Sunteți pe pagina 1din 17

Ministerul Educației, Culturii Și Cercetării Al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Departamentul „Administrarea Afacerilor”

Plan
De învestire a unui leu

Efectuat de: Frunze Valentina

Grupa BA-161

Verificat de: Scutaru A.

Chișinău, 2018

Istoria leului moldovenesc


Moneda naţională a Republicii Moldova este leul moldovenesc. Denumirea a fost preluată de la
leul românesc, care, la rîndul său, provine de la leul rampant de pe reversul talerilor olandezi
(leeuwendaalder) care au circulat în principatele româneşti între anii 1650-1700. Chiar şi după
ieşirea din uz a talerilor, numele de leu a fost păstrat ca termen generic pentru bani, iar în 1867
leul a devenit unitatea monetară a Principatelor Unite (Moldova şi Ţara Românească). Primele
monede emise de Principatele Româneşti au fost din bronz de 1, 2, 5 şi 10 bani. Ele erau bătute
în Anglia. Primele însemne monetare de hîrtie au fost biletele ipotecare (1877) cu valorile
nominale de 5, 10, 20, 50, 100 şi 500 lei.
 Prima atestare documentară a banului, subdiviziune a leului, a apărut în 1413. Denumirea vine
de la numele monedelor voievodatelor Croaţiei şi Sloveniei - dinarii banales - care au circulat în
ţările româneşti începînd cu 1270.
 Pregătirile pentru introducerea valutei naţionale au început în anul 1992, cînd Parlamentul a
adoptat două documente cu privire la valută şi cu privire la asigurarea leului moldovenesc, ba
chiar a fost creat şi un comitet special pentru introducerea în circulaţie a valutei naţionale. Astfel,
la 29 noiembrie 1993, a fost pus în circulaţie leul moldovenesc, conform cursului de 1000
cupoane pentru 1 leu. Tot atunci un dolar valora 3,85 lei.
 În anii 1994-1995 au fost emise bancnotele de 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 şi 200 lei. Abia peste
patru ani au fost puse în circulaţie şi bancnotele de 500 de lei. Cele mai recente bancnote emise
sînt cele de 1000 lei (2003).
Artistul plastic Gheorghe Vrabie este autorul leului moldovenesc. El a muncit la designul valutei
naţionale în Imprimeria Băncii Naţionale Române de la Bucureşti, deoarece „condiţiile de la
Chişinău erau improprii”. Evident că acest lucru a devenit cunoscut mai tîrziu, deoarece
conceperea leului moldovenesc s-a făcut în mare taină. Vrabie spune că, primele au fost tipărite
bancnotele de 500 lei şi 1000 lei. Artistul susţine că bancnotele cu valoare nominală mare (500 şi
1000 lei) au fost depozitate în subsolurile Serviciului de Informaţii şi Securitate, asta pentru că
ele au fost puse în circulaţie mult mai tîrziu decît cele cu valoare nominală mică.
Nici familia lui Gheorghe Vrabie nu a ştiut unde este şi cu ce se ocupă pe durata creării
bancnotelor moldoveneşti. Gheorghe Vrabie îşi aminteşte că, atunci cînd s-a decis că el va fi
autorul monedei naţionale, a fost trimis la Bucureşti în acest scop, spunîndu-i-se ca nici măcar
soţia să nu ştie unde este el. „Am lucrat trei luni, la Bucureşti, cu santinela lîngă mine, fără să
ştie nimeni unde sunt, deoarece autorităţile aveau grijă să nu se scurgă informaţia."
 Autorităţile de pe atunci vroiau să imprime peisaje pe bancnotele moldoveneşti. ”Pe bancnote
am vrut să introduc şi Cetatea Albă, şi Hotin, dar nu mi s-a permis pentru că erau pe teritoriul
Ucrainei. Iniţial, autorităţile veneau cu propunerea să optăm pentru peisaje, să nu dăm
monumente de arhitectură, însă acest lucru se face în unele ţări, unde nu există arhitectură”, este
convins Gheorghe Vrabie.
 Iniţial au fost trei bancnote: de unu, de cinci şi de zece lei, de circulaţie scurtă, care au avut doar
un singur element de siguranţă. Bancnota de cinci lei era albastră, cea de un leu galbenă, iar cea
de zece – roşie, ansamblul tricolorului, evocînd astfel culorile drapelului.
 Bancnotele de 20, 50, 100, 200, 500 şi 1000 lei, care au fost elaborate ulterior şi care se află în
circulaţie pînă în prezent au zece semne de siguranţă.
 La începutul anilor 90, unele persoane de la conducere propuneau ca valuta naţională să se
numească ducat sau taler. Însă echipa implicată în confecţionarea bancnotelor a refuzat
categoric. În cele din urmă s-a insistat, totuşi, ca valuta naţională să se numească "leul
moldovenesc".
 Cele opt bancnote cu valoare nominală de la 1 la 1000 lei se tipăresc în Franţa. Monedele însă
sînt bătute la Chişinău, cu excepţia celor de 50 de bani care se fabrică în Cehia.
 Primul Guvernator al Băncii Naţionale, Leonid Talmaci, şi-a semnat numele de 19 ori pînă a
fost aleasă semnătura ce este aplicată pe leul moldovenesc.
 
