Sunteți pe pagina 1din 9

Tabelul 1

Valorile absolute ale caracteristicilor dimensionale si simbolizarea


acestora pentru corpul tip, marimea de baza 164-96-104,
II grupa de conformatie

dimensionale,cm
caracteristicilor
conventionala a

dimensionale
caracteristicii
caracteristicii
dimensionale

Simbolizarea
dupa OST
Numarul

Valoarea
Denumirea caracteristicilor dimensionale

7 Il.t. Inaltimea liniei taliei 103.2


9 Ip.t. Inaltimea punctului rotulian 45.4
12 Ipl.sf. Inaltimea pliului subfesier 73.6
13 Sg Permintrul gitului 37.2
14 SbI Primul semiperimetru al bustului 91.8
15 SbII Al doilea semiperimetru al bustului 100.8
18 St Perimetrul taliei 76
19 Sf Perimetrul fesier incluzind proeminenta abdominala 104
29 Pam Perimetrul articulatiei minei 16.5
32 Lu-br Lungimea umarului si a bratului 45.3
33 Lu-br-abr Lungimea umarului, bratului si antebratului 68.9
35 Ic Inaltimea bustului 35.5
36 Ltf Lungimea taliei in fata 52.9
38 Aa.u Arcul articulatiei umarului 31.6
39 ARS Adincimea rascroielii la spate 17.9
40 Lst Lungimea spatelui la talie
44 Av.tr Arcul vertical al trunchiului 87.3
45 lb Latimea bustului 34.6
46 Dpm Distanta dintre punctele mamelonare 10.2
47 ls Latimea spatelui 36.6
57 da-p br. diametrul anteroposterior al bratului 11
Tabelul 2

Simbolizarea conventionala si valorile adaosurilor


utilizate la elaborarea constructiei de baza

Simbolizarea
Nr.crt Denumirea adaosului Valoarea,cm
conventionala
1 2 3 4
1 Pentru lungimea spatelui 11-91 1.89
Pentru distanta de la punctul
2 11-21 1.03
cervical pina la linia omoplatilor
Pentru distanta de la punctul
3 cervical pina la liniiile perimetrilor bustului 11-31 1.09
T14 si T15
Pentru distanta de la punctul
4 11-41 1.32
cervical pina la linia taliei
Pentru distanta de la linia
5 41-51 0.19
taliei pina la linia soldurilor
6 Pentru latimea spatelui 31-33 1.35
7 Pentru latimea rascroielii minecii 33-35 2.9
8 Pentru latimea elementului fata 35-37 0.85
Pentru latimea produsului la
9 31-37 5.1
nivelul liniei bustului
Pentru distanta de la linia
10 31-47 0.22
bustului pina la linia taliei in fata
Pentru distanta de la linia
11 47-57 0.19
taliei pina la linia sodurilor in fata
Pentru distanta de la linia
12 47-97 2.1
taliei pina la linia terminatiei in fata
Pentru distanat de la punctul
13 axilar posterior pina la extremitatea 33-13 0.91
superioara a rascroielii minecii la spate
Pentru distanta de la punctul axilar
14 anterior pina la extremitatea superioara 35-15 0.89
a rascroielii minecii la fata
15 Pentru adincirea rascroielii minecii la spate 33-331 3.5
16 Pentru adincirea rascroielii minecii la fata 35-351 3.5
17 Pentru rascroiala gitului la spate 11-12 0.2
18 Pentru inaltimea rascroielii gitului la spate 12-121 0.35
Pentru distanat de la linia de
19 simetrie a spatelui pina la pozitia bazei 31-32 0.7
gitului lateral la nivelul liniei bustului
Pentru distanta de la linia de
20 simetrie a fetei pina la pozitia centrului 47-46 0.4
bustului la nivelul liniei taliei
Pentru distanta de la linia taliei
21 46-36 0.15
pina la centrul bustului
22 Pentru raza auxiliara R36-372 0.4
23 Pentru latimea rascroielii gintului la fata 371'-361 0.3
Pentru distanta de la centrul bustului pina
24 la extremitatea superioara a rascroielii R36-16 0.95
gitului la fata
25 Pentru adincimea rascroielii gitului la fata 16-161 0.4
26 Pentru latimea produsului la nivelul liniei taliei 411-470 7
27 Pentru latimea produsului la 511-570 5.5
nivelul liniei soldurilor
28 Pentru latimea minecii la nivelul 351-333 (lCM) 2.95
azei capului de mineca
29 Pentru lungimea minecii 13-333-93 3.7
30 Pentru lungimea minecii pina la cot 13-333-43 2.06
31 Pentru latimea minecii la terminatie 95-931 4.78
32 a8 1.2
33 a17 0.5
34 a18 0.5
35 a19 0.5
36 a21 0.5
37 a39 0.6
Tabelul 3
Calculul necesar pentru constructia tiparului de baza
a elementelor spate si fata a produsului rochie
de silueta semiajustata cu mineci clasice aplicate
(in baza metodei MUPI CAER)

Notarea
Numar
segmentului Relatia de calcul Valoarea,cm
sist.
constructiv

1 2 3 4
Spatele si fata tiparului de baza
Constructia retelei de baza a produsului
1 11-91 T40+(T7-T9)+A

2 11-21 0.3*T40+A

3 11-31 T39+A

4 11-41 T40+A

5 41-51 0.65*(T7-T12)+A
6 31-33 0.5*T47+A
7 33-35 T57+A
8 35-37 0.5*(T45+T15-a8)
9 31-37 /31-33/+/33-35/+/35-37
10 31-47 T40-T39+A
11 47-57 0.65*(T7-T12)+A
12 47-97 T7-T9+A
Constructia liniei rascroielii minecii
13 33-13 0.49*T38+A
14 35-15 0.43*T38+A
15 33-331 A
16 35-351 A

