Sunteți pe pagina 1din 7

MANAGEMENTUL

PRODUCȚIEI

L ec t . un i v . d r . A l i n a A v ri g e a n u

avrigeanu.alina.florentina@profesor.rau.ro
Tematica

1.Concepte de bază privind sistemele de producţie


2.Elemente de proiectare a firmei de producție
3.Procesul de producție
4.Tipurile de producție
5.Sisteme de organizare structurală, în spațiu și timp a producției
6.Sisteme de organizare a unităţilor de producţie de bază
7.Sisteme de organizare a unităţilor de producţie auxiliare şi de servire
8.Strategii și politici manageriale de producție
9.Politici manageriale de înnoire și diversificare a nomenclatorului de produse
10.Politici manageriale privind capacitatea de producție
11. Fundamentarea costurilor de producție
12.Tendințe actuale în managementul producției
BIBLIOGRAFIE
 Bărbulescu C., Bâgu C. – Managementul producţiei întreprinderii, VOL. I-II, Ed.
Tribuna Economică, 2002
 Bărbulescu C., Bâgu C., Ciocîrlan D. - Managementul producţiei industriale.
Culegere dezbateri, aplicaţii, studii de caz, teste grilă, Ed. Sylvi, 2000
 Badea, F.- Managementul producţiei, Ed. ASE, 2010
 Reid, D.R., Sanders, N.D.- Operations Management - An Integrated Approach, Sixth
edition, John Wiley & Sons, 2016
 Slack, N., Chambers, S., Johnston, R.- Operations Management, Eighth Edition,
Pearson Education, 2016
 Association for Operations Management - APICS Dictionary. The standard for
excellence in the operations management profession, Fifteenth Edition, APICS, Chicago,
2016
 The Association for Operations Management, Operations Management Body of
Knowledge Framework, Third Edition, APICS, Chicago, 2011
Proiect

 lucrare individuală /de grup (2 studenți) pe tematica


managementului producției (vezi lista teme
orientative)

 dimensiunea lucrării: maxim 12 pagini


Structura proiectului

1. O parte introductivă (importanța și necesitatea


abordării temei);
2. O parte de analiză teoretică – în care se prezintă
aspectele teoretice ale temei, respectiv cele mai
relevante teorii în domeniu – 50 %
Structura proiectului (cont.)

3. O parte de analiză aplicată – studiu de caz,


analize primare și secundare de date, comparații
calitative și/sau cantitative, argumentări logice și
fundamentate- 40 %.

Prezentarea proiectului va fi elaborată în


PowerPoint. Prezentarea va avea o pondere de
10% din totalul notei acordate proiectului

Proiectul și prezentarea acestuia vor fi transmise


prin email până la data de 04.05.2020
Calculul notei finale

 Curs 80%
 20% participare activă la curs

 50% test curs - test grilă 18 întrebări cu o pondere de 0,5 pct.


(1 pct. din oficiu)
 10% participare la Sesiunea de Comunicări Științifice/proiect
– Analiza diagnostic în domeniul producției. Studiu de caz
 Seminar 20%
 20% participare activă la seminar