Pentru investirea planului de 1 lei, sau procura material necesare pentru confecționarae rochiei:
Catifea : 1,50 m x 160 lei =240 lei
Dublură cu clei: 0,10 m x 60 lei = 6 lei
Ață de cusut: 5 bobine x 4,5 lei = 22,5 lei
Total: 268,5 lei

Pe parcus s-au preluat parametric dimensionali, s-a proiectat vestimentul, s-a realizat succesiune
de prelucrare a produsului, s-a prelucrart detaliile și s-a obținut produsul finit.
Pentru realizarea produslui s-a determinat un preț de 500 lei.

Produsul final:
Ministerul Educației, Culturii Și Cercetării Al Republicii Moldova
Universitatea de Stat din Moldova

Departamentul „Administrarea Afacerilor”

„Ideea de afcere și denumirea


companiei”

Efectuat de: Frunze Valentina

Grupa BA-161

Verificat de: Scutaru A.

Chișinău, 2018
Sectorul confecțiilor și a textilelor este unul vital pentru dezvoltarea economică și socială a
Republicii Moldova, generând exporturi, creând locuri de muncă pentru femei şi schimbând
percepţia calităţii produselor fabricate în Moldova peste hotare. 
În țara noastră, există circa 400 de întreprinderi de textile, încălţăminte şi accesorii, asigurând cu
locuri de muncă peste 23 mii de persoane din aproape toate regiunile țării, dintre care 90% sunt
femei. Industria confecțiilor este una dintre puținele industrii capabile să mențină o balanță
comercială pozitivă. În anul 2014, Industria Uşoară din Moldova a efectuat exporturi în sumă de
peste 430 mil. dolari SUA, ceea ce constituie peste 18% din valoarea totală a exporturilor ţării
noastre. Viziunea de dezvoltare a sectorului confecțiilor și a textilelor din Moldova a fost orientată
spre creşterea exporturilor şi revitalizarea pieţei interne, prin creşterea calităţii produselor şi a
productivităţii. Şi aceste obiective au fost atinse prin asistenţă în stabilirea strategiilor de marketing,
prin iniţiere în utilizarea tehnologiilor pentru proiectarea asistată de calculator şi prin parteneriatele
încheiate cu ocazia participării la târguri şi expoziţii comerciale. 
Astăzi, producătorii din Moldova elaborează și produc propriile linii de vestimentație, ceea ce
vorbeşte despre nivelul de maturitate al industriei. Totodată, brandurile autohtone s-au confruntat pe
piaţa locală cu competitivitatea brandurilor străine cunoscute, dar şi cu consumatorii sceptici în ce
priveşte calitatea hainelor, încălţămintei şi accesoriilor produse în Moldova. Astfel, în anul 2012,
CEED II a lansat o campanie pentru atragerea consumatorilor moldoveni, numită Din inimă
branduri de Moldova. Campania a fost desfășurată în colaborare cu Asociaţia Patronală din
Industria Uşoară și s-a dovedit a fi una de mare succes, reuşind să îmbunătăţească percepţia
produselor autohtone de către consumatori.
Unele companii au reuşit să se impună şi pe plan internaţional, printre care Georgette, Creme
Brulee, Arilux, Ju bijoux, Lia Fia, Oldcom și Premiera Dona. Acestea exportă cu marcă proprie în
România, Rusia, Ucraina şi Kazahstan, unde brandurile made in Moldova au oportunităţi de
izbândă. Pentru că industria de textile şi accesorii şi-a dovedit contribuţia semnificativă în generarea
de exporturi, prin creşterea vânzărilor pentru producătorii autohtoni şi prin susţinerea inovaţiei şi
lansarea unor produse autohtone de calitate, nu putem decât miza pentru creşterea contribuţiei
acestei industrii în economia naţională. Luând în considerare că pe piaţa internă, producătorii
