Sunteți pe pagina 1din 9

Banca Transilvania

Rezultate financiare

Rezultate financiare 2015


Comunicat de presa rezultate financiare - 31.12.2015
Rezultate financiare - Situatii financiare individuale si consolidate - 31.12.2015
Nota privind informatiile financiare - 31.12.2015
Prezentare BT - 31.12.2015 (engleza)

Trimestrul III
Comunicat de presa rezultate financiare - 30.09.2015
Rezultate financiare - Situatii financiare individuale si consolitate - 30.09.2015
Nota privind privind informatiile financiare - 30.09.2015
Comunicat de disponibilitate financiara 2015
Prezentare BT 30.09.2015 (engleza)

Semestrul I
Comunicat de presa rezultate financiare - 30.06.2015
Rezultate financiare - Situatia pozitiei financiare si Contul de profit si pierdere -
30.06.2015
Nota privind informatiile financiare interimare - 30.06.2015
Raportul CNVM 30.06.2015
Situatii financiare individuale si consolidate 30.06.2015
- Contul de profit si pierdere consolidat si individual;
- Situatia consolidata si individuala a altor elemente ale rezultatului global;
- Situatia consolidata si individuala a pozitiei financiare;
- Situatia consolidata si individuala a modificarilor capitalurilor proprii;
- Situatia consolidata si individuala a fluxurilor de trezorerie;
Declaratia conducerii
Prezentare BT 1H 2015 IR (engleza)

1/9
Banca Transilvania
Trimestrul I
Comunicat de presa rezultate financiare - 31.03.2015
Rezultate financiare - 31.03.2015
Contul de profit si pierdere - 31.03.2015
Nota privind informatiile financiare preliminare - 31.03.2015
Conferinta telefonica T1 2015 - Rezumat (engleza)
Prezentare BT T1 2015 (engleza)

Rezultate financiare 2014


Comunicat de presa
Informatii prezentate in cadrul conferintei telefonice din data de 16.02.2015, inclusiv
sumarul intrebarilor si raspunsurilor
Rezultate financiare preliminare - 31.12.2014
Contul de profit si pierdere preliminar - 31.12.2014
Nota la informatiile financiare preliminare la 31.12.2014

Rezultate financiare la 30.09.2014


Comunicat de presa
Rezultate financiare
Cont profit si pierdere

Trimestrul III
Rezultate financiare trimestrul 3 2014

Semestrul I
Raportul CNVM 30.06.2014
Situatii financiare 30.06.2014
- Contul de profit si pierdere individual;
- Situatia individuala a pozitiei financiare;
- Situatia modificarii capitalurilor proprii;
- Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la situatii financiare.
Declaratia conducerii
Rezultate financiare - 30.06.2014
Contul de profit si pierdere - 30.06.2014

2/9
Banca Transilvania

Trimestrul I
Rezultate financiare - 31.03.2014
Contul de profit si pierdere - 31.03.2014

Rezultate Financiare Finale - 31.12.2013


Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana la 31.12.13 care contin:
- Contul de profit si pierdere individual si situatia individuala a altor elemente ale
rezultatului global;
- Situatia individuala a pozitiei financiare;
- Situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii;
- Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie;
- Note la situatiile financiare individuale;
Declaratia privind responsabilitatea intocmirii situatiilor financiare;
Declaratia privind conformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa
Raportul Auditorului Independent
Raportul Consiliului de Administratie
Raportul anual CNVM
Situatii financiare consolidate ale Grupului Financiar BT intocmite la data de 31.12.2013,
in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare financiara adoptate de
Uniunea Europeana, care contin:
- Contul de profit si pierdere consolidat si situatia consolidata a altor elemente ale
rezultatului global;
- Situatia consolidata a pozitiei financiare;
- Situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii;
- Situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie;
- Note la situatiile financiare consolidate;
Raportul Consolidat al Administratorilor;
Raportul Auditorului Independent;

Trimestrul III
Rezultate financiare trimestrul 3 2014

Rezultate financiare 2013


Raport anula 2013 (engleza) (pdf)
Rezultate Financiare Finale - 31.12.2013
Cont Profit si Pierdere

