Sunteți pe pagina 1din 13

CALENDAR

de comemorări
al martirilor și mărturisitorilor
din temnițele comuniste
IANUARIE
Virgil Mateiaș Ierom. Iov Volănescu
Născut: 26-01-1909 Născut: 12-04-1903 |
Trecut la Domnul: 02-01-1995 Trecut la Domnul: 19-01-1976
2 Locul nașterii: Grid, Făgăraș
19 Locul nașterii: Cândești, Buzău
Ocupația la arestare: avocat Ocupația la arestare: monah
Întemnițat timp de: 16 ani Întemnițat timp de: 8 ani
"Pe mine, suferința îndurată m-a întărit, m-a apropiat de "Mulţumescu-Ţi, Ţie, Doamne, că am suferit puţin pentru Tine!"
Dumnezeu și de mine însumi, am cântat-o într-o sumedenie Prof. Alexandru Mironescu
de poeme simple, sincere și intime, pe care mă străduiesc să Născut: 10-07-1903 |
le adun și să le aduc, dragii mei, ca pe cei mai buni și mai Trecut la Domnul: 20-01-1973
fideli prieteni ai îndepărtatei mele triste tinereți." 20 Locul nașterii: Tecuci, Galați
Pr. Florea Mureșan Ocupația la arestare: profesor
Născut: 19-07-1907 Întemnițat timp de: 5 ani
Trecut la Domnul: 04-01-1961
Locul nașterii: Ciubanca, Cluj Aspazia Oțel-Petrescu
4 Ocupația la arestare: preot, profesor Născută: 09-12-1923
Întemnițat timp de: 4 ani Trecută la Domnul: 23-01-2018
23 Locul nașterii: Cernăuți
"Cea mai înaltă ştiinţă e să ştii ca să trăieşti, sau e să
ştii să mori? Dacă soarta te aruncă printre oamenii Ocupația la arestare: studentă
mişei, mai bine să te ucidă, decât să trăieşti ca ei." Întemnițată timp de: 14ani

Gheorghe Stănescu Prof. Paul Păltânea


Născut: 25-06-1924 |
Născut: 04-07-1926 |
Trecut la Domnul: 24-01-2008
Trecut la Domnul: 06-01-2003 24 Locul nașterii: București,
Locul nașterii: Negru Vodă, Constanța
Ocupația la arestare: profesor
Întemnițat timp de: 5 ani
Întemnițat timp de: 10 ani
6 Pr. Vasile Vasilache Pr. Constantin Burduja
Născut: 28-01-1909 |
Născut: 06-04-1911 |
Trecut la Domnul: 06-01-2003
Locul nașterii: Roșiești, Vaslui
25 Trecut la Domnul: 25-01-2014
Locul nașterii: Mironeasa, Iași
Ocupația la arestare: monah
Întemnițat timp de: 5 ani
Întemnițat timp de: 5 ani
Pr. Ilie Coruță Cicerone Ionițoiu
Născut: 30-06-1909 |
Născut: 08-05-1924 |
Trecut la Domnul: 08-01-1997
8 Locul nașterii: V. Alecsandri, Tulcea
26 Trecut la Domnul: 26-01-2014
Locul nașterii: Craiova
Ocupația la arestare: ieromonah
Întemnițat timp de: 10 ani
Întemnițat timp de: 2 ani
Pr. Andrei Grigore Zamfiroiu "Un neam care nu ţine cont de trecut şi-l uită, încet-încet, dispare."
Născut: 24-09-1913 | Traian Popescu
Trecut la Domnul: 10-01-1997 Născut: 27-08-1923 |
10 Locul nașterii: Bumbești, Craiova Trecut la Domnul: 27-01-2010
Ocupația la arestare: profesor, monah Ocupația la arestare: student
Întemnițat timp de: 11 ani 27 Întemnițat timp de: 16 ani
"N-ai dreptul să fii nefericit dacă nu ştii cu adevărat ce este
durerea. În viaţă nu există decât o singură disperare: pierderea
Șerban Mironescu credinţei în Dumnezeu."
Născut: 04-10-1935 |
Trecut la Domnul: 11-01-2008
Traian Marian
11 Locul nașterii: Domnești, București
Născut: 19-11-1909 |
Trecut la Domnul: 30-01-1987
Ocupația la arestare: student 30 Locul nașterii: Codlea, Brașov
Întemnițat timp de: 5 ani
Ocupația la arestare: avocat
Întemnițat timp de: 15 ani
Prof. Constantin Motaș IPS Bartolomeu Anania
Născut: 08-07-1891 | Născut: 18-03-1921 |
Trecut la Domnul: 15-01-1980 Trecut la Domnul: 31-01-2011
15 Locul nașterii: Vaslui Locul nașterii: Glăvile, Vâlcea
Ocupația la arestare: profesor Ocupația la arestare: ieromonah
Întemnițat timp de: 7 ani 31 Întemnițat timp de: 6 ani
Vadim Pirogan "Asta am făcut toată viaţa. Am învăţat să folosesc arma răbdării
Născut: 24-06-1924 | şi a iertării. Fără aceste arme, aş fi fost cel puţin nebun. În faţa
16 Trecut la Domnul: 16-01-2007 răbdării şi a iertării, totul păleşte şi se aşază încet la pământ.
Locul nașterii: Bălți, Răbdarea şi iertarea îl ajută pe om să ajungă la bătrâneţe
Întemnițat timp de: 5 ani negârbovit moral."
FEBRUARIE
Ioan Ianolide Valeriu Gafencu
Născut: 27-01-1919 | Născut: 24-12-1920 |
Trecut la Domnul: 05-02-1986 Trecut la Domnul: 18-02-1952
Locul nașterii: Dobrotești, Teleorman 18 Locul nașterii: Sîngerei, Bălți
Ocupația la arestare: student Ocupația la arestare: student
Întemnițat timp de: 23 ani Întemnițat timp de: 11 ani