autohtoni au câştigat teren şi se bucură de succes, o provocare actuală rămâne a fi
internaţionalizarea şi intrarea în competiţie cu reţele globale de confecțiilor și textile. Sortimentul de
produse pe care se va baza afacerea „Valens Style” sunt: rochii, jachete, pantaloni, fuste, bluze și
sarafane. De asemenea ea va oferi și servicii de reparație.
Segmentul de piață reprezintă o parte componentă a pieței globale, alcătuit din consumatori
omogeni dintr-un anumit punct de vedere, grupați în funcție de criteriile de clasificare: natura
nevoilor sau a dorințelor, obiectul și/sau dimensiunile achizițiilor, factorii care determină
achiziționarea anumitor produse, nivelul veniturilor, grupa de vârstă, gusturile, nivelul de  cultură și
civilizație, tradițiile specifice, etc.
În prima etapa a dezvoltării firmei piaţa de desfacere este prezentată de piaţa internă a Republicii
Moldova, care nu este stabilă şi se află în dezvoltare lentă. În etapa a două se planifică pătrunderea
pe piaţa Europei care este mai favorabilă, fiind destul de stabilă şi în permanentă dezvoltare.
Segmentul de piața pe care pune accentul afacerea „Valens style” sunt femei cu vîrsta cuprinsă între
18 și 50 de ani.
Concurența desemnează relațiile de competitie, de rivalitate dintre agenții economici în calitate de
producatori sau cumpărători, relații specifice economiei de piață. În condițiile concurenței crește
eficiența economică a producatorului (maximizarea profitului) și a consumatorului (maximizarea
satisfacției).
Firmele concurente pe piaţa de desfacere a Republicii Moldova, care produc piese vestimentare
menţionate mai sus, sunt următoarele: „Vasconi”, „Bevera Nord”, I.I „Colibani”, SA „Fantazia-
O”,SA „Dalia”, SRL „FASCHION GRUP”. Reputaţia acestor firme este destul de înaltă, ele sunt
cunoscute aproape în toate ţările Europei. De asemenea calitatea produselor acestor firme este
superioară. Consumătorul acestor firme este femeia în categoria de vîrsta de 20-40 de ani, originară
a clasei de elita.
Afacerea va fi amplasată în or. Chișinău, com. Grătiești, str. Drumul Alegii 15, ceea ce
argumentează existența a doi concurenți, doua ateliere, pe plan regional, care deja activeză de mai
mulți ani și deja au consumatori fideli.
Prin compararea produselor întreprinderii „Valens style” şi a produselor firmelor concurente nu s-
a depistat nici o diferenţa în calitatea prelucrării. Materialele de asemenea sunt de o calitate înaltă.
Gama de sortimente a întreprinderii este mai puţin bogată în comparaţie cu cea a firmelor
concurente, dar acest neajuns se explică prin faptul că „Valens style” se află la începutul drumului
său şi încă nu a reuşit să dezvolte o gama sortimentală destul de variată. Produsele şi serviciile:
produsele oferite de firma noastră sunt: rochii, bluze, fuste, jachete, pantaloni, veste, pelerine.
Consumatorii sunt atraşi de produsele firmei „Valens style” prin calitatea superioară a prelucrării
tehnologice şi a materiei prime, prin gama cromatică plăcută, prin fineţea colecţiilor, prin deservirea
oferită de consultanţi, pin oferte promoţionale.
Denumirea afacerii: SRL „Valens style”.
SRL „Valens style” are ca scop împlementarea noilor modele din pînză de tricot, satisfacerea
cerinţelor consumatorilor, obţinerea venitului, răspîndirea pe piaţa autohtonă şi internaţională.
Descrierea afacerii:
