Sunteți pe pagina 1din 1

3 TEST VII

Toate subiectele sunt obligatorii.Timp de lucru efectiv este de 2 ore.


Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I 30p

5P 1. √ 81 =………………
5P 2. Dacă x + 5=20 atunci x=..................
5P 3. Rezultatul calculului (2x-1)(2x +1)=................................
5P 4. Diagonala pătratului ABCD cu AB=3cm este=.............................cm
5p 5. Aria triunghiului echilateral cu latura=8cm este =........................................ cm 2
5p 6. Notele obținute la teză de către elevii clasei a VII-a sunt prezentate în tabel.
NOTE OBȚINUTE TOTAL
CLASA ELEVI
1-4,99 5-6,99 7-8,99 9-10
a VII-a 4 elevi 7elevi 8elevi 7elevi 26
ELEVI
Câți elevi au luat cel puțin 7 ?

SUBIECTUL II 30 p
5p 1. Desenați un romb notat ABCD.
√ 125 1 10 + 12 )
5p 2. Arătați că nr. a= ( 3 − ¿ ( este număr rațional.
√ 5 √ 20 √ 80
5p. 3. Rezolvați în Q ecuația : (x-3)2 – 2 (x-4) (x+4)= 1- ( x-5)(x+4)

4. O carte are 250 pagini .Un elev citește în prima zi 20% din numărul de pagini, a doua
zi 60% din restul paginilor,iar a treia zi paginile rămase.
5p a) Câte pagini i-au rămas pentru a treia zi ?
5p b) Cât la sută reprezintă nr. paginilor citite a treia zi din numărul total de pagini ?
5p 5. Descompuneți în factori primi : x2 – y2+8x+16=…………………………………….

SUBIECTUL III 30p

15p 1. Triunghiul dreptunghic ABC cu m(<BAC)=900 și m(<ABC)=300 are BC=16cm.Aflați :


a) Perimetrul și aria triunghiului.
b) Distanța de la punctul A la BC. C
c) Aria pătratului AMPQ unde M(AC); P(BC) ;Q (AB) P
M

A B
15p 2. Un teren este format din trapezul dreptunghic ABCD cu Q
m(  B)=m(  C)=900; AD=CD=12dam m(  BAD)=600 și
dreptunghiul CDFE cu EC=BC .Aflați : F E
a) Perimetrul terenului
b) Aria terenului
c) Dacă se construiește un drum din punctul A până în
punctul E , aflați lungimea minimă a drumului.
D C

( √ 3 ≅ 1,7 )

A B