3/9
Banca Transilvania

Trimestrul III
Rezultate financiare - 30.09.2013
Cont Profit si Pierdere

Semestrul I
Raportul CNVM 30.06.2013
Situatii financiare 30.06.2013
- Contul de profit si pierdere individual;
- Situatia individuala apozitiei financiare;
- Situatia modificarii capitalurilor proprii;
- Situatia individuala a fluxurilor trezorerie;
- Note explicative la situatii financiare.
Declaratia conducerii

Trimestrul I
Rezultate financiare - 31.03.2013
Cont Profit si Pierdere

Rezultate financiare 2012


Raportul anual 2012 (engleza) (.pdf)
Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana la 31.12.12 care contin:
- Contul de profit si pierdere individual;
- Situatia individuala a rezultatului global;
- Situatia individuala a pozitiei financiare;
- Situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii;
- Situatia individuala a fluxurilor de numerar;
- Note la situatiile financiare individuale;
Declaratia privind responsabilitatea intocmirii situatiilor financiare
Declaratia privind conformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa
Raportul Auditorului Independent
Raportul Consiliului de Administratie
Raportul anual CNVM
Situatii financiare consolidate ale Grupului Financiar BT intocmite la data de 31.12.2012,
in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare financiara adoptate de
Uniunea Europeana, care contin:
- Contul de profit si pierdere consolidat;

4/9
Banca Transilvania
- Situatia consolidata a rezultatului global;
- Situatia consolidata a pozitiei financiare;
- Situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii;
- Situatia consolidata a fluxurilor de numerar;
- Note la situatiile financiare consolidate;
Raportul Consolidat al Administratorilor
Raportul Auditorului Independent

Trimestrul III
Bilant - 30.09.2012 (.pdf)
Cont Profit si Pierdere - 30.09.2012 (.pdf)
Anexa rezultate financiare 30.09.2012 (.pdf)

Semestrul I
Raport CNVM 30.06.2012
Situatii financiare semestrul I 2012:
- Contul de profit si pierdere individual;
- Situatia individuala apozitiei financiare;
- Situatia modificarii capitalurilor proprii;
- Situatia individuala a fluxurilor trezorerie;
- Note explicative la situatii financiare.
Declaratia conducerii

Trimestrul I
Bilant FIN 1 - 31.03.2012 (.pdf)

Anexa rezultate financiare 31.03.2012 (.pdf)


Bilant - 31.03.2012, format IFRS (.pdf)
Cont Profit si Pierdere, format IFRS
Rezultate financiare IFRS individuale, an 2011 - trimestriale

Rezultate financiare 2011


Raport anual 2011 (engleza)
Situatii financiare individuale (RAS) ale Bancii Transilvania S.A. intocmite la data de
31.12.2011, in conformitate cu Ordinul BNR nr.13/2008, cu modificarile si completarile
ulterioare
Declaratia privind conformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa

5/9
Banca Transilvania
Raportul administratorilor
Raportul Auditorului Independent
Raport anual catre CNVM
Comunicat disponibilitate situatii financiare
Raportul Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania 2011
Situatii financiare consolidate IFRS ale Grupului Financiar BT intocmite la data de
31.12.2011, in conformitate cu Ordinul BNR nr.13/2008 , cu modificarile si completarile
ulterioare
Raportul Consolidat al Administratorilor
Raportul Auditorului Independent
Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana la 31 decembrie 2011
Raportul auditorului independent

Rezultate Financiare Preliminare - 31.12.2011


Bilant - 31.12.2011 (.pdf)
Cont Profit si Pierdere - 31.12.2011 (.pdf)
Anexa rezultate financiare 31.12.2011 (.pdf)

Trimestrul III
Bilant - 30.09.2011 (.pdf)
Anexa rezultate financiare 30.09.2011 (.pdf)

Semestrul I
Raport CNVM - 30.06.2011 (.pdf)
Bilant - 30.06.2011 (.pdf)
Note Explicative (.pdf)
Declaratia conducerii (.pdf)

Trimestrul I
Bilant - 31.03.2011 (.pdf)
Anexa rezultate financiare 31.03.2011 (.pdf)

Rezultate financiare 2010

6/9
Banca Transilvania
Raport anual 2010, vol. 1 (engleza)
Raport anual 2010, vol. 2 (engleza)
Situatii financiare individuale (RAS) ale Bancii Transilvania S.A. intocmite la data de
31.12.2010, in conformitate cu Ordinul BNR nr.13/2008, cu modificarile si completarile
ulterioare
Raportul Administratorilor
Raportul Auditorului Independent
Convocator AGA 28.04.2011;