Firma se înregistrează la Camera Înregistrării de Stat. Afacerea va fi amplasată în or. Chișinău,
com. Grătiești, str. Drumul Alegii 15.
Forma organizatorico – juridică este societate cu răspundere limitată.
A fost alesă aceasta forma organizatorico - juridică, deoarece este o formă intermediară de
societate comercială între societăţile de persoane şi societăţile de capitaluri, caracterizată prin
răspunderea asociaţilor numai pînă la concurenţa capitalului social subscris. Este formă
intermediară, deoarece, în unele privinţe, se aseamănă cu societăţile de persoane, iar sub alte
aspecte – cu cele de capitaluri, prezentând însă şi particularităţi proprii care îi justifică autonomia.
Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea
societăţii sunt consideraţi fondatori. SRL se constituie prin contract de societate şi statut.
Constituirea societații cu răspundere limitată constă din:
 Actul de constituire este „legea societții” și își păstrează puterea obligatori pe tot parcursul
existenței societății. Datorită actului, societatea își individualizează statutul ei juridic. Actul de
constituire a SRL trebuie să cuprindă: datele din buletinul de identitate a fondatorului persoana
fizică sau juridică,denumirea, sediul, obiectul de activitate,mărimeacapitalului social, aporturile,
structura, atribuțiile, modul de constituire și funcționare, filialele și reprezentanții, particularitățile
de reorganizare și lichidare.
 Fondatorii, acestea pot fi personae fizice sau juridice, stat sau unități administrativ-teritoriale.
Numărul de asociați pot fi de la 1 până la 50 persoane.
 Denumirea societății poate fi deplină sau prescurtată, se fixează în actul de constituire și este
înscrisă în Registrul de stat. Denumirea trebuie să fie unică, astfel încât să nu creeze confuzie cu
denumirea altor personae juridice.
 Înregistrarea de stat oferă societății personalitate juridică și devine subiect de drept din momentul
înregistrării la Camera Înregistrării de Stat. La înregistrarea SRL, i se atribuie un număr de
identificare (IDNO), care atesta înrestrarea societății în Registrul de stat și luarea la evidență de
organul fiscal.
Printre avantajele oferite de SRL se enumeră:
1. Modalitatea relativă simplă de constituire (formalități pentru întemeiere sunt puține și cheltuieli
relative reduse);
2. Cadrul legal este bine definit, atît Legea nr.135/2007 cît și Codul civil stabilesc modul de
constituire, funcționare, reorganizare și de lichidare a societății cu răspundere limitată;
3. Răspunderea limitată a asociaților (nu răspund pentru obligațiile societății, suportînd riscul
pierderilor ce rezultă din activitatea societății în limita cotei lor în capitalul social).
Metodele stategice utilizate pentru înlăturarea concurenței sunt:
 practicarea unor prețuri mici, datorate unor costuri mici pentru a obține supremeția față de
concurenți;
 consolidarea poziției pe piață, dezvoltând și diversificând activitatea de producție și de desfacere
și influențând pe aceasta cale cererea;
 convingerea beneficiarilor potențiali asupra calității produsului, a utilității lui, a avantajelor pe
care le prezintă față de produsul concurenților;
 aducerea în exclusivitate pe piață un produs de excepție, care, prin calitatea sa să elimine orice
alt concurent;
 modernizarea produselor în cadrul liniei de produs (prin schimbări care afectează aspectul,
durabilitatea, funcționalitatea ambalajului etc.), prin schimbari în linia de fabricație a produsului
