Sunteți pe pagina 1din 8

1.1.Analiza tendințelor modei actuale și a direcțiilor de dezvoltare ale acesteia.

Echipamentul Individual de Protec ţie (EIP) include orice tip de echipament ce se intenţionează
a fi utilizat de lucrători cu scopul protej ării acestora împotriva unui pericol asupra securităţii şi să-
nătăţii în muncă.Echipamentul Individual de Protec ţie trebuie să fie utilizat numai după ce s-au
luat toate celelalte măsuri de prevenire a potenţialelor pericole rămase. EIP trebuie în principiu să
fie folosit doar de o singură persoană. Excepţie: Dacă se garantează că nu vor exista pericole de să
nătate sau probleme de igienă. [18]
Dacă se utilizează mai multe articole de EIP în acela şi timp, acestea trebuie coordonate între
ele.Scopul echipamentului individual de protecție (EIP) este de a reduce expunerea angajaților la
diverse pericole, care pot fi fizice, electrice, termice, chimice, biologice si pulberi în suspensie în
aer, riscuri care nu pot fi controlate sau reduse la niveluri acceptabile. Limitarea pe care o prezintă
echipamentul individual de protecție este dată de faptul că nu elimină pericolul de la sursă și poate
expune angajații la pericole dacă acesta nu își îndeplinește rolul pentru care a fost creat.
Orice element al EIP impune o bariera între purtătorul / utilizatorul și mediul de lucru. Acest lucru
poate creea presiuni suplimentare asupra purtătorului, poate afecta capacitatea lor de a efectua
activitatea respectivă și poate creea niveluri semnificative de disconfort. Oricare dintre acestea
poate descuraja persoanele care poarta EIP de la utilizarea lor corectă și, prin urmare, cresterea
riscurilor de rănire, îmbolnăvire sau, în cazuri extreme, moartea persoanelor expuse pericolelor de
la locul de muncă. Un design ergonomic poate ajuta la minimizarea acestor bariere și, prin urmare,
poate contribui la asigurarea unor condiții de muncă sigure și sănătoase prin utilizarea corectă a
EIP.
Istoria echipamentului individual de protecție datează încă din cele mai vechi timpuri, când
soldații purtau caschete de protecție, măști pentru față și armura pentru corp, în scopul de a se
proteja în lupte. O mare parte a acestor echipamente de protecție utilizate de către soldați erau
extrem de grele, astfel încât, dacă un soldat cădea de pe cal, el avea nevoie de ajutor pentru a se
ridica. Cu toate acestea, un astfel de echipament individual de protecție confecționat din fier a
ajutat multe armate să scape de vrăjmașii lor.
În domeniile non-militare, oamenii au folosit echipament individual de protecție cel puțin încă
din Evul Mediu, când fierarii purtau manuși de protecție și șorțuri sau scuturi pentru a se proteja
de riscul arsurilor provenite de la metalul topit. Elemente de protejare a capului, cum ar fi pălăriile

UTM.723.1.930.ME
Mod Coala № Document Semnat Data
Efectuat Frunze V. 1.Argumentarea alegerii Litera Coala Coli
Verificat Cîrja J. sortimentului de produs conform
S