5 "Rog pe toți oamenii să ia aminte la chemarea vremii. "Cine fuge de realitatea propriului suflet e un mincinos."
Cine crede trebuie să trăiască creștinește. Cine vrea
veșnicia trebuie să înceapă acum." IPS Vasile Lăzărescu
Născut: 01-01-1894 |
Dr. Dumitru Uță Trecut la Domnul: 21-02-1969
Născut: 11-12-1915 | Trecut la Locul nașterii: Jadan (Cornești), Timiș
Domnul: 05-02-1980 Ocupația la arestare: ierarh
Locul nașterii: Caracal, Dolj 21
Ocupația la arestare: medic "Biserica nu poate fi biruită de nicio putere lumească. Dimpotrivă,
Întemnițat timp de: 23 ani prin învăţătura ei, ea a schimbat mentalitatea unei lumi întregi, iar
toţi cei încercaţi de necazuri şi-au găsit alinare la sânul ei.
Pr. Grigorie Băbuș Atacurile îndreptate astăzi împotriva Bisericii sunt ca nişte pietre
Născut: 03-06-1915 | aruncate spre cer, care cad în capul celui ce le aruncă."
7 Trecut la Domnul: 07-02-2008 m. Tatiana Răduleț
Locul nașterii: Teișani, Prahova Născută: 22-07-1921 |
Ocupația la arestare: ieromonah Trecută la Domnul: 24-02-1986
Întemnițat timp de: 5 ani 24 Locul nașterii: Berivoii Mari, Făgăraș
Ocupația la arestare: monahie
Pr. Iosif Coriolan Buracu Întemnițată timp de: 13 ani
Născut: 15-05-1888 |
Trecut la Domnul: 11-02-1964 m. Nicodima Vasilache
11 Locul nașterii: Prigor, Caraș-Severin Născută: 25-04-1912 |
Trecută la Domnul: 25-02-1991
Ocupația la arestare: preot 25 Locul nașterii: Galați
Întemnițat timp de: 2 ani
Ocupația la arestare: monahie
Pr. Gheorghe Cotenescu Întemnițată timp de: 6 ani
Născut: 04-07-1886 |
12 Trecut la Domnul: 12-02-1965 m. Marcu Dumitru
Locul nașterii: Izvoarele, Dâmbovița Născut: 12-09-1910 |
Ocupația la arestare: preot Trecut la Domnul: 28-02-1999
Întemnițat timp de: 1 ani Locul nașterii: Hătcărău, Prahova
Ocupația la arestare: monah
Dan Mihăilescu Întemnițat timp de: 20 ani
Născut: 25-04-1926 |
Trecut la Domnul: 15-02-1956 "Au zis unii că eu aş fi mai tare în ispite; dar vă zic că nici eu nu
15 Locul nașterii: București puteam să rezist prin toate încercările prin care am trecut douăzeci
Ocupația la arestare: student şi ceva de ani de zile dacă nu mă ajuta Darul lui Dumnezeu."
Întemnițat timp de: 6 ani
Corneliu Niță
Născut: 31-05-1927 |
Pr. Ioan Sabău Trecut la Domnul: 28-02-1950
Născut: 20-10-1914 | Ocupația la arestare: student
Trecut la Domnul: 16-02-2009 28 Întemnițat timp de: 2 ani
Locul nașterii: Folt, Hunedoara
Ocupația la arestare: preot m. Atanasie Ștefănescu
Întemnițat timp de: 14 ani Născut: 30-09-1919 |
Trecut la Domnul: 28-02-2008
"Abia în închisoare mi-am început misiunea Locul nașterii: Orlea, Craiova
16 preoţească... Acolo am învăţat să mă rog şi tot acolo am Ocupația la arestare: muncitor zilier
simţit dependenţa de Dumnezeu, pentru că totul atârna Întemnițat timp de: 20 ani
de Dumnezeu şi toate veneau de la El."
"În viaţă operăm cu trei categorii de valori: esenţiale, importante
Pr. Radu Șerban şi secundare. Esenţială este credinţa şi legătura cu Dumnezeu,
Născut: 12-12-1906 | care-i dau omului verticalitate, echilibru, pace. Importante sunt
Trecut la Domnul: 16-02-1951 familia şi profesia. Secundare sunt cele care ţin de biologic:
Locul nașterii: Saraiu, Constanța reproducere, nutriţie, distracţie... Şi închei cu amărăciune:
Ocupația la arestare: preot Problema majoră este că azi oamenii trăiesc în secundar...!"
Întemnițat timp de: 3 ani
MARTIE
Pr. Dumitru Iliescu-Palanca Virgil Maxim
Născut: 27-10-1903 |
Născut: 04-12-1922 |
Trecut la Domnul: 01-03-1963
Trecut la Domnul: 19-03-1997
Locul nașterii: Palanca, Vâlcea
Locul nașterii: Ciorani, Prahova
Ocupația la arestare: preot
Ocupația la arestare: elev
Întemnițat timp de: 5 ani
Întemnițat timp de: 22 ani
1 "Nouă Dumnezeu ne-a dat răbdare.
PS Grigorie Leu Voi să cereți să vă dea îndurare."
Născut: 02-05-1881 |
19 Acest tânăr era atât de pur încât noi ceilalți tineri îi pronunțam
Trecut la Domnul: 01-03-1949 numele cu o adevărată pioșenie considerându-l sfântul acestei
Locul nașterii: Țuțcani, Vaslui închisori1.Cu toată firea lui blândă și atitudinea plină de
Ocupația la arestare: episcop modestie, lui Maxim Virgil toată lumea i-a zis ”domnu” Maxim.
Chiar și după anul 1990, de acum bătrâni ieșiți la pensie când toți
eram ”tu” și ”mă”, pentru toată lumea Maxim Virgil a rămas
Mihai Buracu ”domnul” Maxim. (...)În fața atitudinii de sfânt creștin pe care a
Născut: 24-01-1930 | avut-o și față de cei 22 de ani de închisoare neîntreruptă pe care a
Trecut la Domnul: 06-03-2011 executat-o, n-am mai îndrăznit niciunul să ridicăm fruntea prea
Locul nașterii: Drobeta Turnu Severin, mult în fața lui ci a rămas pentru toată lumea ”domnu” Maxim.
Ocupația la arestare: student Ilie Tudor (tatăl artistului Tudor Gheorghe)
Născut: 03-03-1923 |
Trecut la Domnul: 22-03-2015
Pr. Ioan Ghindea 22 Locul nașterii: Podari, Dolj
Trecut la Domnul: 06-03-1952
Ocupația la arestare: plugar
Locul nașterii: Ucea de Sus, Făgăraș
Întemnițat timp de: 6 ani
Ocupația la arestare: preot
Pr. Dumitru Mihăilescu
Născut: 13-03-1915 |
Vasile Netea Trecut la Domnul: 23-03-1950
Născut: 01-02-2011 | 23 Locul nașterii: Fetica-Gramaticova, Macedonia
6 Trecut la Domnul: 06-03-1989 Ocupația la arestare: preot
Locul nașterii: Dedu, Mureș Întemnițat timp de: 2 ani
Ocupația la arestare: istoric
Întemnițat timp de: 8 ani Pr. Aurel Bazilescu
Născut: 13-08-1907 |
Trecut la Domnul: 24-03-1970
Înv. Constantin Caragață Locul nașterii: Tălpaș, Dolj
Născut: 01-10-1910 | Ocupația la arestare: preot
24 Întemnițat timp de: 3 ani
Trecut la Domnul: 08-03-2006
Locul nașterii: Bizighești, Făurei, Pr. Ioan Mitrică
Focșani Trecut la Domnul: 24-03-1949
Ocupația la arestare: învățător Locul nașterii: Cilieni, Romanați
Întemnițat timp de: 8 ani Ocupația la arestare: preot

