Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea din Bucuresti

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala


Master : Grupuri de risc si servicii sociale de suport

Renasterea
Centrul de gazduire in regim de urgenta destinat
victimelor violentei in familie
1. Denumirea organizatiei

Renasterea, un centru in regim de urgenta destinat victimelor violentei in


familie, pentru primirea femeilor victime ale violenței în familie cu program
24h din 24 h, permanența fiind asigurată de asistenți sociali. Serviciile sunt
acordate femeilor victime ale violentei in familie care se afla pe raza
Municipiului Bucuresti.

Specificul centrului este de a răspunde situațiilor urgente în care


preluarea victimei este primordială, din acest motiv perioada de găzduire
este de scurtă durată.

Capacitatea centrului este de 14 locuri (7 adulți și 7 copii) iar serviciile


oferite sunt: găzduire pe perioada determinată, hrană, produse de igienă,
consiliere și îndrumare socială, consultații medicale – medic de medicina
generală, consiliere psihologică.

Serviciile de consiliere juridică, pregătire dosar și asistare în instanță în


vederea obținerii ordinului de protecție, consiliere vocațională și suportarea
cheltuielilor legate de recalificare/reconversie profesionala (în funcție de
disponibilitățile financiare și de costurile cursurilor), consiliere psihologică
sunt asigurate de catre Centrul Renasterea.

Violență asupra femeii, a fost și este în continuare o problema socială, mai ales din cauza
numarului redus de specialiști și de servicii acordate victimelor. Acestea au dificultăţi ȋn a
recurge la ajutor din partea specialiștilor, avocați, asitenţi sociali sau la psihologi pentru
consiliere. Daca ȋn urma cu mai bine de 12 ani se afirma ca situația femeilor, victime ale
violenței domestice, nu s-a îmbunătățit din lipsa serviciilor de consiliere destinate prevenirii sau
rezolvării crizelor familiar. In prezent exista deschidere ȋn ceea ce priveste căutarea şi primirea
sprijinului din partea specialiştilor.
Femeile victime ale violenței domestice prezintă un risc ridicat de re-victimizare, aceste
femeii nu işi cunosc drepturile, mai ales dreptul la viață sau dreptul la demnitate care sunt de cele
mai multe ori încălcate, victimele fiind denigrate sau amenințate cu moartea.  Violență este
ridicată la rangul de normalitate ȋn unele comunităţi din mediul familiar, fenomen cu care se
confruntă femeile din mediul rural și din mediu urban, din toate categoriile sociale care decid să
mușamalizeze abuzurile cu care se confruntă în fiecare zi.

2. Scopul organizatiei

In acest context scopul Centrului in regim de urgenta destinat victimelor violentei


domestice – Renasterea este in primul rand combaterea violentei domestice si cresterea gradului
de protectie a femeilor victime ale violentei domestice, oferirea serviciilor medicale si
psihologice in cel mai scurt timp pentru depasirea situatiei de criza.

In al doilea rand la finalul sederii benefiarilor in centrul Renasterea , persoana asistata sa


fie capabila sa duca o viata independenta de agresor si sa dobândească noi abilități de a face față
unor situații cu potențial violent. Dezvoltare pe plan personal, ajutarea beneficiarilor de a-si
dezolta potentialul latent si resursele pentru a depasirea evenimentelor trumatice, cresterea stimei
de sine si constientizarea victimelor asupra dreptul acestora la siguranta, egalitate si la o viata
fara abuz.

3. Valorile promovate de organizatie

1.Respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată


dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social
şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic
sau economic;
2. Abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate
situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul
şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi
mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de
dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei
beneficiarului;
3.Parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi
private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi
membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate
resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru
persoanele vulnerabile;
4. Participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi
implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor
individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul
formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor
vulnerabile;
5. Nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni
de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică,
limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă
politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o
categorie defavorizată
6. Confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au
dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare
la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află
7. Respectarea integritatii si intimitatii beneficiarilor .

