Sunteți pe pagina 1din 2

Boier vechi şi domn creştin, Pe fereastră-apoi căta

De averi ce tot strângea Şi amar se spăimânta!

Sultanul se îngrijea Turcii-n casă iuruşea,

Şi de moarte-l hotăra, Pe tuspatru mi-i prindea

Căci vizirul îl pâra. Şi-i ducea de-i închidea

Într-o gioi de dimineaţă, La Stambul(...)

Zi scurtărei lui de viaţă, - Constantine Brâncovene!

Brâncovanul se scula De ţi-e milă de copii

Faţa blândă el spăla, Şi de vrei ca să mai fii,

Barba albă-şi pieptăna, Lasă legea creştinească

La icoane se-nchina, Şi te dă-n legea turcească.

- Facă Dumnezeu ce-a vrea!

Iar pe toţi de ne-ţi tăia,

Nu mă las de legea mea!”

Contantin Brâncovanul – balada populară

Acum, dragii mei, să vă povestesc despre un voievod numit Constantin


Brâncoveanu. El a fost un domnitor foarte gospodar și iscusit în treburile politice.A
iubit cărșile si lucrurile frumoase.Pentru că era foarte bogat l-au poreclit ,, Prințul de
aur.
Într-o seară de vară, voievodul s-a sfătuit cu meșterii lui cei mari, cum era și talentul
meșter zugrav Pârvu Pârvulescu.Lumea îl poreclea Pârvu Mutu, nu pentru că n-ar fi putut
vorbi, ci pentru că era tare scump la vorbă, adică tăcut.
- Pârvule,l-a întrebat voievodul, unde zici sa înalț eu o mânăstire măreață?
- Într-un loc măreț și frumos, măria ta.
- Pârvule,a zis iar vodă, poftesc să nu fii cu mine scump la vorbă și sa-mi dai sfat
lămurit.
Pârvu a zâmbit și a vorbuit lămurit:
- Iertare , măria ta. Știu că apa Hurezului, în sus, se află o poiană, unde a fost
cândva un schit vechi . E luminată de soare și apărată de vânturi și de primejdii.
Ar fi numai bună pentru o ctitorie măreață.
Atât a vorbit cu Pârvu Mutu. dar a fost de ajuns. Căci preste o săptămână a urcat călare pe
apa Hurezului în sus, a măsurat cu pasul și chibzuit a zis:
- Da, Pârvu Pârvescu avea dreptate. E un loc cât se poate de potrivit pentru ceea ce
voiesc: să clădesc cea mai mare și mai bogată dintre zidirile înălțate sub domnia
mea.
A facut cum a dorit. Când mânăstirea Hurez a fost gata, voievodul a înzestrat-o cu
podoabe și vase scumpe de argint și de aur, precum și cu cărți mari legate în catifea,
cu ferecătură aurită.
Dumitru Almaș, Povestiri istorice ( Un voievod bun gospodar și un meșter iscusit)

1. Selectează pasajele în care este conturat portretul personajului.


2. Care sunt trăsăturile morale ale personajului Constantin Brâncoveanu?