17 331-341

0.62*/33-35/+a17
18 351-341'

0.38*/33-35/-a18
19 331-332 0.62*/33-35/+a19
20 R332-342 0.62*/33-35/+a19
20.1 R341-342 0.62*/33-35/+a19
20.2 341^332 K

21 351-352
0.38*/33-35/-a21
22 R352-343 0.38*/33-35/-a21
22.1 R341'-343 0.38*/33-35/-a21
22.2 341'^352 K
Constructia liniei de simetrie a spatelui
24 41-411 041=0.75CM
25 51-511 051=0.75CM
26 91-911 091=0.75CM
Constructia rascroielei gitului si a liniei umarului pe tiparul spatelui
27 11-12 0.18*T13+A
28 11-112 0.25*/11-12/
29 12-121 0.07*T13+A
30 13-14 3.5-0.08*T47
Proiectarea pensei pentru proeminenta omoplatilor
31 121-122 0.4*/121-14/
32 31-32 0.17*T47+A
33 122-22 (0.4…0.5)*/122-32/

β34-1,7°tgp-0,9°AC31-33,
34 <122-22-122' β34=13,5°
tgp=0,5cm
AC31-33=1,5cm
<122-22-122'=11,3°
35 R122-14' 122'-14
36 R22-141 22-14'
36.1 R121-141 121-14
37 R22-123 22-123'
Definitivarea liniei rascroielii gitului la spate
38 121-113 K
38.1 11-113 K
39 R121-114 /121-113/-a39
39.1 R121-114 /121-113/-a39
40 121^112 K
Definitivarea sectorului superior al rascroielii minecii la spate
41 14'-342' K
41.1 332-342' K
42 R14'-342" 14'-342'
42.1 R332-342" 14'-342'
43 332^14' K
Constructia pensei pentru proeminenta bustului
44 47-46 0,5*T46+A
45 46-36 T36-T35+A
46 36-371 47-46
47 R36-372 T35-T34+A
48 R36-372' 36-372
48.1 372-372' 0,5*(T15-1,2-T14)
48.2 R36-371' 36-371
Constructia rascroielii gitulu si a liniei umarului pe tiparul fetei
49 371'-361 0,18*T13+A
50 R36-16 T44-(T40+0,07*T13)
-(T36-T35)+A
51 R16-14" 121-14
(de pe tiparul spatelui)
52 16-161 0,205*T13+A
Definitivarea liniei rascroielii gitului la fata
53 16-171 K
53.1 17-171 K
54 R16-172 16-171
54.1 R17-172 16-171
55 17^16 K
56 14"-343' K
56.1 352-343' K
57 R14"-343" 14"-343'
57.1 R352-343" 14"-343'
58 352^14" K
Latimea produsului la nivelul liniilor taliei si soldurilor
59 411-470 0,5*T18+A
60 511-570 0,5*T19+A
Constructia initiala de model (CMI). Elementele spate si fata
/31-37/-(/41-411/
60.1 470-47(dT)
+/411-470/)
60.2 42-421 0,18*dT
60.3 42-421' 0,18*dT
60.4 42-321 in functie de model
60.5 42-521 0,7*/41-51/
60.6 441-442 T25-T26-0,8
60.7 442-443 0,12*dT
60.8 442-443' 0,12*dT
60.9 46-461 0,2*dT
60.10 46-461' 0,2*dT
(/51-511/+/511-570/)
60.11 570-57 (dȘ)
-/31-37/
60.12 541-542 0,5*dȘ
60.13 541-542' 0,5*dȘ
60.14 911-912 9 cm (dupa model)
60.15 941-942 9 cm (dupa model)
60.16 97-971 9 cm (dupa model)
60.17 942-943 4 cm (dupa model)
60.18 942-943' 4 cm (dupa model)
60.19 96-961 2 cm (dupa model)
60.20 96-961' 2 cm (dupa model)
60.21 16-162 4,5 cm (dupa model)
Parametrii de calcul ai rascroielii si capului de mineca
0,93*T38+(A33-13+A35-15)+
0,57*(T57+A33-35)+2*/33-
331/
61 LRM A33-13=0,91
A35-15=0,89
A33-35=2,9
N*LRM
61.1 AP N=0,08
61.2 LCM (1+N)*LRM
Constructia TB a minecii
Proiectarea sectorului inferior al capulu de mineca
62 331-351 (lRM) 33-35
63 331-341 0,62*/33-35/+a17
64 351-341' 0,38*/33-35/-a18
65 331-332 0,62*/33-35/+a19
66 R332-342 0,62*/33-35/+a19
66.1 R341-342 0,62*/33-35/+a19
66.2 341^332 K
67 351-352 0,38*/33-35/-a21
68 R352-343 0,38*/33-35/-a21
68.1 R341'-343 0,38*/33-35/-a21
68.2 341'-352 K
Constructia liniei capului de mineca
69 351-333(lCM) T57+4,5+A
0,885*LCM*
√(0.25-(lCM/LCM)^2 )
70 333-13(ICM)

71 13-14 0,45*/351-333/
72 13-141 0,73*/351-333/
73 15-141' 15-141
74 141'-353 0,5*/141'-343/
75 R353-354 353-343
76 141-142 141-15
77 14-143 0,5*/14-141/
78 13-131 0,3*/333-13/
79 131-344 0,5*/131-342/
80 R344-345 344-342
81 13-133 13-133'
82 133-134 0,5*/133-131/
83 133-144 0,5*/133-14/
Constructia partii inferioare a minecii
84 β87=2°
85 13-333-93 T33-/121-14/+A
86 13-333-43 T32-/121-14/+A
87 95-931 0,5*T29+A
88 95-94 0,5*/95-931/
89 45-451 K