Sunteți pe pagina 1din 5

Tema: Sisteme de ecuații liniare de tipul m×n, m,n-naturale, nenule, m,n≤4 .

Regula lui Cramer. Metoda matricilă.

Forma generală a unui sistem arbitrar de 2 ecuații liniare cu 2 necunoscute este:


a11 x +a12 y=b1
{ , a , b ∈C , i , j=1,2 .
a21 x +a 22 y=b 2 ij i
(1)

a11 a12 b1
Matricea A= ( a21 a22 )
se numește matricea sistemului (1), matricea B= ()
b2
se numește matricea

coloană a termenilor liberi a sistemului inițial.

Regula Carmer:
a11 a12
1. Vom calcula determinantul ∆= |a21 a22 |
și îl vom numi determinantul principal al sistemului (1).

Acest determinant este detrminantul matricei A al sistemului si el trebuie să fie nenul. Altfel, dacă el este
nul , vom spune ca acest sistem nu poate fi rezolvat prin această metodă.

Teorema: Dacă determinantul principal ∆ al sistemului (1) este nenul, atunci sistemul are o soluție
∆1 ∆2
unică: x= , y= .
∆ ∆

Menționez că ∆ 1 (sau ∆ 2) este numit determinanul secundar al sistemului (1) și se obține din ∆ prin
b1
substituția coloanei 1 ( respectiv coloanei 2) cu coloana ()
b2
a terminilor liberi ai sistemului inițial.

2. Calculăm determinanții secundari:


b a a b
| | | |
∆ 1= 1 12 , ∆ 2= 11 1 .
b 2 a22 a 21 b2

∆1 ∆2
3. Determinăm valorile lui x și y :x= , y= .
∆ ∆

Exercițiu rezolvat:

Să se rezolve în R, prin metoda (regula) lui Cramer, sistemul de ecuații : {53 xx−2 y =7
+ y =−6
.

5 −2 7
Matricea sistemului este A=
3 1 ( )
și matricea coloană a terminelor liberi este B=
−6
. ( )
1. Calculăm determinantul principal
5 −2
∆= |
3 1 |
=5+6=11≠0 ;

2. Calculăm determinanții secundari:


∆ 1= 7 −2 =7−12=−5 ;
| | ∆ 2= 5 7 =−30−21=−51 .
| |
−6 1 3 −6
3. Determinăm x și y:
∆1 −5 ∆ −51
x= = ; y= 2 = .
∆ 11 ∆ 11

−5 51
Răspuns: S= {( 11
;−
11 )}
.

Asemănător se va rezolva și în cazul sistemelor de ecuații liniare cu trei ecuații, trei necunoscute.

a11 x +a12 y+ a13 z=b1

{a21 x +a 22 y +a23 z=b2 ,


a31 x +a 32 y +a33 z =b3
a ij, b i ∈C , i , j=1,3 (2)

a11 a12 a 13 b1

( )
Matricea sistemului este: A= a21 a22 a 23 și matricea coloană a termenilor liberi B= b2
a31 a32 a 33 b3 ()
Teorema: Dacă determinantul principal ∆ al sistemului (2) este diferit de zero, atunci sistemul are
∆1 ∆2 ∆3
o soluție unică: x= , y= , z= .
∆ ∆ ∆

1. Calculăm determinantul principal

a11 a12 a 13

|
∆= a21 a22 a 23 ≠ 0
a31 a32 a 33 |
2. Calculăm determinanții secundari:

b 1 a12 a13 a11 b1 a13 a11 a12 b 1

| | | | |
∆ 1= b 2 a22 a23 , ∆ 2= a 21 b2 a23 , ∆ 3= a21 a22 b 2
b 3 a32 a33 a 31 b3 a33 a31 a32 b 3 |
∆1 ∆2 ∆3
3. Determinăm x, y și z: x= , y= , z= .
∆ ∆ ∆

Exercițiu rezolvat:
Să se determine dacă poate fi aplicată regula lui Cramer și să se rezolve sistemul:
2 x− y + z=3
{ 3 y−z=−1
4 x + y−z =3
Rezolvare:
1. Calculăm determinantul principal
2 −1 1
| |
∆= 0 3 −1 =−6+ 0+4−12+2−0=−12 ≠ 0 . Acest determinant este nenul, rezultă că
4 1 −1
regula Cramer poate fi aplicată.