(prin înlaturarea produselor nevândabile, cu slabă aderență la public), prin extinderea liniei
funcționale a produsului (prin crearea unor noi posibilități de utilizare a acestuia de către
consumatorii săi actuali).
Domeniul de activitate a afacerii SRL „Valens style” este Industria Ușoară. Sa selectat aceste
dominiu deoarece calificare fondatorului aparține acestui domeniu, de asemenea aceasta reprezintă
o necesitatea cotidiană a societății.
Industria uşoară a Republicii Moldova a acumulat pe parcursul anilor o experienţă bogată.
Restructurarea treptată a întreprinderilor a asigurat îmbunătăţirea situaţiei economico-financiare a
ramurii, care actualmente cuprinde peste 330 de întreprinderi cu 26,0 mii de angajaţi, realizînd în
anul 2016 o producţie industrial de 120,3% față de anul 2015 și o pondere a valorii adăugată brute
de 4 %. Principalele produse ale industriei uşoare sînt ţesăturile, covoarele, articolele tricotate,
îmbrăcămintea şi încălţămintea, al căror volum de producţie este în permanentă creştere.
Numărul întreprinderilor mici şi mijlocii se măreşte în ramura de confecţii. Drept urmare a acestei
tendinţe, întreprinderile cu un număr de angajaţi mai mic de 49 (de regulă, întreprinderile mici şi
cele mijlocii) constituiau mai mult de jumătate (54%) din totalul întreprinderilor din Industria
Uşoară. Această tendinţă este condiţionată de multipli factori, cum ar fi diversificarea sortimentului
din lot şi necesitatea flexibilităţii înalte a producţiei, precum şi de riscuri investiţionale relativ
joase, cerinţe tehnologice medii, simplificarea procedurilor de înregistrare a întreprinderilor noi etc.
În ultimii ani, toate întreprinderile nou-create din industria uşoară oferă anual peste o mie de locuri
de muncă. Aceste întreprinderi sînt amplasate tot mai frecvent în afara municipiilor Chişinău şi
Bălţi (52% – în centre raionale şi 48% – în sate).  De menţionat că densitatea amplasării agenţilor
economici din ramură în sudul Moldovei este cea mai joasă: în această regiune este situată doar
fiecare a zecea întreprindere, pe cînd în nordul ţării – fiecare a cincea.
Totuşi, din toate ramurile sectorului industrial, industria uşoară a devenit cea mai mobilă în ceea ce
priveşte amplasarea geografică şi, drept rezultat, cea mai dezvoltată în teritoriul ţării.
Afacerea SRL „Valens style” are următoarele obiective:
- producerea articolelor vestimentare, corespunzătoare modei;
- obţinerea clienţilor fideli şi atragerea consumatorilor noi;
- dezvoltarea continuă a gamei sortimentale;
- realizarea planurilor manageriale de perspectivă;
- mărirea continuă a calităţii producţiei;
- obținerea unui profit;
- atragerea investitorilor noi.
Procesul de producţie este format din etape. Pentru fiecare etapa sunt angajaţi cei mai calificaţi
muncitori.
Etapele procesului de producţie:
1. Studierea pieței de desfacere și selectarea sortimentului de produse conform tendințelor;
2. Elaborarea modelelor şi aprobarea lor;
3. Elaborarea tiparului de bază şi de modelare;
4. Şpănuirea materialului;
5. Coirea detaliilor;
6. Prelucrarea tehnologică a produsului (asamblarea şi surfilarea);
7. Curăţarea de aţă;
8. TUT;
9. Controlul calităţii;
10. Ambalarea produsului.
Ministerul Educației, Culturii Și Cercetării Al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Departamentul „Administrarea Afacerilor”

