Sunteți pe pagina 1din 8

Curs 3

ELEMENTE DE
PROIECTARE A FIRMEI DE
PRODUCȚIE
(CONTINUARE)
Stabilirea schemei generale de amplasare pe baza
procesului – situații speciale

A. depozite

 produsele sunt depozitate în unități structurale pe grupe


omogene/funcțiuni
 trasee de deplasare a produselor: între unitățile
structurale în care sunt depozitate produsele și zona de
încărcare/descărcare (doc)
Stabilirea schemei generale de amplasare pe baza
procesului – situații speciale

 Dacă unitățile structurale necesită arii de


depozitare egale, se va urmări amplasarea
unităților structurale în proximitatea docului astfel
încât să se minimizeze circulația (numărul de
deplasări)
 Dacă unitățile structurale necesită arii de
depozitare inegale se va lua în considerare
raportul dintre numărul de deplasări și suprafața de
depozitare
 Exemplu rezolvat în clasă
Stabilirea schemei generale de amplasare pe baza
procesului – situații speciale

B. birouri
 se urmărește eficientizarea interacțiunii și
comunicării
 performanțele profesionale depind de ambient –
trebuie asigurat un raport optim între:
 proximitate (ex.: organizarea tip spații deschise asigură
vizibilitate și interacțiune facilă)
 intimitate (ex.: peisagistica de birou poate asigura spațiu
privat și flexibilitate)
STABILIREA SCHEMEI
GENERALE DE
AMPLASARE POTRIVIT
PRINCIPIULUI
OBIECTULUI DE
FABRICAȚIE /PE BAZA
PRODUSULUI
Stabilirea schemei generale de amplasare implică
stabilirea secvenței de sarcini de producție ce
trebuie executate pe fiecare loc de muncă, astfel:
 stabilirea ordinii logice a sarcinilor de producție ce trebuie
realizate și a timpului necesar pentru a realiza fiecare
sarcină
 luarea în considerare a vitezei procesului de producție
(timpul disponibil al fiecărui loc de muncă pentru realizarea
sarcinii de producție)
Echilibrarea liniilor de producție = procesul de
repartizare a sarcinilor de producție pe locuri de
muncă în scopul realizării unui anumit volum de
producție
Stabilirea schemei generale de amplasare pe
baza produsului – etape:

1. Identificarea sarcinilor de muncă și a relațiilor de


precedență
2. Determinarea ritmului de producție
3. Determinarea tactului
4. Determinarea numărului de locuri de muncă
5. Repartizarea sarcinilor de producție pe locurile de
muncă
6. Determinarea eficienței soluției propuse
Exemplu rezolvat în clasă – linie producție pizza
Aplicație propusă – studiu individual