tendințelor modei
Consult Buștiuc A. UTM, TDCT-171
Aprobat Irovan M.
Coal

UTM.723.1.930.ME
Mod Coala № Document Semnatura Data

dure, erau folosite pentru protecție de unii muncitori, mineri și muncitori în construcții. În multe
cazuri, utilizarea acestor echipamente individuale a fost considerată opțională și nu existau
reglementări obligatorii pentru protecția lucrătorilor, până la apariția reglementărilor legislative în
domeniul siguranței ocupaționale și securitate în muncă. [19]
În funcție de zona protejată:
Pentru protecția capului:
 Casca care poate fi cu vizor, pe șantiere de construcții și în unele fabrici;
 Pentru protecția ochilor: ochelari de sudură sau mască împotriva radiațiilor ori
fragmentelor care pot produce leziuni traumatice
 Pentru protecția piciorului:se poartă încălțăminte de protecție pe șantierele de construcții și
în unele ramuri industrie, genunchiere,;
 Pentru protecție corpului: îmbrăcăminte profesională generică și specifică (șalopetă,
pantaloni lungi, mănuși, bocanci, șepci, ...) în funcție de temperatură (cald, rece) și de
vreme, securitatea la incendiu, activitate (sudură, substanțele chimice implicate,
îmbrăcăminte de mare vizibilitate);
 Măști respiratorii: măști de protecție, filtre;
 Protecție auditiva împotriva zgomotului (scoici pasive, șepci active);

În funcție de tipul de activitate la care este folosit


 Împotriva stropilor de produse chimice sau biologice,
 Împotriva căldurii și a riscului de incendiu
 Împotriva riscului traumatic (tăieturi, abraziune, veste antiglonț)
 Contra căderilor de la înălțime: ham, bobine, cârlige, frânghii (coardă dispozitive contră);
 Pentru protecție împotriva riscului de electrocutare sau electricitate statică: scaune și
covoare izolante, mănuși electricieni, dispozitive de împământare, etc.

Pentru activități specializate


 Îmbrăcăminte de protecție specifică pentru grupuri specializate: alpinism, scufundare
(costum de scafandru), de vizibilitate mare (pentru a nu fi lovit de vehicul sau pentru
manevrare, etc.;
 Pentru protecții specifice: detectoare de gaz, costume de scafandru, aparatul de respirat cu
aer comprimat, etc.
Coal

UTM.723.1.930.ME
Mod Coala № Document Semnatura Data

Pentru fiecare tip de activitate angajatorul trebuie să asigure siguranța și protecția salariatului pe
care îl are sub autoritatea sa. Pentru aceasta din punct de vedere legal conducătorul unității,
administratorul după caz, trebuie să facă evaluarea riscurilor.
Coal

UTM.723.1.930.ME
Mod Coala № Document Semnatura Data

Figura 1. Schița aspectului exterior al modelului 1 [sursa: Album EFES 190514]


Coal

UTM.723.1.930.ME
Mod Coala № Document Semnatura Data

Figura 1. Schița aspectului exterior al modelului 2-5 [sursa: Album EFES 190514]
Coal

UTM.723.1.930.ME
Mod Coala № Document Semnatura Data

Figura 1. Schița aspectului exterior al modelului 6-8 [sursa: Album EFES 190514]
Coal

UTM.723.1.930.ME
Mod Coala № Document Semnatura Data

Figura 1. Schița aspectului exterior al modelului 9-11 [sursa: Album EFES 190514]
Coal

UTM.723.1.930.ME
Mod Coala № Document Semnatura Data

1.3.Caracteristica aspectului exterior al produsului


Descrierea spectului exterior al produsului cuprinde astectul exterior, particularitățile de
construcție a elementelor și reperelor din care este alcătuit produsul, indicarea tipurilor de
materiale din care se confecționează, etc.
Tabelul 1.3.1. Caracteristica aspectului exterior al produsului scurtă pentru bărbați
Denumirea reperului Caracteristica reperului
1 2
Produsul Scurtă
Silueta Dreaptă
Materialul 60% Bbc, 40% PA
Partea față Este alcătuită din 4 detalii (2 plătci și 2 detalii inferioare), pe care
sunt prelucrate linii de divizare oblice și buzunare aplicate cu clapă;
Partea spate Este alcătuită din 2 detalii (platcă și partea inferioară);
Mîneca Clasic aplicată cu o cusătură;
Terminația mînecei Este prelucrată cu manșetă;
Răscroiala gîtului Este prelucrată cu guler ștei și glugă;
Gluga Este alcătuită din 3 detalii (2 laterale și 1 central);
Terminația produsului Este dreaptă în față și rotungită în spate.