PF Justinian Marina
Pr. Liviu-Galaction Munteanu Născut: 22-01-1901|
Născut: 16-05-1898 | Trecut la Domnul: 30-03-1989
Trecut la Domnul: 08-03-1961 Locul nașterii: Sueşti, Vâlcea
8 Locul nașterii: Cristian, Brașov Domiciliu forţat: 6 luni-schitul Dragoslavele
Ocupația la arestare: preot, profesor
Întemnițat timp de: 2 ani
Pe crucea mormântului său, încastrată în zidul M-rii Radu Vodă,
patriarhul i-a cerut meșterului să sape următoarele cuvinte: ”M-am
Pr. Dumitru Zamisnicu luptat lupta cea bună. Credința am păzit. Am ajuns la capătul
Născut: 14-10-1910 | 30 drumului vieții. De acum încolo, mă așteaptă răsplata dreptății, pe
Trecut la Domnul: 15-03-1974 care mi-o va da Domnul, Judecătorul Cel Drept, în ziua aceea."
Locul nașterii: Erbiceni, Iași
Ocupația la arestare: preot m. Nicolae Steinhardt
Întemnițat timp de: 8 ani Născut: 29-07-1912 |
15 Trecut la Domnul: 30-03-1989
"Poporul nostru n-a rezistat de-a lungul veacurilor prin Locul nașterii: Pantelimon, București
numărul mare de locuitori - ca rasele galbene; nici prin Ocupația la arestare: jurisconsult
democrație - ca elinii; nici prin puterea armelor și a Întemnițat timp de: 6 ani
dreptului - ca romanii; nici prin iscusința tehnicii - ca "Suferinţa, ori de câte ori e îndurată sau cugetată cu vrednicie,
alte neamuri. Poporul nostru s-a salvat întotdeauna dovedeşte că răstignirea nu va fi fost inutilă, că jertfa lui Hristos e
prin credință." roditoare."
APRILIE
Prof. George Manu Pr. Alexandru Capotă
Născut: 13-02-1903 | Născut: 27-01-1919 |
Trecut la Domnul: 02-04-1961 Trecut la Domnul: 20-04-2012
Locul nașterii: București Locul nașterii: Cudalbi,jud. Galați
2 Ocupația la arestare: profesor Ocupația la arestare: preot
Întemnițat timp de: 13 ani Deținut administrativ timp de: 5 ani
"A studia ceea ce Dumnezeu a creat, este o rugăciune. A 20
m. Mihaela Iordache
căuta să modifici sau să distrugi ceea ce El a creat, este Născută: 15-11-1914 |
cel mai mare păcat, avându-și originea în neascultare." Trecută la Domnul: 20-04-1963
Prof. Teodor M. Popescu Locul nașterii: Nicorești, Galați
Născut: 09-06-1893 | Ocupația la arestare: monahie
Trecut la Domnul: 04-04-1973 Întemnițată timp de: 8 ani
Locul nașterii: Boteni, Dâmbovița
Ocupația la arestare: profesor
Pr. Constantin Stoicescu
Născut: 29-01-1913 |
4 Întemnițat timp de: 4 ani
Trecut la Domnul: 22-04-1981
"Virtuţile creştine sunt semnul nostru, semnul sufletesc 22 Locul nașterii: Vintilă Vodă, Buzău
al creştinismului în lumea aceasta. Prin ele se cunoaşte
Ocupația la arestare: preot
şi se adevereşte credinţa noastră, care este ea însăşi o
Întemnițat timp de: 12 ani
virtute, virtute de temelie şi de început a vieţii noastre
creştine." Pr. Diodor Todea
Născut: 13-03-1906 |
Pr. Crăciun Opre 24 Trecut la Domnul: 24-04-1972
Născut: 17-06-1925 | Locul nașterii: Arieșeni, Alba
Trecut la Domnul: 08-04-2012 Ocupația la arestare: preot
Locul nașterii: Cărăsău, Bihor Întemnițat timp de: 5 ani
Ocupația la arestare: student Dr. Vasile Voiculescu
8 Întemnițat timp de: 8 ani Născut: 13-10-1884 |
Trecut la Domnul: 26-04-1963
26 Locul nașterii: Pârscov, Buzău
"În închisoare era mai tentantă bucuria aceea a harului Ocupația la arestare: medic
în urma jertfei noastre decât gândul la eliberare." Întemnițat timp de: 4 ani
Traian Trifan
Pr. Vasile Serghie Născut: 03-11-1899 |
Trecut la Domnul: 27-04-1990
Născut: 03-06-1913 |
Locul nașterii: Lancrăm, Alba
Trecut la Domnul: 11-04-2005
9 Locul nașterii: Gohor, Galați
27 Ocupația la arestare: avocat
Întemnițat timp de: 22 ani
Ocupația la arestare: preot
Întemnițat timp de: 9 ani "Hristos este unicul și singurul ajutor după moarte. Ferice de cine
Constantin Gane L-a dobândit prieten în timpul vieții."
Născut: 27-03-1885 | Ierom. Roman Braga
Trecut la Domnul: 12-04-1962
12 Născut: 02-04-1922 |
Locul nașterii: Botoșani
Trecut la Domnul: 29-04-2015
Ocupația la arestare: prozator
Locul nașterii: Condrița, Lăpușna
Întemnițat timp de: 13 ani
Ocupația la arestare: monah
Gheorghe Stănică Întemnițat timp de: 11 ani
Născut: 23-04-1922 |
Trecut la Domnul: 13-04-2012 "Închisoarea i-a apropiat pe unii oameni mai mult de Dumnezeu,
13 Locul nașterii: Giurgiu i-a făcut să aibă o inimă mai bună. Acolo, dacă-l aveai pe
Ocupația la arestare: student Dumnezeu în inimă și în lăuntrul tău, nu sufereai, nu erai afectat
Întemnițat timp de: 5 ani și nici compromis."

Alexandru Ghica 29 Radu Gyr


Născut: 08-02-1903 | Născut: 02-03-1905 |
Trecut la Domnul: 16-04-1982 Trecut la Domnul: 29-04-1975
16 Locul nașterii: Iași Locul nașterii: Câmpulung, Argeș
Ocupația la arestare: jurist Ocupația la arestare: poet
Întemnițat timp de: 24 ani Întemnițat timp de: 20 ani
"Voi n-ați fost cu noi în celule, să știți ce e viața de bezne,
Pr. Dimitrie Balaur sub gheare de fiară, cu guri nesătule,
Născut: 04-09-1903 | Voi nu ştiți ce-i omul când prinde să urle, strivit de cătușe la glezne.
Voi n-ați plâns în palme, fierbinte, străpunși de cuțitul trădării.
Trecut la Domnul: 19-04-1996
19 Locul nașterii: Rezeni, URSS
Sub cer fără stele, în drum spre morminte,
Voi n-ați dus povara durerilor sfinte spre slava și binele țării.
Ocupația la arestare: preot Când porțile sparge-se-or toate și morții vor prinde să urle,
Întemnițat timp de: 5 ani când lanțuri și ziduri cădea-vor sfărmate,
Voi nu știți ce-nseamnă-nvierea din moarte, căci n-ați fost cu noi în celule."
MAI
Ilie Mocanu Pr. Zosim Oancea
Născut: 03-08-1919 |
Născut: 21-07-1911 |
Trecut la Domnul: 04-05-2005
Trecut la Domnul: 20-05-2005
Locul nașterii: Turnu Măgurele,
Locul nașterii: Alma, Sibiu
Teleorman
Ocupația la arestare: preot
4 Ocupația la arestare: Profesor 20 Întemnițat timp de: 15 ani
Întemnițat timp de: 12 ani
"Doamne, iertate să fie păcatele celor care ne-au
"În închisoare Dumnezeu nu era departe, în ceruri, era ca un
nedreptățit și torturat, pentru că prin faptele acestor
vecin, vorbeai cu Dumnezeu şi-L întrebai pe Dumnezeu ca pe un
vase stricate, cum spunea Apostolul Pavel, noi ne-am
vecin. Aşa Îl simţeam de apropiat!"
apropiat și mai mult de Tine!"
Niță Brașov Pr. Nicolae Georgescu-Edineț
Născut: 25-03-1926 |
Născut: 27-11-1891 |
Trecut la Domnul: 08-05-1950
Locul nașterii: Măstăcani, Galați
21 Trecut la Domnul: 21-05-1952
Locul nașterii: Vălenii de Munte, Prahova
Ocupația la arestare: student
Ocupația la arestare: preot
Întemnițat timp de: 2 ani
8
Prof. Ioan D. Sandu Laurenția Arnăuțoiu
Trecută la Domnul: 24-05-1962
Trecut la Domnul: 08-05-1955
Locul nașterii: Berevoinești, Argeș
Ocupația la arestare: profesor
Ocupația la arestare: casnică
Întemnițat timp de: 5 ani
Întemnițată timp de: 10 ani
24 Blondina Gobjilă
Pr. Ilarion Argatu Născută: 24-02-1906 |
Născut: 02-08-1913 |
Trecută la Domnul: 24-05-1971
11 Trecut la Domnul: 11-05-1999
Locul nașterii: Grușeni,
Locul nașterii: Vulturești, Suceava
Ocupația la arestare: învățătoare
Ocupația la arestare: preot
Întemnițată timp de: 15 ani