2. Calculăm determinanții secundari:

3 −1 1
| |
∆ 1= −1 3 −1 =−9−1+ 3−9+ 3+1=−12 ;
3 1 −1

2 3 1
| |
∆ 2= 0 −1 −1 =2+0−12+ 4+ 6−0=0 ;
4 3 −1

2 −1 3
| |
∆ 3= 0 3 −1 =18+0+ 4−36+2−0=−12 .
4 1 3

3. Determinăm x, y și z.
Obținem soluția:
∆1 −12 ∆2 0 ∆3 −12
x= = =1 , y= = =0 , z= = =1.
∆ −12 ∆ −12 ∆ −12

Răspuns: S= { ( 1, 0 , 1 ) }.

!!! Concluzii: Dacă determinantul principal este egal cu zero (∆=0), atunci vom spune, ca acest
sistem nu poate fi rezolvat prin metoda Cramer.

Metoda matricilă:
a11 x +a12 y+ a13 z=b1

{
Sistemul a21 x +a 22 y +a23 z=b2 poate fi scris în formă matricială A∙X=B ,
a31 x +a 32 y +a33 z =b3

a11 a12 a 13 x b1

(
a31 a32 a 33 z ) () ()
unde A= a21 a22 a 23 , X = y și B= b2 . Înmulțind egalitatea A∙X=B la stânga cu A−1,
b3
obținem: X =A −1 ∙ B .

Exercițiu rezolvat:
Să se rezolve sistemul de ecuații liniare, aplicând metoda matricială:
2 x− y + z=3
{ 3 y−z=−1
4 x + y−z =3

2 −1 1 x 3
Scrim sitemul în forma matricială :
4 (
0 3 −1 y
1
⏟⏟ ⏟ −1

z
= −1
3 )( ) ( )
, de unde obținem X =A −1 ∙ B .
A X B

A11 A12 A 13
1. Calculăm matricea inversă A −1
: A =
−11
A
| A| 21
A31 ( A22
A32
A 23 ,
A 33 )
2 −1 1
| A|= 0
| |
3 −1 =−6+ 0+4−12+2−0=−12 ≠ 0
4 1 −1

A11 =(−1)1+1 3 −1 =−3+ 1=−2 ;


| | A21=(−1)2 +1 −1 1 =−( 1−1 )=0;
| |
1 −1 1 −1

A12=(−1)1 +2 |04 −1
−1|
=−( 0+4 )=−4 ; A22=(−1)2 +2 2 1 =−2−4=−6;
4 −1| |
A13=(−1)1+3 |04 31|=0−12=−11; A23=(−1)2+3 2 −1 =−( 2+4 )=−6;
4 1 | |
A31=(−1)
3 +1
|−13 −11 |=1−3=−2;
A32=(−1)
3 +2
|20 −11 |=−(−2−0)=2;
A33=(−1) |20 −13 |=6−0=6.
3+3

−2 0 −2
Deci inversa matricei A are forma: A−1=
−1
12 (
−4 −6 2 .
−11 −6 6 )
−2 0 −2 3
X=
−1
12 (
−4 −6 2 ∙ −1
−11 −6 6 ⏟
⏟ 3 )( ) X=
−1
12
−6+ 0−6
−12+6 +6 ;
−33+ 6+18 ( )
A−1 ∙ B
−12 1
X=
−1
12 ( )
0 ;
−12 ()
X= 0 .
1

Răspuns: S= { ( 1, 0 , 1 ) }.

Tema pentru acasă :

Culegere de probleme, V. Iavorschi, pag. 226, Ex.1( prima coloniță).

S-ar putea să vă placă și