Sunteți pe pagina 1din 2

Exemplu rezolvat– linie producție pizza

Pizzeria Vick dispune de o linie de producție pizza ambalată pe care se vor realiza trei tipuri de pizza: cu ardei
iute, cu șuncă și cu ciuperci. Se umărește echilibrarea liniei, astfel încât să se realizeze 60 produse/oră.

1. Identificarea sarcinilor de muncă și a relațiilor de precedență

Sarcinile de producție, timpul necesar pentru realizarea fiecărei sarcini și relațiile de precedență sunt prezentate
în tabelul de mai jos:

Sarcina de muncă Descriere Precedată de Timp necesar (secunde)


A Întinderea aluatului - 50
B Așezarea pe suportul de A 5
carton
C Împrăștiere sos B 25
D Presărare brânză C 15
E Adăugare ardei iute D 12
F Adăugare șuncă D 10
G Adăugare ciuperci D 15
H Împachetare pizza E, F, G 18
I Ambalare în cutie H 15
Timp necesar 165

Diagrama de precedență (cercurile = sarcini, săgețile = relațiile dintre ele)

2. Determinarea ritmului de producție


Ritmul de producție = volumul producției realizate într-o perioadă de timp
Producția maximă = 3600 s/165s = 21,8 pizza/oră (dacă ar fi realizată pe un singur loc de muncă) deci pt a
realiza producția planificată/dorită de 60 buc/oră sarcinile de muncă trebuie împărțite pe mai mulți executanți
care să lucreze simultan

3. Determinarea tactului
Tactul = timpul maxim de care dispune fiecare loc de muncă pentru realizarea sarcinii de muncă atribuite
= timpul la care un produs iese sub formă finită de pe linie
T = Td/Q = 3600 s/60 buc = 60 s/buc deci fiecare loc de muncă dispune de 60 s pt a realiza sarcina atribuită și
la 60 s un produs iese sub formă finită de pe linie.

OBS: Relația dintre tactul minim și producția maximă


Tactul minim corespunde sarcinii de producție cu cea mai lungă durată (A= 50 s) numită și loc îngust
Producția maximă = td/Tminim = 3600 s/50s = 72 buc oră
Deci producția care poate fi realizată pe linie este cuprinsă între 21,8 buc și 72 buc

4. Determinarea numărului de locuri de muncă


Nlm = Suma t/T = 165 s/60 = 2,75 sau 3 locuri de muncă
OBS. INTOTDEAUNA ROTUNJIM IN PLUS!!

5. Repartizarea sarcinilor de producție pe locurile de muncă


Reguli
- Se iau în considerare relațiile de precedență dintre sarcini
- La selecția dintr-un grup de sarcini se va opta pentru sarcina cu cea mai lungă durată
- Dacă suma duratelor sarcinilor de muncă este egală cu tactul sau suma duratelor sarcinilor
de muncă este mai mică sau egală cu tactul însă în timpul rămas nu mai putem repartiza
nicio sarcină de muncă, locul de muncă respectiv se consideră încărcat

Loc de muncă Sarcini eligibile Sarcini selectate Timp de execuție Timp rămas
1 A A 50 10
B B 5 5
2 C C 25 35
D D 15 20
E, F,G G 15 5
3 E, F E 12 48
F F 10 38
H H 18 20
I I 15 5

6. Determinarea eficienței
Eficiența = suma t/(Nlm xT) [%] = 165 s/3x60 s = 91,66%