Mihai Timaru Pr. Gheorghe Beșchea


Născut: 05-02-1918 | Născut: 27-09-1902 |
Trecut la Domnul: 13-05-2005 Trecut la Domnul: 25-05-1986
Locul nașterii: Gornești, Mureș
25 Locul nașterii: Osmanu, Brăila
Ocupația la arestare: viticultor Ocupația la arestare: preot
13 Întemnițat timp de: 15 ani Întemnițat timp de: 12 ani
"Dumnezeu este Cel care mi-a dăruit putere și viață ca
să pot urca pe Gogota neamului românesc și apoi să fiu Gheorghe Jimboiu
unul din supraviețuitorii care să mărturisească o Născut: 20-10-1921 |
părticică din patimile acestui neam." Trecut la Domnul: 27-05-1963
27 Locul nașterii: Vela, Dolj
Pr. Vasile Țepordei Ocupația la arestare: student
Născut: 05-02-1908 |
Întemnițat timp de: 15 ani
Trecut la Domnul: 14-05-2002
14 Locul nașterii: Carpesti, Cahul Gheorghe Arsenescu
Ocupația la arestare: preot Născut: 31-05-1907 |
Întemnițat timp de: 8 ani Trecut la Domnul: 29-05-1962
Ierom. Ioan Iovan
29 Locul nașterii: Câmpul Lung, Argeș
Născut: 26-06-1922 | Ocupația la arestare: ofițer
Trecut la Domnul: 17-05-2008 Întemnițat timp de: 2 ani
Locul nașterii: Husasău de Criș, Bihor
Ocupația la arestare: ieromonah Paul Limberea
17 Întemnițat timp de: 9 ani Născut: 23-10-1924 |
Trecut la Domnul: 30-05-1951
"Nu pot și nu vreau să uit închisoarea. Acolo am trăit 30 Locul nașterii: Pitești,
cele mai înălțătoare momente spirituale din viața mea.
Ocupația la arestare: student
Acolo m-am născut a doua oară și Dumnezeu mi-a dat
Întemnițat timp de: 3 ani
să trăiesc nenumărate minuni, să-i cunosc puterea."

Ioan Bujoiu Nicolae Mazăre


Născut: 27-10-1922 |
Trecut la Domnul: 20-05-1956
Trecut la Domnul: 31-05-2012
20 Ocupația la arestare: inginer 31 Locul nașterii: Vălenii de Munte, Prahova
Întemnițat timp de: 8 ani
Ocupația la arestare: elev
Întemnițat timp de: 23 ani
IUNIE
Pr. Ioan Ageu Pr. Mihai Enescu
Născut: 13-03-1917 | Născut: 07-02-1903 |
1 Trecut la Domnul: 01-06-1979 22 Trecut la Domnul: 22-06-1959
Locul nașterii: Buhani, Arad Locul nașterii: Bughea de Jos, Muscel
Ocupația la arestare: preot Ocupația la arestare: preot

Alice Voinescu Prof. Ștefan Meteș


Născută: 10-02-1885 |
Născut: 08-01-1887 |
Trecută la Domnul: 04-06-1961
Trecut la Domnul: 30-06-1977
4 Locul nașterii: Turnu Severin, 30 Locul nașterii: Geomal, Alba
Mehedinți
Ocupația la arestare: preot, profesor
Ocupația la arestare: profesor
Întemnițat timp de: 5 ani
Întemnițată timp de: 3 ani
Ion Flueraș
Născut: 02-11-1882 IULIE
Trecut la Domnul: 07-06-1953 Pr. Nicolae Grebenea
7 Locul nașterii: Chereluș, Arad Născut: 25-10-1905 |
Ocupația la arestare: notar Trecut la Domnul: 02-07-2006
Întemnițat timp de: 4 ani Locul nașterii: Rășinari, Sibiu
"Vezi să nu-l pierzi pe Dumnezeu, c-ai pierdut totul!" Ocupația la arestare: preot
Ierom. Mina Dobzeu 2 Întemnițat timp de: 23 ani
Născut: 05-11-1921 |
Trecut la Domnul: 07-06-2018 "Am depășit ura, nu doresc răzbunare și îi iert pe toți cei ce m-au
8 Locul nașterii: Grozești, Lăpușna lovit în timpul guvernării comuniste sau înainte. De fapt nu îi iert
Ocupația la arestare: ieromonah acum, ci ei au fost iertați de mult. Mulțumesc lui Dumnezeu
Întemnițat timp de: 6 ani pentru toate."

Ierom. Benedict Ghiuș Prof. Ioan Lupaș


Născut: 21-10-1904 | Născut: 09-08-1880 |
Trecut la Domnul: 12-06-1990 Trecut la Domnul: 03-07-1967
Locul nașterii: Domnești, Vrancea
3 Locul nașterii: Săliștea, Sibiu
12 Ocupația la arestare: monah Ocupația la arestare: profesor
Întemnițat timp de: 6 ani Întemnițat timp de: 5 ani
"Cea mai cumplită persecuție împotriva Bisericii este Constantin Nistor
nevrednicia propriilor ei slujitori" Născut: 22-09-1922 |
Ierom. Justin Pârvu Trecut la Domnul: 05-07-1950
5 Locul nașterii: Aroneanu, Iași
Născut: 10-02-1919 |
Trecut la Domnul: 16-06-2013 Ocupația la arestare: student
Locul nașterii: Poiana Largului, Neamț Întemnițat timp de: 2 ani
Ocupația la arestare: ieromonah
Întemnițat timp de: 17 ani
Ierom. Nicodim Măndiță
16 Născut: 28-10-1889
"Eu așa am mers, cu Evanghelia în față și cu națiunea Trecut la Domnul: 06-07-1975
în spate. Mie mi-a plăcut poporul acesta și l-am crezut Locul nașterii: Zărnești, Argeș
și-l cred în suferința pe care o duce. Eu dacă n-aș fi Ocupația la arestare: ieromonah
trecut prin suferință, nu m-aș fi îndreptat spre el Întemnițat timp de: 1 ani
acum." 6
Pr. Petre Focșăneanu Pr. Dometie Manolache
Născut: 18-04-1914 |
Născut: 15-10-1924 |
Trecut la Domnul: 17-06-1953
17 Locul nașterii: Podul Turcului, Vrancea
Trecut la Domnul: 06-07-1975
Locul nașterii: Mărculești, Buzău
Ocupația la arestare: preot
Ocupația la arestare: ieromonah
Întemnițat timp de: 3 ani
Traian Dorz
Născut: 25-12-1914 | Vasile Militaru
Trecut la Domnul: 20-06-1989 Născut: 19-09-1886 |
Locul nașterii: Mizieș, Bihor Trecut la Domnul: 08-07-1959
Ocupația la arestare: contabil Locul nașterii: Dobreni-Câmpurelu, Ilfov
20 Întemnițat timp de: 16 ani 8 Ocupația la arestare: funcționar
"Puţini sunt aceia care, luând jugul lui Hristos şi Întemnițat timp de: 8 ani
înţelegând să tragă la sarcina Lui, sunt gata să poarte și
crucea împreună cu El, primind ocara Lui, prigonirea "Dacă am pierdut averi și ranguri, dar nu am pierdut credința în
Lui și suferinţa împreună cu El. Fără să fugă, fără să se Dumnezeu nu am pierdut nimic."
lepede, fără să trădeze."
IULIE
Pr. Alexandru Nicolici Onoriu Gheorghe Popescu
Născut: 03-10-1911 | Născut: 12-04-1902 |
Trecut la Domnul: 09-07-1987 Trecut la Domnul: 19-07-1959
9 Locul nașterii: Vălișoara, Caransebeș
19 Locul nașterii: Poenărei, Argeș
Ocupația la arestare: preot Ocupația la arestare: învățător
Întemnițat timp de: 9 ani Întemnițat timp de: 7 ani