4. Categorii de beneficiari si numarul acestora

Centrul in regim de urgenta destinat victimelor violentei domestice- Renasterea, se


adreseaza persoanelor asupra carora se savarseste orice act sau orice forma de actiune voluntara
provocand acestora o vatamare si care afecteaza integritatea corporala sau psihologica sau
libertatile altui membru vatamand grav dezvoltarea personalitatii sale.

Beneficiarii direcți ai centrului sunt victimele violenței domestice pentru care se


intreprind servicii pentru a se asigura protectia lor, numarul maxim de beneficiari este 16 , femei
impreuna cu copii, insa nu se admite ca o victima sa nu beneficieze de servicii daca acesta a
solicitat ajutor.

5. Categorii de personal care lucreaza cu beneficiarii, rolul si responsabilitati

Rol
In acesta situatie de urgenta, asistentul social nu mai dispune de timpul necesar
colectarii datelor, acesta trebuie sa actionize imediat , trebuie sa se asigure ca persoana care
solicita sau pentru care s-a solicitat suport este in siguranta, sa se asigure ca un fost
indepartate cauzele si conditiile care au determinat pericolul in care s-a aflat sau abuzul la
care a fost supusa persoana, sa identifice comportamentulele si conditiile care determina
urgenta si modul in care acestea afecteaza viata persoanei cat si factorii si conditiile necesare
pentru asigurarea protectiei persoanei, sa identifice situatiile de risc si sa analizeze riscurile,
sa stabileasca posibilitatea pe care membrii familiei sau alti parteneri comunitari o au in
rezolvarea urgentei, sa identifice serviciile de care persoana are nevoie in spatial familiei
pentru a indeparta riscurile actuale, dar si sa identifice si sa mobilizeze serviciile de urgenta si
resursele comunitare ,sa evalueze disponibilitatea persoanei de a accepta suportul oferit si
abilitatea acesteia de a folosi serviciul oferit pentru a rezolva situatia de urgenta.

Consilierea socială este asigurată de un asistent social. După ce acesta îți va înțelege nevoile de
natură socială, veți gândi împreună soluții la problemele cu care te confrunți. De la caz la caz,
intervenția socială diferă și se adaptează nevoilor tale specifice.

Ea poate include următoarele tipuri de demersuri:

 reintegrare profesională (direcționare către cursuri profesionale, consiliere în vederea


angajării)
 reintegrare școlară (transfer școlar, identificare grădiniță/after-school pentru copii,
includere în cursuri de alfabetizare pentru adulți), reintegrare locativă (identificarea unei
noi locuințe)
 orientare către alte servicii sociale (cum ar fi: pentru copiii cu dizabilități)
 orientare către servicii medicale s.a.

Resposabilitati

Asistentul social are responsabilitatea de a răspunde liniilor telefonice


de urgență și de a prelua cazurile , a asigura  beneficiarilor cazare, hrană,
locuire și condițiile igienico-sanitare necesare, după caz. Totodată asistentul
social asigura , după  gravitatea cazului, supravegherea stării de sănătate,
servicii medicale de urgență, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor,
asigura pază și securitatea beneficiarilor.
Asistenții sociali oferă consiliere în conformitate cu fiecare caz în parte, deasemenea
urmăresc modalități concrete de punere în aplicare a măsurilor de protectie specială,
integrarea și evoluția beneficiarilor cu scopul îmbunătățirii calității îngrijirii
acordate dar și eliberarea gratuită a certificatelor medico-legale.

Fiind un centru în regim de urgență benefeciarele nu pot beneficia de


cazare pe o perioada mai lungă de 2-3 luni, așadar datoria asistenților sociali
este aceea de a comunica în permanentă cu DGASPC-urile , ONG-uri din
diferite județe pentru a găși instituții sociale la care pot fi transferate
beneficiarele.

