Sunteți pe pagina 1din 16

Curs 7

CAPACITATEA DE
PRODUCŢIE
(CONTINUARE)
FUNDAMENTAREA
CAPACITĂŢII DE
PRODUCŢIE ÎN FUNCŢIE
DE MĂRIMEA
SUPRAFEŢELOR DE
PRODUCŢIE
Cp = Sx I x Td, unde:
S - mărimea suprafeţei de producţie;
I - norma de utilizare intensivă a suprafeţei;
Td - timpul maxim disponibil de lucru al unităţii de
producţie.
Norma de utilizare intensivă (I) se calculează pe baza
realizărilor perioadei de vârf:
Pv
I=
Cs  H  S
unde:
Pv - reprezintă producţia perioadei de vârf;
Cs - reprezintă coeficientul de schimburi din perioada de vârf;
H - numărul de ore lucrătoare dintr-un schimb în perioada de vârf;
S - suprafaţa verigii de producţie.

Coeficientul de schimburi se determină după relaţia:

Numărul total de muncitori


Num ărul de muncitori din schimbul de bază
Se consideră schimb de bază schimbul cu cel mai mare număr de
muncitori.
FUNDAMENTAREA
GRADULUI DE
UTILIZARE A
CAPACITĂŢII DE
PRODUCŢIE
Gu = P
x100
Cpma
unde:
Gu - gradul de utilizare a capacităţii de producţie;
P - producţia care urmează a fi executată într-o
perioadă considerată;
Cpma - capacitatea de producţie medie anuală pentru
aceeaşi perioadă de timp.
Capacitatea de producţie medie anuală este un
indicator care ţine seama de numărul utilajelor
intrate sau ieşite din funcţiune, precum şi de
utilajele modernizate în cursul perioadei
considerate
unde:
Cpe - capacitatea de producţie existentă la începutul
perioadei considerate;
Cpi - capacitatea de producţie intrată în funcţiune în aceeaşi
perioadă;
Ti - numărul lunilor de funcţionare în aceeaşi perioadă, a
capacităţilor intrate în funcţiune;
Cpm - capacitate de producţie modernizată în cursul
perioadei;
Tm - numărul lunilor de funcţionare a capacităţilor
modernizate;
Cps - capacităţile de producţie scoase din funcţiune în cursul
perioadei;
Ts - numărul lunilor de nefuncţionare a capacităţilor scoase
din funcţiune.
Alti indicatori:

Împreună cu indicatorul „capacitate medie anuală"


se vor determina şi indicatorii „producţia posibilă",
„producţia care urmează a fi executată" şi „deficitul
de capacitate"
 Producţia posibilă reprezintă volumul maxim de
producţie ce poate fi realizat de veriga/subunitatea
de producţie cu capacitatea cea mai mică.
 Deficitul de capacitate reprezintă diferenţa de
capacitate dintre capacitatea de producţie a verigii
conducătoare şi capacitatea de producţie a unei
verigi de producţie cu capacitate de producţie mai
mică decât a verigii conducătoare.
Pp = Cp-D

Pp - producţia posibilă;
Cp - capacitatea de producţie, dată de mărimea
capacităţii de producţie a verigii conducătoare;
D - deficitul de capacitate al locului îngust.
Producţia care urmează a fi executată „P", conform
comenzilor primite de la clienţi, poate fi mai mică
sau cel mult egală cu producţia posibilă.
Corelaţia dintre capacitatea de producţie, producţia
posibilă şi producţia ce urmează a fi executată poate
fi dată de relaţia:

unde:
Pp - producţia ce urmează a fi executată;
Cp şi Pp - au aceeaşi semnificaţie ca în relaţia
precedentă.
Aplicatii rezolvate in clasa
Aplicatii propuse

1. Se consideră un agregat la care greutatea materiilor prime


cu care se poate încărca o dată este de 200 de tone și care are
un coeficient al producției utilizabile obținute din materii
prime de 0,6 din greutatea materiei prime. Agregatul lucrează
continuu, timpul pentru reparații planificate este de 30 zile
anual iar durata ciclului de prelucrare a unui lot de materii
prime este de 4 ore. Capacitatea de producție a agregatului
este de:
a) 192690 tone
b) 241200 tone
c) 268500 tone
d) niciuna din variantele prezentate
2. O secție de producție dispune de 3 furnale. Primul
are o caracteristică dimensională de 1000 mc, al doilea
de 1200 mc iar al treilea de 1500 mc. Timpul mediu
pentru reparații este de 60 de zile, iar norma tehnică
de utilizare intensivă este de 1,4 tone fontă/mc/zi.
Capacitatea de producție a secției este de:
a) 1256872 tone fontă
b) 1579900 tone fontă
c) 1631700 tone fontă
d) niciuna din variantele prezentate