltă pentru
utilajul inițial al fluxului. După acest calcul s-a studiat pe catergorii operațiile tehnologice,utilajul folosit și
caracteristica lui și s-au propus noi metode de prelucrare, noi utilaje mai performante,noi metode de prelucrare a
produsului pentru a îmbunătăți calitatea produsului dar și reducerea timpului de coasere a produsului.

Utilajul învechit s-a înlocuit cu utilaj performant cu funcții automatizate ca tăierea automată a aței, selectarea
poziției acului, efectuarea întăriturii automat, deoarece caracteristicile ca turație,putere mai mare nu reduc foarte
mult timpul de lucru. Cea mai mare parte a economiei timpului de asamblare se poate realiza din contul operațiilor
auxiliare.

S-ar putea să vă placă și