Pr. Ilie Lăcătușu


Pr. Ioan Duma Născut: 06-12-1909 |
Trecut la Domnul: 11-07-1957 Trecut la Domnul: 22-07-1983
11 Ocupația la arestare: preot
22 Locul nașterii: Crăpăturile, Vâlcea
Întemnițat timp de: 2 ani Ocupația la arestare: preot
Întemnițat timp de: 7 ani

Aristide Lefa Sergiu Grossu


Născut: 17-02-1923 | Născut: 14-11-1920 |
Trecut la Domnul: 12-07-2009 Trecut la Domnul: 25-07-2009
Locul nașterii: Cârja, Vaslui Locul nașterii: Cubolta,
Ocupația la arestare: student
25 Ocupația la arestare: funcționar
12 Întemnițat timp de: 16 ani Întemnițat timp de: 3 ani
"Pentru mine, în anumite situații grele, când toate "Degeaba mergi la biserică, dacă tu nu eşti Biserica înăuntrul
argumentele logice, sociale sau politice cădeau, singurul tău, în sufletul tău!"
și ultimul sprijin a fost credința în Dumnezeu. Numai ea Constantin Oprișan
m-a întărit și m-a ajutat să depășesc clipele de slăbiciune
Născut: 16-03-1921 |
sau chiar de deznădejde."
Trecut la Domnul: 26-07-1959
Spiru Blănaru Locul nașterii: Oncești, Tecuci
Născut: 23-06-1919 | Ocupația la arestare: student
Trecut la Domnul: 16-07-1949 26 Întemnițat timp de: 11 ani
Locul nașterii: Crăiești, Roman
Ocupația la arestare: avocat "Să nu te-ntorci din cale, prin a Sodomei carceri
16 Întemnițat timp de: 1 ani Când duhul tău te minte.
"Poporul român s-a născut creștin. Avem obligația Prin foc, prin fier, prin ape, dar numai înainte!
morală față de copiii noștri să le lăsăm moștenire Căci drumurile-n spirit nu suferă întoarceri."
dreapta credință a strămoșilor noștri și răspunderea față
de străbunicii noștri, crescuți în legea creștină." m. Maftidia Grancea
Născută: 06-06-1923 |
Ierom. Teofil Bădoiu 27 Trecută la Domnul: 27-07-2008
Născut: 11-09-1925 | Locul nașterii: Avrig, Sibiu
17 Trecut la Domnul: 17-07-2010 Ocupația la arestare: monahie
Ocupația la arestare: ieromonah Întemnițată timp de: 4 ani

"Să fi învăţat eu toate şcolile din lumea asta, cele mai înalte
şcoli, ca şcoala suferinţei nici o şcoală nu mi-ar fi fost de
m. Olga Gologan (Mama Olga)
folos. Școala aceea a suferinței a fost cea mai de preț școală a Născută: 23-05-1889 | Ialomiţa
mea. Mult mai de preț decât toate școlile teologice ce le-am Trecută la Domnul: 29-07-1971
urmat." Ocupația la arestare: monahie

Pr. Ioan Constantinescu 29


Zaharia Marineasa
Născut: 19-10-1906 | Trecut la Domnul: 29-07-1997
18 Trecut la Domnul: 18-07-1959 Întemnițat timp de: 21 ani
Locul nașterii: Cerbureni, Argeș
Ocupația la arestare: preot
Pr. Ion Drăgoi Pr. Nicolae Mănescu
Născut: 20-10-1900 | Născut: 30-11-1884 |
Trecut la Domnul: 19-07-1959 Trecut la Domnul: 31-07-1961
Locul nașterii: Vâlsănești, Argeș
30 Locul nașterii: Berevoiești, Argeș
Ocupația la arestare: preot Ocupația la arestare: preot
Întemnițat timp de: 5 ani Întemnițat timp de: 3 ani
19 Ierom. Arsenie Papacioc Pr. Aurel Lazarov
Născut: 13-08-1914 | Născut: 07-01-1921 |
Trecut la Domnul: 19-07-2011 Trecut la Domnul: 07-06-1960
Locul nașterii: Misleanu, Ialomiţa Locul nașterii: Gârliciu, Constanța
Ocupația la arestare: ieromonah Ocupația la arestare: preot
Întemnițat timp de: 14 ani Întemnițat timp de: 10 ani
AUGUST
Pr. Sinesie Ioja Ierom. Emilian Gâțu
Născut: 23-04-1916 |
Născut: 31-07-1921 |
Trecut la Domnul: 03-08-1958
3 Locul nașterii: Neagra, Arad
Trecut la Domnul: 17-08-1960
Locul nașterii: Pătrăuți,
Ocupația la arestare: preot
Ocupația la arestare: ieromonah
Întemnițat timp de: 10 ani
17
Andrei Ciurunga Pr. Viorel Todea
Născut: 01-06-1919 |
Născut: 10-11-1920 |
Trecut la Domnul: 17-08-1990
6 Trecut la Domnul: 06-08-2004
Locul nașterii: Arieșeni, Alba
Ocupația la arestare: scriitor
Ocupația la arestare: preot
Întemnițat timp de: 10 ani
Întemnițat timp de: 10 ani
Pr. Alexandru Baltagă Nichifor Crainic
Născut: 22-12-1889 |
Născut: 14-04-1861 |
Trecut la Domnul: 20-08-1972
7 Trecut la Domnul: 07-08-1941
Locul nașterii: Bulbucata, Giurgiu
Locul nașterii: Lozova, Lăpușna
Ocupația la arestare: poet, profesor, ziarist
Ocupația la arestare: preot
Întemnițat timp de: 15 ani
20 Dimitrie Iov
m. Teodosia (Zorica) Lațcu Născut: 09-03-1888 |
Născută: 17-03-1917 | Trecut la Domnul: 20-08-1959
Trecută la Domnul: 08-08-1990 Locul nașterii: Flămânzi, Botoșani
8 Ocupația la arestare: monahie Ocupația la arestare: scriitor
Întemnițat timp de: 3 ani
Cum stăm noi jertfă lângă Dumnezeu,Din noi se-nalţă flacăra cea vie,
Prin care-n ceruri amintim mereu, Că este pe pământ o Românie.
Gheorghe Nițescu
Si dacă neamul plânge în nevoi, Noi stăm de veghe sus necontenit Născut: 17-04-1924 |
Şi cerem izbăvire pentru voi, Căci numai pentru asta ne-am jertfit. Trecut la Domnul: 25-08-1953
Locul nașterii: Brănești, Prahova
Pr. Constantin Galeriu Ocupația la arestare: student
Născut: 23-11-1918 | Întemnițat timp de: 5 ani
10 Trecut la Domnul: 10-08-2003 "Suferinţa noastră a fost pentru ceea ce e mai înalt. Şi în primul
Locul nașterii: Răcătău, Bacău 25 rând pentru Dumnezeu."
Ocupația la arestare: preot
Întemnițat timp de: 1 ani Ierom. Gavriil Stoica
Născut: 21-02-1935 |
Olimpiu Borzea Trecut la Domnul: 25-08-2008
Născut: 31-07-1921 | Ocupația la arestare: monah
Trecut la Domnul: 11-08-2005 Întemnițat timp de: 3 ani
11 Locul nașterii: Viștea de Jos, Brașov
Ocupația la arestare: profesor
Întemnițat timp de: 9 ani
Pr. Eugen Berza Pr. Gheorghe Dragomirescu
Născut: 24-10-1925 | Născut: 24-01-1915 |
Trecut la Domnul: 15-08-1996 28 Trecut la Domnul: 28-08-1959
Locul nașterii: Bacău Locul nașterii: Blăjani, Buzău
Ocupația la arestare: student Ocupația la arestare: preot
Întemnițat timp de: 16 ani
15 Aurel Pandurescu m. Nectarie Ciolacu
Născut: 16-04-1920 | Născut: 15-08-1902 |
Trecut la Domnul: 15-08-1992 Trecut la Domnul: 31-08-2000
Locul nașterii: Cornești (Jadani), Timiș Locul nașterii: Răchitoasa,
Ocupația la arestare: student Ocupația la arestare: plugar
Întemnițat timp de: 17 ani Întemnițat timp de: 19 ani
31
Dumitru Bordeianu Pr. Gavril Zob
Născut: 28-08-1921 | Născut: 02-06-1915 |
Trecut la Domnul: 16-08-2002 Trecut la Domnul: 31-08-1997
Locul nașterii: Drăgușeni, Suceava Locul nașterii: Măgoaja, Cluj
16 Ocupația la arestare: student Ocupația la arestare: preot
Întemnițat timp de: 16 ani Întemnițat timp de: 14 ani
"Eu cred nelimitat în Dumnezeu. Orice fac, gândesc şi "Mulţumesc lui Dumnezeu pentru toate darurile ce mi le-a dat, Îi
vorbesc eu raportez la Adevărul absolut care este mulţumesc că şi pe mine m-a ales să duc crucea neamului meu, am fost
Dumnezeu." de multe ori slab, dar nădejdea în Înviere n-am pierdut-o niciodată."
SEPTEMBRIE
Pr. Mihai Lungeanu Pr. Dimitrie Bejan
Născut: 26-10-1909 |
Trecut la Domnul: 02-09-2012
Trecut la Domnul: 21-09-1995
2 Locul nașterii: Scânteiești, Galați 21 Locul nașterii: Hârlău, Iași
Ocupația la arestare: student
Ocupația la arestare: preot
Întemnițat timp de: 16 ani
Întemnițat timp de: 24 ani