Raport
privind cheltuielile și veniturile pe perioada
26.09.2018-05.10.2018

Efectuat de: Frunze Valentina

Grupa BA-161

Verificat de: Scutaru A.

Chișinău, 2018
Sold inițial
Data: 26.09.2018 ora 06.00

267 lei 50 bani


Valoarea Cantitatea Suma
100 lei 1 bancnotă; 100 lei
50 lei 1 bancnotă; 50 lei
20 lei 1 bancnotă; 20 lei
10 lei 7 bancnotă; 70 lei
5 lei 1 bancnotă; 5 lei
1 leu (hîrtie) 13 bancnotă; 13 lei
2 lei (monedă) 2 monedă; 4 lei
1 leu (monedă) 2 monedă; 2 lei
50 bănuți 6 monedă; 3 lei
10 bănuți 3 monedă; 30 bani
5 bănuți 4 monedă; 20 bani
Total - 267 lei 50 bani

Venituri
Perioada 26.09.2018-05.10.2018
Nr.ord Sursa De la cine Data/ora Suma , lei Explicație

1 Recipisă Frunze Aurica 27.09.2018 400 Recipisă


(părinte) Ora: 13.30
2 Recipisă Platon Maria 30.09.2018 100 Datorie
(colegă) Ora: 14.59
3 Recipisă Vișneacova 03.10.2018 10 Datorie
Natalia Ora: 11.36
Total: - - 510 -
Cheltuieli
Perioada 26.09.2018-05.10.2018
Nr.ord Sursa De la cine Nr. bon Data/ora Suma, lei
1 Produs alimentar „BATID-COM”SRL Bon N 0014 26.09.2018 5
Ora: 10.05
2 Transport public RTEC Chișinău 569343 D-25 26.09.2018 2
924633 A-29 26.09.2018 2
3 Produs alimentar Universitatea 0008 01 1 27.09.2018 7,77
Tehnică a Moldovei Ora: 09.46
4 Produs alimentar „888-BN” SRL Bon fiscal 27.09.2018 48,94
nr:0121 Ora: 12.00
5 Achitare cont „MSM STAR” SRL Document 27.09.2018 20
telefon fiscal nr. Ora:11.36
13501
6 Produs alimentar Universitatea 0001 01 1 28.09.2018 7.77
Tehnică a Moldovei Ora: 09.29
7 Transport public RTEC Chișinău 648213 A-30 28.09.2018 2
800906 A-30 28.09.2018 2
8 Produs alimentar - Nr.175358 29.09.2018 190
9 Produs alimentar ECOMAX AUTO Bon 0072 29.09.2018 11
SRL Ora: 14.07
10 Transpor public RTEC Chișinău 557797 D-30 29.09.2018 2
11 Produs alimentar Universitatea 0002 01 11 01.10.2018 7,77
Tehnică a Moldovei Ora: 11.10
12 Produs cofetărie USM Bon N0278 01.10.2018 7.50
Ora: 14.11
13 Produse cofetărie „SELINA-AC”SRL Bon fiscal 01.10.2018 15.00
9440 Ora: 17.32
14 Transport public RTEC Chișinău 563978 D-30 01.10.2018 2
15 Transport public RTEC Chișinău 983405 A-31 02.10.2018 2
16 Produs alimentar „TOP - Bon fiscal: 02.10.2018 27.48
EXITO”SRL 0007 Ora: 09.57
17 Transport public RTEC Chișinău 514467 D-33 02.10.2018 2
18 Produs alimentar „BATID-COM”SRL Bon N 0034 03.10.2018 22
Ora:11.23
19 Produs alimentar Universitatea 0010 01 1 04.10.2018 15.75
Tehnică a Moldovei Ora:09.59
20 Produs alimentar SRL „RIUL Bon fiscal: 04.10.2018 5
VECHI” 0103 Ora:12.01
21 Produse cofetărie „SELINA-AC”SRL Bon fiscal 04.10.2018 20.70
Ora: 15.06
22 Transport public RTEC Chișinău 505037 D-35 04.10.2018 2
615542 A-35 04.10.2018 2
23 Produs alimentar Universitatea 0023 01 1 05.10.2018 16.50
Tehnică a Moldovei Ora: 11.30
24 Produs alimentar Universitatea 0025 01 1 05.10.2018 5
Tehnică a Moldovei Ora: 11.39
25 Transport public RTEC Chișinău 613366 A-36 05.10.2018 2
Total - - - 455.18

Sold final
Data: 05.10.2018 ora: 21.00
Sold inițial Venituri Cheltuieli Sold final
267,50 510 455,18 322,32

Ministerul Educației, Culturii Și Cercetării Al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Departamentul „Administrarea Afacerilor”


Revizia

Efectuat de: Frunze Valentina

Grupa BA-161

Verificat de: Scutaru A.