Psihologul

Violența domestică este diferită de alte tipuri de violențe, pentru că se produce în „spatele
ușilor închise”, cu acordul tacit al tuturor. Familia este chiar contextul evoluției indivizilor pe
parcursul întregii vieți, de la naștere și până la moarte; viața devine pentru mulți, dintr-o șansă de
dezvoltare și împlinire a potențialităților, ”zonă” a consecințelor nefaste, consecințe care se pot
citi în starea de sănătate psihică (neîncredere în sine, depresie, anxietate mărită, frică de abandon,
frică de răniri și moarte, comparare cu viața fericită a altor copii ) și somatică (boli inexplicabile,
dezvoltare fizică mai lentă, enurezis, insomnii), dar și în realizările școlare (schimbări bruște în
performanțele școlare) sau sociale (agresivitate, fugă de acasă, sarcini la vârste mici, consum de
droguri și alcool) ale copilului.

Consilierea psihologică este acordată de un psiholog terapeut, având o experiență relevantă în


consilierea femeilor și copiilor victime ale violenței în familie. Ea este oferită sub mai multe
forme:

 consiliere individuală
 consiliere familială (mama-copil)
 consiliere de grup
 sesiuni de educație parentală

Consilier juridic

Consiliere juridică

Consilierea juridică este asigurată prin intermediul consilierului juridic al Asociației Solwodi și
al avocaților cu care aceasta colaborează.

Acest serviciu se oferă gratuit, la cerere, în situații asociate cu separarea de soțul agresor,
încredințarea copiilor, partajul bunurilor comune, obținerea unui ordin de protecție, urmărirea
penală a agresorilor familiali și alte situații conexe.

Consilierea juridică presupune informarea și orientarea victimei cu privire la:

 demersurile legale pe care le poate demara în vederea asigurării protecției sale și a


copiilor
 obținerea drepturilor legale ce i se cuvin
 procedura de deschidere a unei acțiuni în instanță
 întocmirea instrumentarului probatoriu necesar în instanța de judecată

În limitele resurselor financiare ale Asociației Solwodi, se asigură selectiv și reprezentarea


directă în instanța de judecată, prin intermediul contractării serviciilor unor avocați

Asistent medical

Asistentul social are un rol important în intervenţia cazurilor de violenţă în familie și


asigurarea faptului că victimele sunt tratate astfel încât să promoveze sănătatea și siguranţa
acestora. Primii specialiști cărora se adresează majoritatea victimelor sunt cei din sistemul
medical. Prin urmare, profesioniștii din domeniul medical au un rol major în identificarea și
referirea victimelor violenţei în familie.

Ei sunt cei care înregistrează semnele de violenţă în documentaţia medicală.


Profesioniștii din domeniul sănătăţii au posibilitatea în cadrul intervenţiilor să discute cu
victimele violenţei despre consecinţele violenţei, despre necesitatea de a recurge la serviciile care
i-ar asigura securitatea personală și securitatea membrilor familiei supusi riscului.
• să promoveze cunoaşterea şi înţelegerea fenomenului de violenţă în familie;

• să cunoască modul de manifestare al celor implicaţi, afectaţi, efectele pe plan somatic,


comportamental, psihologic, asupra victimelor;

• să acorde atenţie depistării cât mai timpurii a victimelor, să fie atenţi la semne de alarmă şi
simptome sugestive şi să le monitorizeze. În măsura posibilului, să introducă în anamneza de
rutină a consultaţiilor preventive întrebări legate de antecedentele de abuz;

• să acorde îngrijirile adecvate şi necesare, să înregistreze detaliat în documentele medicale


situaţiile de abuz, inclusiv amănuntele legate de autor;

• să asigure intimitatea şi confidenţialitatea informaţiilor şi documentelor medicale;

• să sprijine emoţional victimele (o atitudine lipsită de compasiune, de minimalizare a gravităţii


violenţei şi ignorare a riscurilor, ori de blamare a victimei, poate submina încrederea de sine şi
reprima demersul acesteia de a căuta soluţii pentru oprirea violenţei);

Contabilul este persoana care asigură o bună funcționare a organizației, supraveghează


atent orice tranzacție, atenționează în cazul unei posibile erori, întocmește formularele fiscale.

