Sunteți pe pagina 1din 2

Acum, dragii mei, să vă povestesc despre un voievod numit Constantin Brâncoveanu.

El a fost un domnitor foarte gospodar și iscusit în treburile politice.A iubit cărșile si


lucrurile frumoase.Pentru că era foarte bogat l-au poreclit ,, Prințul de aur.
Într-o seară de vară, voievodul s-a sfătuit cu meșterii lui cei mari, cum era și talentul
meșter zugrav Pârvu Pârvulescu.Lumea îl poreclea Pârvu Mutu, nu pentru că n-ar fi putut
vorbi, ci pentru că era tare scump la vorbă, adică tăcut.
- Pârvule,l-a întrebat voievodul, unde zici sa înalț eu o mânăstire măreață?
- Într-un loc măreț și frumos, măria ta.
- Pârvule,a zis iar vodă, poftesc să nu fii cu mine scump la vorbă și sa-mi dai sfat
lămurit.
Pârvu a zâmbit și a vorbuit lămurit:
- Iertare , măria ta. Știu că apa Hurezului, în sus, se află o poiană, unde a fost
cândva un schit vechi . E luminată de soare și apărată de vânturi și de primejdii.
Ar fi numai bună pentru o ctitorie măreață.
Atât a vorbit cu Pârvu Mutu. dar a fost de ajuns. Căci preste o săptămână a urcat călare pe
apa Hurezului în sus, a măsurat cu pasul și chibzuit a zis:
- Da, Pârvu Pârvesu avea dreptate. E un loc cât se poate de potrivit pentru ceea ce
voiesc: să clădesc cea mai mare și mai bogată dintre zidirile înălțate sub domnia
mea.
A facut cum a dorit. Când mânăstirea Hurez a fost gata, voievodul a înzestrat-o cu
podoabe și vase scumpe de argint și de aur, precum și cu cărți mari legate în catifea,
cu ferecătură aurită.
Dumitru Almaș, Povestiri istorice ( Un voievod bun gospodar și un meșter iscusit)

1. Selectează pasajele în care este conturat portretul personajului.


2. Care sunt trăsăturile morale ale personajului Constantin Brâncoveanu?