Chișinău, 2018

Nr. Denumirea Cantitatea Unitata de Preț buc. Suma (lei)


ord măsură (lei)
1 Dulap 1 Buc. 11800 11800
2 Pat 1 Buc. 12500 12500
3 Masă 1 Buc. 1600 1600
4 Scaun 2 Buc. 700 1400
5 Laptop 1 Buc. 7600 7600
6 Ipad 1 Buc. 5000 5000
7 Samsung galaxy A6 1 Buc. 5400 5400
8 Modem portabil 1 Buc. 150 lei/lună 150 lei/ lună
„Orange”
9 Căști PHILIPS 1 Buc. 600 600
10 Printer EPSON 1 Buc. 4990 4990
11 Incărcător iphone 1 Buc. 500 500
12 Incărcător samsung 2 Buc. 399 789
13 Blană 1 Buc. 12800 12800
14 Scurtă din piele 1 Buc. 5600 5600
15 Palton de iarnă 1 Buc. 2700 2700
16 Palton de toamnă 1 Buc. 1800 1800
17 Scurtă de iarnă 1 Buc. 1200 1200
18 Scurtă „GUESS” 1 Buc. 4570 4570
19 Scurtă denim 1 Buc. 1000 1000
20 Cardigan 1 Buc. 1500 1500
21 Bluza clasică:
albă 3 Buc. 499 1497
22 rosie 1 Buc. 450 450
23 Rochie albastră 1 Buc. 1200 1200
24 Rochie roz 1 Buc. 850 850
25 Pantaloni clasici negri 2 Buc. 449 898
26 Blugi negri 1 Buc. 800 800
27 Blugi albaștri 1 Buc. 780 780
28 Pulover căramiziu 1 Buc. 399 399
29 Ppulover verde 1 Buc. 299 299
30 Pullover bej 2 Buc. 499 499
31 Pullover gri 1 Buc. 599 599
32 Maletă albe 3 Buc. 399 1197
33 Malete negre 2 Buc. 399 798
34 Maiouri colorate 5 Buc. 499 2495
35 Costum spotiv 1 Buc. 3200 3200
36 Produse de corsetărie 30 Buc. 300 9000
37 Lingerie de pat 2 Buc. 2000 4000
38 Ștergare 2 seturi 399 789
39 Ciorapi 10 Buc. 100 1000
40 Strampi 10 Buc. 150 1500
41 Cizme iarnă 1 Buc. 1800 1800
42 Cizme toamnă 1 Buc. 600 600
43 Oxforzi 1 Buc. 1000 1000
44 Pantofi 1 Buc. 650 650
45 Sandale 2 Buc. 450 900
46 Adidași 1 Buc. 1969 1969
47 Inele 2 Buc. 5000 10000
48 Cercei 1 Buc. 5540 5540
49 Ceas 1 Buc. 205 205
50 Fon de ten 2 Buc. 50 1000
51 Ruj yves rocher 1 Buc. 50 50
52 Crepă de corp yves 1 Buc. 101 101
rocher
53 Cremă de corp 1 Buc. 209 209
douglas
54 Produse de îngrijirea 1 Buc. 356 356
piele BIODERMA
55 Cremă de mine yves 2 Buc. 60 120
rocher
56 Parfum versace 1 Buc. 2465 2465
57 Parfum hugo boss 1 Buc. 916 916
58 Parfum burberry brit 1 Buc. 117 117
59 Rimel 2 Buc. 35 70
60 Pudra 1 Buc. 622 622
61 Pensule makeup 1 set 310 310
62 Beaty blender 4 Buc. 50 200
63 Caiete 15 buc 6 90
64 Foi 1 set 48 48
65 Geantă neagră 1 Buc. 740 740
66 Geantă neagră bugatti 1 Buc. 722 722
67 Geantă albă 1 Buc. 1047 1047
68 Geantă gri 1 Buc. 700 700
69 Geantă bej 1 Buc. 450 450
70 Geantă cafenie 1 Buc. 200 200
71 Rukzak din piele 1 Buc. 1480 1480
72 Rugzak puma 2 Buc. 1069 2138
73 Elastic de păr 2 Buc. 5 10
74 Ațe de cusut 30 Buc. 15 450
75 Mașină de cusut 1 Piesă 6290 6290
76 Foarfece de croit 1 piesă 150 150
Total: 159464