6. Tipul de servicii

Centrele de primire în regim de urgenţă, denumite în continuare adăposturi, sunt unităţi


de asistenţă socială, cu sau fără personalitate juridică, de tip rezidenţial, care asigură protecţie,
găzduire, îngrijire şi consiliere victimelor violenţei domestice.

(2) Adăposturile asigură gratuit, pe o perioadă determinată, asistenţă familială atât


victimei, cât şi minorilor aflaţi în îngrijirea acesteia, protecţie împotriva agresorului, asistenţă
medicală şi îngrijire, hrană, cazare, consiliere psihologică şi consiliere juridică, potrivit
instrucţiunilor de organizare şi funcţionare elaborate de autoritate.

(3) Primirea victimelor în adăpost se face numai în caz de urgenţă sau, după caz, cu
aprobarea conducerii centrului, atunci când izolarea victimei de agresor se impune ca măsură de
protecţie. Persoanelor care au comis actul de agresiune le este interzis accesul în incinta
adăpostului unde se găsesc victimele.

(4) Locaţia adăposturilor este secretă publicului larg.

(5) Izolarea de agresori a victimelor se face cu consimţământul acestora sau, după caz, al
reprezentantului legal.1

Serviciile oferite
Găzduire pe perioada deteterminata, hrană, produse de igienă, consiliere și îndrumare
socială, consultații medicale- medic de medicină generală, consiliere psihologică.
Serviciile de consiliere juridicala, pregătire dosar și asistare în istanta în vederea obținerii
ordinului de protecție, consilere vocațională , consiliere juridică cu privire la drepturile
victimelor violenței în familie, consiliere psihologică și psihoterapie pentru victimele violenței în
familie (femei, și copii) de orice natura.( violenta economica, fizica, psihologica, verbal,
sexuala, sociala)
Perioada acordarii difera in functie de complexitatea cazului,
Conditii de suspendare : in cazul in care benefiara dezvaluie locatia centrului agresorului,
beneficiara va fi redirectionata catre alta organizatia pentru combaterea violentei in familie care
sa ii poata asigura siguranta si servicii de asistenta sociala.
Deasemenea. in conditiile in care beneficiare ia decizia de a parasii centrul si a de
suspenda serviciile oferite.
Metode de promovare : Impartirea pliantelor si a brosurilor cu informatii relevante despre
centrul nostru care sa grabeasca procesul de promovare, informarea tuturor organizatiilor private
sau de stat despre existent centrului cat si toate sectiile de politie.

Nevoile beneficiarilor :

Siguranță – agresorul trebuie să nu mai aibă posibilitatea de a lua legătura cu victima

Locuire – victima are nevoie să locuiască separat de agresor, ceea ce poate să însemne să stea
într-un adăpost, sau la cineva rudă sau cunoscut, sau cu chirie

1
http://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/10/Legea-217-din-2003.pdf, accesat 13.01.2020
Sănătate – de cele mai multe ori sănătatea victimei este degradată ca urmare a abuzurilor de
aceea ea are nevoie de atenție și de intervenție medicală specializată

Informare – pentru a lua deciziile cele mai bune pentru sine și copii, dacă este cazul, victima
trebuie să aibă informații corecte, complete și să le primească la timp

Independență economică – victima are nevoie să se angajeze și să câștige suficient pentru a trăi
independent

Formare, inclusiv studii – uneori victima are nevoie să se califice, să se recalifice sau să-și
completeze studiile pentru a obține un serviciu mai bine plătit

Copii – multe dintre victime au copii și au nevoie de ajutor pentru întreținerea și educația
acestora pe tot parcursul perioadei în care ele însele se îngriijesc pentru a redeveni puternice

Clarificarea relației cu agresorul sub aspectul legii – victimele pot ajunge la concluzia că
singura soluție la violență este divorțul

S-ar putea să vă placă și