Procura - Persoane Fizice;


Procura - Persoane Juridice;
Situatiile financiare consolidate IFRS ale Grupului Financiar Banca Transilvania, la
31.12.2010, intocmite in conformitate cu Ordinul BNR nr. 13/2008 (cu modificarile si
completarile ulterioare) si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile
institutiilor de credit, adoptate de Uniunea Europeana
Raportul Consolidat al Administratorilor
Raportul Auditorului Independent (.pdf)
Raportul anual pe 2010 catre CNVM (.pdf)

Situatii financiare anuale


Bilant - 31.12.2010 (.pdf)
Cont Profit si Pierdere 31.12.2010 (.pdf)
Anexa rezultate financiare 31.12.2010 (.pdf)
Situatii financiare individuale IFRS, 31.12.2010
Raportul auditorului independent

Rezultate financiare 2009


Raport Anual 2009, vol. 1 (engleza)
Raport Anual 2009, vol. 2 (engleza)
Situatii financiare individuale (RAS) ale Bancii Transilvania S.A. intocmite la data de
31.12.2009, in conformitate cu Ordinul BNR nr.13/2008, cu modificarile si completarile
ulterioare
Raportul Administratorilor
Declaratia conducerii
Raportul Auditorului Independent
Convocator AGA 28.04.2010
Procua - Persoane Fizice
Procura Persoane Juridice
Situatiile financiare consolidate IFRS ale Grupului Financiar Banca Transilvania, la
31.12.2009, intocmite in conformitate cu Ordinul BNR nr. 13/2008 (cu modificarile si
completarile ulterioare) si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile
institutiilor de credit, adoptate de Uniunea Europeana
Raportul Consolidat al Administratorilor, la 31 12 2009 (.pdf)

7/9
Banca Transilvania
Raportul auditorului independent (.pdf)
Raport Anual pe 2009 catre CNVM (.pdf)

Situatii financiare anuale


Bilant preliminar - 31.12.2009 (.pdf)
Cont Profit si Pierdere preliminar - 31.12.2009 (.pdf)

Trimestrul III
Bilant - 30.09.2009 (.pdf)
Cont Profit si Pierdere - 30.09.2009 (.pdf)
Indicatori CNVM - 30.09.2009 (.pdf)

Semestrul I
Raport CNVM - 30.06.2009 (.pdf)
Bilant - 30.06.2009 (.pdf)
Cont Profit si Pierdere - 30.06.2009 (.pdf)
Note explicative (.pdf)
Declaratia Conducerii (.pdf)
Raport Fitch (.pdf)

Trimestrul I
Bilant - 31.03.2009 (.pdf)
Cont Profit si Pierdere - 31.03.2009 (.pdf)
Raport CNVM - 31.03.2009 (.pdf)

Rezultate financiare 2008


Raport Anual vol. 1 (eng)
Raport Anual vol. 2 (eng)
Raport Anual 2008 (eng.)
Situatiile financiare ale Bancii Transilvania S.A. intocmite la data de 31.12.2008, in
conformitate cu Ordinul BNR nr. 5/2005 , cu modificarile si completarile ulterioare
Raportul Administratorilor
Declaratia conducerii

8/9
Banca Transilvania
Raportul auditorului independent KPMG
Convocatorul AGEA - 29.04.2009
Situatiile financiare consolidate IFRS ale Grupului Financiar Banca Transilvania, la
31.12.2008, intocmite in conformitate cu Ordinul BNR nr. 5/2005 (cu modificarile si
completarile ulterioare) si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile
institutiilor de credit, adoptate de Uniunea Europeana
Raportul Consolidat al Administratorilor, elaborat pentru exercitiul financiar 2008
Raportul auditorului independent, aferent situatiilor financiare IFRS
Raport Anual pe 2008 catre CNVM

Rezultate financiare 2007


Raport Anual 2007
Situatii financiare consolidate 2007
Situatii Financiare Statutare 2007

Rezultate financiare 2006


Raport Anual 2006 (.pdf)

Rezultate financiare 2005


Raport Anual 2005 (.pdf)

Rezultate financiare 2004


Raport Anual

9/9

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și