Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației, Culturii Și Cercetării Al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică din Moldova

Facultatea Textle și Poligrafie

Departamentul „Tehnologia confecțiilor din țesătură și tricoturi”

Dare de seamă
la Practica de Inițiere

Efectuat de studenta grupei TDCT-171 Frunze Valentina

Verificat de: l.s. Ursu Elena

Chișinău, 2018