Pr. Liviu Brânzaș „Şi ceea ce a urmat a fost “plângerea şi scrâşnirea dinţilor”. Am trăit
Născut: 16-12-1930 | iadul, patru ani, la Zarca. Iar pe român noi nu l-am trădat. Cum am
Trecut la Domnul: 03-09-1998 intrat în puşcărie, cu inima curată, aşa am scos-o la lumină – parcă
Locul nașterii: Sâniob, Bihor mai curată: aur purificat, pentru Hristos. Cum am intrat în puşcărie, cu
3 Ocupația la arestare: student dragoste de neam, tot aşa am ieşit pe poarta Aiudului – parcă iubirea
Întemnițat timp de: 13 ani pentru român a mai crescut cu-n stat de om”
"Omul va realiza fericirea în viaţă atunci când va Pr. Vasile Pătrașcu
accepta suferinţa cu bucurie." Născut: 01-01-1922 |
Trecut la Domnul: 23-09-2006
Pr. Constantin Voicescu Locul nașterii: Bârlad, Vaslui
Născut: 05-08-1924 | Ocupația la arestare: student
8 Trecut la Domnul: 08-09-1997 23 Întemnițat timp de: 18 ani
Locul nașterii: București
Ocupația la arestare: student "Doamne, Ţie Îţi închin toată suferinţa mea. Pe cei ce m-au
Întemnițat timp de: 12 ani torturat iartă-i, miluieşte-i şi-i sfinţeşte pe dânşii. Iar dacă au
nevoie de zile din zilele mele, sunt gata să le dau, căci „comoara
sufletului şi a minţii e să iubeşti pentru a putea ierta”."
Pr. Sofian Boghiu
Născut: 07-10-1912 | Pr. Ioan Băldescu-Popescu
Trecut la Domnul: 14-09-2002 Născut: 17-07-1886 |
14 Locul nașterii: Cuconeștii Vechi, Bălți 24 Trecut la Domnul: 24-09-1952
Ocupația la arestare: ieromonah Locul nașterii: Mihăileștii de Sus, Olt
Întemnițat timp de: 6 ani Ocupația la arestare: preot

Nicolae Purcărea
Pr. Nicolae Pogan Născut: 13-12-1923 |
Născut: 11-02-1906 | Trecut la Domnul: 25-09-2015
Trecut la Domnul: 15-09-1984 25 Locul nașterii: Brașov
15 Locul nașterii: Bârsești, Putna Ocupația la arestare: contabil
Ocupația la arestare: preot Întemnițat timp de: 20 ani
Întemnițat timp de: 9 ani
Ierom. Adrian Făgețeanu
Născut: 16-11-1912 |
Pr. Andrei Iancu
Trecut la Domnul: 27-09-2011
Născut: 30-11-1914 | 27 Locul nașterii: Deleni,(Hotin), Basarabia
Trecut la Domnul: 16-09-1960
16 Locul nașterii: Lunca, Tulcea
Ocupația la arestare: ieromonah
Întemnițat timp de: 12 ani
Ocupația la arestare: preot
Întemnițat timp de: 11 ani Pr. Ștefan Marcu
Născut: 28-11-1906 |
Pr. Ilarion Felea
Trecut la Domnul: 28-09-1989
Născut: 21-03-1903 | 28 Locul nașterii: Poiana, Vrancea
Trecut la Domnul: 18-09-1961
Ocupația la arestare: preot
Locul nașterii:Valea-Bradului,Hunedoara
Întemnițat timp de: 16 ani
Ocupația la arestare: preot, profesor
Întemnițat timp de: 4 ani
18 Pr. Iulian Stoicescu
"Lacrimile spun în graiul lor tainic cât de mult iubim Născut: 10-04-1911 |
virtutea şi cât de mult urâm păcatul. Pământul îşi are Trecut la Domnul: 30-09-1996
izvoarele, omul lacrimile. Pentru pământ, izvoarele sunt Locul nașterii: Gănești, Argeș
puteri de viaţă şi de rodire; pentru om lacrimile sunt Ocupația la arestare: preot
izvoare de înviorare şi înviere duhovnicească, de Întemnițat timp de: 4 ani
ispăşire şi sfinţire, de mângâiere şi fericire cerească." 30
Pr. Emanoil Păsculescu-Orlea Pr. Gheorghe Tarcea
Născut: 09-06-1901 | Născut: 05-11-1890 |
Trecut la Domnul: 19-09-1967 Trecut la Domnul: 30-09-1963
19 Locul nașterii: Orlea, Olt Locul nașterii: Mag, Brașov
Ocupația la arestare: preot Ocupația la arestare: preot
Întemnițat timp de: 3 ani Întemnițat timp de: 10 ani
OCTOMBRIE
Iuliana Constantinescu-Preduț PS Nicolae Popovici
Născută: 16-06-1929 |
Născut: 03-01-1903 |
Trecută la Domnul: 01-10-2002
1 Locul nașterii: Poenărei, Argeș
Trecut la Domnul: 20-10-1960
Locul nașterii: Biertan, Târnava Mare
Ocupația la arestare: profesor
Întemnițată timp de: 5 ani
20 Ocupația la arestare: episcop

Atanasie Berzescu "E greu să fii devotat până la moarte lui Hristos, Dumnezeul
Născut: 04-03-1921 | nostru. E mare lucru şi minunat să duci, în tine şi prin tine şi-n
Trecut la Domnul: 03-10-2012 alţii, la biruinţă finală, Duhul lui Hristos împotriva duhului
3 Locul nașterii: Teregova, Caraș-Severin veacului acestuia, care pe atâţia îi amăgeşte şi-i duce la pierzare!"
Ocupația la arestare: profesor Pr. Ioan Negruțiu
Întemnițat timp de: 15 ani Născut: 09-07-1915 |
Trecut la Domnul: 22-10-2003
Pr. Dumitru Stăniloae 22 Locul nașterii: Borșa, Bihor
Născut: 16-11-1903 | Ocupația la arestare: preot
Trecut la Domnul: 04-10-1993 Întemnițat timp de: 16 ani
4 Locul nașterii: Vlădeni, Brașov
Ocupația la arestare: preot, profesor Ierom. Evghenie Hulea
Întemnițat timp de: 4 ani Născut: 03-01-1906 |
Trecut la Domnul: 23-10-1962
"Hristos este pentru mine totul. Este modelul de Om care a Locul nașterii: Poiana, Galați
învins suferințele pentru că le-a răbdat, și le-a răbdat nu Ocupația la arestare: ieromonah
pentru că ar fi fost obligat să le suporte, ci pentru că le-a luat Întemnițat timp de: 5 ani
de bunăvoie ca să le învingă pe Cruce pentru noi și ca să ne 23
ajute și nouă să le învingem." Pr. Constantin Sârbu
Născut: 10-01-1905 |
Pr. Alexandru Mazilu Trecut la Domnul: 23-10-1975
Născut: 14-12-1909 | Locul nașterii: Cavadinești, Galați
Trecut la Domnul: 05-10-1978 Ocupația la arestare: preot
5 Locul nașterii: Asău, Bacău Întemnițat timp de: 10 ani
Ocupația la arestare: preot "M-au ars cu fierul roşu la tălpi, mi-au smuls barba, m-au bătut dar le-
Întemnițat timp de: 2 ani am spus: Puteţi să mă chinuiţi cât vreţi, dar nu mă lepăd de Hristos!"
Elisabeta Rizea Pr. Ioan Coliță
Născută: 28-06-1912 |
Născut: 06-09-1907 |
Trecută la Domnul: 06-10-2003
6 Locul nașterii: Domnești, Argeș
26 Trecut la Domnul: 26-10-1959
Ocupația la arestare: preot
Ocupația la arestare: agricultor
Întemnițat timp de: 3 ani
Întemnițată timp de: 12 ani
Ion Ioanid Mircea Vulcănescu
Născut: 28-03-1926 | Născut: 03-03-1904 |
Trecut la Domnul: 12-10-2003 Trecut la Domnul: 29-10-1952
12 Locul nașterii: Ilovăț, Mehedinți
29 Locul nașterii: București
Ocupația la arestare: funcționar Ocupația la arestare: economist, filozof, sociolog
Întemnițat timp de: 12 ani Întemnițat timp de: 6 ani
Pr. Ioan Sevastre ...Nu ştiai ce să admiri mai întâi: nestăvilita lui curiozitate, cultura lui
Născut: 06-04-1913 | vastă, solidă, bine articulată, sau inteligenţa lui, generozitatea, umorul
Trecut la Domnul: 12-10-1989 sau spontaneitatea cu care-şi trăia credinţa şi iscusinţa cu care şi-o
12 Locul nașterii: Corod, Galați tălmăcea. Nu cred c-am întâlnit alt om înzestrat cu atâtea daruri. Şi nici
Ocupația la arestare: preot altul care să-l întreacă în modestie. (Mircea Eliade)
Întemnițat timp de: 11 ani Prof. Acad. Onisifor Ghibu
Născut: 31-05-1883 |
Trecut la Domnul: 31-10-1972
Tiberiu Hentea Locul nașterii: Săliște, Sibiu
13 Trecut la Domnul: 13-10-1999 Ocupația la arestare: profesor
Ocupația la arestare: funcționar Întemnițat timp de: 3 ani
Întemnițat timp de: 15 ani 31
Ioan Ilioiu
Născut: 24-11-1929 |
Dumitru Oniga Trecut la Domnul: 31-10-2012
Născut: 14-08-1925 | Locul nașterii: Sâmbăta de Sus, Brașov
Trecut la Domnul: 20-10-2016 Întemnițat timp de: 10 ani
20 Locul nașterii: Stupca, Suceava
Ocupația la arestare: elev / subinginer "Doar credinţa în Dumnezeu şi iubirea de ţară m-au ţinut în viaţă."
Întemnițat timp de: 20 ani
NOIEMBRIE
Lucreția Jurj Costescu Pr. Ilie Imbrescu
Născută: 02-10-1928 | Născut: 26-04-1909 |
Trecută la Domnul: 02-11-2004 Trecut la Domnul: 19-11-1949
2 Locul nașterii: Pișcolț, Satu Mare
19 Locul nașterii: Dalboșeț, Caraș-Severin
Ocupația la arestare: casnică Ocupația la arestare: preot
Întemnițată timp de: 10 ani Întemnițat timp de: 2 ani
Pr. Ilie Țintă Nicolae Țoțea –iubitorul de vrăjmaşi
Născut: 23-12-1921 | Născut: 15-01-1917 |
Trecut la Domnul: 07-11-1994 Trecut la Domnul: 20-11-1979
7 Locul nașterii: Amara, Ialomița
20 Locul nașterii: Bilciurești, Prahova
Ocupația la arestare: profesor Ocupația la arestare: profesor
Întemnițat timp de: 13 ani Întemnițat timp de: 21 ani
Pr. Pimen Bărbieru Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa
Născut: 21-09-1905 | Născut: 23-11-1925 |
Trecut la Domnul: 08-11-1982 Trecut la Domnul: 21-11-2006
8 Locul nașterii: Matca, Galați Locul nașterii: Mahmudia, Tulcea
Ocupația la arestare: ieromonah Ocupația la arestare: student
Întemnițat timp de: 14 ani Întemnițat timp de: 21 ani
Pr. Nicolae Adam "Închisoarea e ca un purgatoriu care te curăță de păcate și mai
Născut: 23-02-1891 | ales te înalță spiritual. Niciodată n-am fost, nici măcar acum, mai
Trecut la Domnul: 10-11-1959 aproape de Dumnezeu decât am fost în închisoare!"
Locul nașterii: Letea Veche, Bacău Prof. univ. Ion V. Georgescu
Ocupația la arestare: preot
21 Născut: 13-01-1909 |
Întemnițat timp de: 1 ani Trecut la Domnul: 21-11-1976
10 Grigore Caraza Locul nașterii: Bașcov, Argeș
Născut: 01-02-1929 | Ocupația la arestare: profesor
Trecut la Domnul: 10-11-2014 Întemnițat timp de: 14 ani
Locul nașterii: Călugăreni, Neamț Prof. Ștefan Tumurug
Ocupația la arestare: învățător Născut: 14-10-1913 |
Întemnițat timp de: 21 ani Trecut la Domnul: 21-11-1959
Pr. Ioan Berghian Ocupația la arestare: profesor
Născut: 15-05-1897 | Întemnițat timp de: 4 ani
Trecut la Domnul: 11-11-1958 Marcel Cazacu
11 Locul nașterii: Secășel, Brașov Născut: 18-04-1930 |
Ocupația la arestare: preot Trecut la Domnul: 22-11-2001
Întemnițat timp de: 10 ani
22 Locul nașterii: Rădăuți, Suceava
Acad. Constantin C. Giurescu Ocupația la arestare: elev
Născut: 26-10-1901 | Întemnițat timp de: 12 ani
Trecut la Domnul: 13-11-1977 Ierom. Haralambie Vasilache
13 Locul nașterii: Focșani Născut: 05-08-1910 |
Ocupația la arestare: profesor Trecut la Domnul: 23-11-1962
Întemnițat timp de: 5 ani
23 Locul nașterii: Roșiești, Vaslui
Ernest Bernea Ocupația la arestare: monah
Născut: 28-03-1905 | Întemnițat timp de: 3 ani
Trecut la Domnul: 14-11-1990 Marin Naidim
14 Locul nașterii: Focșani, Bârlad Născut: 25-03-1922 |
Ocupația la arestare: sociolog Trecut la Domnul: 25-11-1999
Întemnițat timp de: 14 ani
25 Locul nașterii: Râmniceni, Buzău
"Libertatea nu poate fi găsită decât în inima ta. Nu căta în Ocupația la arestare: elev
jurul tău ceea ce ai în tine. Sfarmă piatra ce acoperă aurul." Întemnițat timp de: 23 ani
Ieroschim. Daniil Sandu Tudor Ierom. Arsenie Boca
Născut: 22-12-1896 | Născut: 29-09-1910 |
Trecut la Domnul: 17-11-1962 Trecut la Domnul: 28-11-1989
17 Locul nașterii: București
28 Locul nașterii: Vața de Sus, Hunedoara
Ocupația la arestare: ieroschimonah Ocupația la arestare: ieromonah
Întemnițat timp de: 8 ani Întemnițat timp de: 2 ani
"Cel mai frumos dar pe care îl putem face lui Dumnezeu e să ne dăm
Aurelian State Lui pe noi înşine, pe viaţă."
Născut: 29-04-1921 | Corneliu, Nicolae, Doru, Ion, Ion, Iosif, Ştefan, Ion,
Trecut la Domnul: 17-11-1983
Grigore Ion, Ion, Gavrilă, Radu, Ştefan, Ion
Locul nașterii: Godeni, Argeș
Ocupația la arestare: profesor
30 Mircea Mîrza-Reus
Întemnițat timp de: 18 ani Născut: 13-06-1929 | Trecut la Domnul: 30-11-1952
Ocupația la arestare: elev | Întemnițat timp de: 4 ani
DECEMBRIE
Pr. Aurel Negoescu Neagovici
Născut: 27-05-1900 | m. Teodosia Gologan
Trecut la Domnul: 01-12-1952 (sora “Mamei”Olga de la M-rea Bistriţa)
1 Locul nașterii: Întorsura Buzăului,
20 Trecută la Domnul: 20-12-1972
Covasna Ocupația la arestare: monahie
Ocupația la arestare: preot

Pr. Enache Graur


Ierom. Ilie Cleopa Născut: 21-03-1909 |
Născut: 10-04-1912 | Trecut la Domnul: 23-12-1991
2 Trecut la Domnul: 02-12-1998 Locul nașterii: Stăoanele de Sus, Vrancea
Locul nașterii: Sulița, Botoșani Ocupația la arestare: preot
Ocupația la arestare: ieromonah Întemnițat timp de: 15 ani
23
Constantin Bucescu
"Tocmai în aceasta constă taina credinței în Dumnezeu. Născut: 10-01-1931 |
Tocmai aceasta o face să fie puternică, tare, frumoasă, Trecut la Domnul: 23-12-2007
mântuitoare și veşnică. Să fii lovit și tu să-i săruți pe Locul nașterii: București
chinuitori! Să fii condamnat la moarte și tu să te bucuri! Să Întemnițat timp de: 5 ani
fii ucis pentru Hristos și tu să ierți pe toți!"
Petre Țuțea Pr. Dumitru Bălașa
Născut: 06-10-1902 |
Născut: 01-08-1911 |
Trecut la Domnul: 03-12-1991
3 Locul nașterii: Boteni, Argeș
24 Trecut la Domnul: 24-12-2001
Ocupația la arestare: preot
Ocupația la arestare: economist, filozof
Întemnițat timp de: 5 ani
Întemnițat timp de: 13 ani
"Am apărat interesele României în mod eroic, nu diplomatic. Ierom. Felix Dubneac
Prin iubire şi suferinţă. Şi convingerea mea este că suferinţa Născut: 29-06-1912 |
rămâne totuşi cea mai mare dovadă a dragostei lui Dumnezeu." Trecut la Domnul: 25-12-2008
Pr. Ioan Păvăluță Locul nașterii: Voloave, Soroca
Născut: 25-01-1902 | Ocupația la arestare: monah
4 Trecut la Domnul: 04-12-1961 Întemnițat timp de: 6 ani
Locul nașterii: Oncești, Bacău 25
Ocupația la arestare: preot Ierom. Gherasim Iscu
Născut: 21-01-1912 |
Pr. Nicolae Marcău Trecut la Domnul: 25-12-1951
Născut: 04-10-1902 | Locul nașterii: Poduri, Bacău
9 Trecut la Domnul: 09-12-1957 Ocupația la arestare: ieromonah
Locul nașterii: Lelești, Gorj Întemnițat timp de: 3 ani
Ocupația la arestare: preot
- Ai venit?... Mă bucur... Eram departe, în locuri de verdeaţă, de cântec
Pr. Ionel Pavel şi mireasmă, făurite din lumini. Acolo e minunat. E pace. De fapt, nu se
Trecut la Domnul: 10-12-2011 poate exprima ce e acolo. E atâta fericire, încât chiar bucuria de a te
10 Locul nașterii: Târgu Bujor , Galați vedea e o suferinţă prin contrastul dintre cele două lumi. Voi pleca în
Ocupația la arestare: student curând, poate chiar acum, în noaptea de Crăciun. Şi acesta e un dar al
Întemnițat timp de: 7 ani Domnului. Nu ştiu cum să-I mulţumesc. Nu ştiu cum să-i fac pe oameni
să-L trăiască pe Dumnezeu, deplina bucurie...Am certitudinea vieţii
veşnice, particip deja la ea. Nu mă sperie nici Judecata, căci merg cu
Pr. Vasile Stoleru cuget smerit şi cu nădejde numai în mila şi darul Domnului...
Născut: 30-01-1907 | Duhurile întunericului stăpânesc acum pe oameni, dar să nu vă temeţi,
Trecut la Domnul: 12-12-1960 Hristos este aproape, cercetează lumea; iar lumea are nevoie de multă
12 Locul nașterii: Davideni, Storojineț suferinţă... Duşmanii cred că am fost învinşi, dar ei neagă lucrarea lui
Ocupația la arestare: preot Dumnezeu în istorie şi nu cunosc căile Lui...
Întemnițat timp de: 1 ani
Vasile Turtureanu
Pr. Boris Răduleanu Născut: 17-10-1922 |
26 Trecut la Domnul: 26-12-2011
Născut: 02-10-1905 |
Întemnițat timp de: 22 ani
Trecut la Domnul: 19-12-1990
19 Locul nașterii: Izbești, Orhei "Nu sunt vrednic să-I mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat suferinţa.
Ocupația la arestare: preot Pentru mine temniţa a fost cristelniţa de aur în care am primit, în bună
Întemnițat timp de: 4 ani parte, botezul dragostei de Dumnezeu şi de neam."
Pr. Alexandru Filipașcu Victor Feneșiu
Născut: 20-04-1902 | Născut: 14-11-1890 |
20 Trecut la Domnul: 20-12-1952 30 Trecut la Domnul: 30-12-1952
Locul nașterii: Petrova, Maramureș Locul nașterii: Făget, Timiș
Ocupația la arestare: preot Ocupația la arestare: comerciant

S-ar putea să vă placă și